Nieuws Menaam

DRONRYP-MENAAM oktober 2019 - Al 12 jaar wordt er jaarlijks een avondvierdaagse georganiseerd door Stichting Kuier4daagse Menaam-Dronryp voor Menaam, Dronryp en de omliggende dorpen.A4D

Elke editie is een daverend succes en wordt door middel van veel vrijwilligers met veel plezier georganiseerd voor vele deelnemers.

Om de toekomst van de avondvierdaagse te waarborgen, zijn wij druk op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het huidige bestuur zit statutair te lang en is door ziekte niet meer voltallig.

Namens de stichting doen wij daarom ook een oproep binnen de dorpen Menaam en Dronryp voor nieuwe bestuursleden in de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester. Bij het uitblijven van nieuwe bestuursleden wordt aankomend jaar dit evenement niet meer georganiseerd.

Ben jij 18 jaar of ouder? Dan komen wij graag met jou in contact.
Stuur een e-mail naar
of neem telefonisch contact op met 0518-452327.

Met vriendelijke groet,
Stichting Kuier4daagse Menaam-Dronryp.


 

 

 

[dit artikel delen op]

Even voorstellen / Efkes foarstelle:image001 de skule

Wie ben ik?

Mijn naam is Eric Pranger (49) al ruim 15 jaar woonachtig in Ried en ruim 5 jaar werkzaam bij De Skûle Welzijn als zowel gebouw gebonden én ambulant jongerenwerker.

Als ambulant werker behoren alle dorpen uit voormalig Menameradiel en Littenseradiel ook tot mijn werkgebied en kom ik regelmatig in de avonduren “buurten”. Gezien de grote van het dorp doe ik meestal een ronde op de fiets in de hoop jeugd/jongeren aan te treffen om zo met hen in gesprek te komen over wat er zich afspeelt in de verschillende domeinen waarin zij zich bevinden (thuis/school/vrijetijd). Maar ook de dialoog aangaan na een melding van (over)last door bewoners bij de gemeente behoort tot mijn werkzaamheden.

Wat is jongerenwerk:
Het jongerenwerk is een laagdrempelige voorziening voor alle jongeren. Tachtig procent van de jongeren groeit op zonder al te veel problemen. Voor hen is het jongerenwerk een basisvoorziening met een uitnodigend activiteitenaanbod. Maar zo’n twintig procent van de jongeren heeft extra aandacht nodig. Bijvoorbeeld omdat ze opgroeien in omstandigheden met veel risico’s.  Het jongerenwerk probeert hun kans op problemen thuis, op school of in de vrije tijd zo klein mogelijk te maken. En het biedt een weg terug voor jongeren die al in de problemen zijn geraakt.

Doelgroep:
Het jongerenwerk richt zich op alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met specifieke aandacht voor jongeren in een probleem situatie. Men richt zich op gedragsbeïnvloeding, het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen, zoals leeftijdsgenoten, buurtbewoners en organisaties, het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke participatie. Dit betekent dat het jongerenwerk dwarsverbanden legt tussen de leefmilieus van het gezin/thuis, de school en de omgeving/buurt. Het jongerenwerk biedt jongeren kansen, het ondersteunt hen bij het realiseren van die kansen en helpt zo te voorkomen dat ze afglijden.

Welke taken heeft een jongerenwerker?
De concrete taken van de jongerenwerker verschillen per situatie. Dat heeft niet alleen te maken met de doelen van het werk, maar bijvoorbeeld ook met de locatie: in de stad, in een dorp of op het platteland. Soms is speciale aandacht nodig voor een bepaald onderwerp, zoals voor overgewicht, Loverboys, alcohol gebruik of voor drugsverslaving. Dat brengt weer andere taken met zich mee. Ook de verwachtingen van de gemeente en de netwerkpartners spelen een rol bij de taakinvulling, net zoals de voorwaarden waaronder men het jongerenwerk verricht.

