Nieuws Menaam

MENAAM 10 juli 2022 – Het is nog lang geen kerst, maar voor de absolute kerstliefhebber de mogelijkheid om namens zijn of haar straat deze kerstbomen weer in goede staat te laten stralen.IMG 20220709 WA0002bc

Welke straat in Menaam heeft belangstelling voor 2 ijzeren kerstbomen met verlichting?

1 grote en 1 kleine, zie foto.

Voor belangstelling mailen naar
De bomen zijn gratis af te halen, moeten wel worden nagekeken.

Namens Dorpsbelang,


 

[dit artikel delen op]

MENAAM 18 juni 2022 – Na de Russische inval in Oekraïne zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Ook gemeente Waadhoeke vangt deze vluchtelingen op en biedt hen bescherming.

De eerste opvang vindt plaats in de dorpshuizen van Achlum en Tzum. Binnenkort zullen we van start gaan op de locatie in Menaam.
Voor deze opvangen staan we klaar met een team van medewerkers en vrijwilligers om deze vluchtelingen te helpen in deze moeilijke en emotionele tijd