Daarnaast zijn voor de jongerenwerker een aantal vakspecifieke competenties nodig:

  • Het opbouwen van een betekenisvolle relatie.
  • Vindplaatsgericht werken.
  • Bevorderen van participatie van jongeren aan de samenleving.
  • Initiatief nemen om netwerken op te bouwen.
  • Activiteiten programmeren en organiseren.
  • Een veilige omgeving creëren.
  • Respectvol en duidelijk optreden bij agressie en verbaal geweld.
  • Intercultureel werken.

 Meer informatie op de website van "De Skûle Welzijn"

Mochten er naar aanleiding van dit artikel nog vragen zijn, dan beantwoord ik deze uiteraard graag.

U kunt dan contact opnemen door een mail te sturen via of te bellen naar 06 41364547

[dit artikel delen op]

 

Logo

 Tennisvereniging Schatzenburg  lucadie

Inschrijving najaars- & winterlessen 2019/2020 geopend

Geïnteresseerd in tennis? Leren tennissen? Tennis je al, maar wil je je verbeteren?

Vanaf heden is het weer mogelijk om je in te schrijven voor de najaar- en winterlessen 2019/2020 bij Tennisvereniging Schatzenburg. Ook deze periode weer verzorgd door onze enthousiaste tennistrainer Roland Lucardie van Tennisschool Lucardie.

De start van deze nieuwe lessenreeks is op maandag 16 september.

Opnieuw is er voor een ieder wat wils en zijn er meerdere lespakketten, waaronder een 55+ cursus op de vroege maandagmiddag (en begin avond) en een ‘maak Kennis met Tennis’ pakket voor de senioren.

Speciaal voor alle kinderen van de basisscholen is er het ‘maak Kennis met Tennis’-jeugdpakket om zo de eerste tennisstappen te zetten.

Nieuw is om les om maat aan te vragen. Bedoeld voor diegenen die graag privéles of duoles willen, in een kleinere lesgroep of in een zelf samengestelde lesgroep willen trainen. Voor vragen en aanmelden, neem contact met op voor de speciale tarieven en mogelijkheden ( Roland Lucardie - 06- 29293030 / www.tennisschoollucardie.nl)

Onderstaand een overzicht van de lesdata & tarieven voor de winterlessen 2019-2020 bij TV Schatzenburg.

Aantal lesweken: 16. De lesdag is : maandag. Start van de lessen: 16 september.

Lesdata: 16, 23 en 30 september, 7, 14 en 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november, 2, 9 en 16 december, 13, 20 en 27 januari. E.v.t. inhaaldata: 3, 10 en 17 februari.

Tijdens de reguliere schoolvakanties en/ of feestdagen zijn er geen trainingen/ lessen

Lestarieven en pakketten
Jeugd:
– 'Maak Kennis met Tennis', 7 lessen voor € 35,-
– Jeugd, 16 trainingen voor € 107,50
Senioren *
Verkorte lesreeksen
– 55 + cursus, 7 trainingen á 50 min voor € 49,- **
– Maak kennis met Tennis, 7 trainingen á 50 min voor € 49,- ***
Reguliere lessen ****
– Optie 1: Groepsles 6-8 personen, 16 trainingen á 60 min voor € 146,-

– Optie 2: Groepsles 6-8 personen, 16 trainingen á 75 min voor € 184,-

– Optie 3: Groepsles 4 personen, 16 trainingen á 60 min voor € 222,50

– Optie 4: Les op Maat (privé- en duoles of eigen lesgroep op aanvraag)

Aanmelden? Kijk op de website van TV Schatzenburg (www.tvschatzenburg.nl) bij 'Tennislessen' , de aangegeven informatie en de aanmeldmogelijkheden, of contact Roland Lucardie, Tennisschool Lucardie, tel. 06-29293030 (www.tennisschoollucardie.nl)


 

 

 

[dit artikel delen op]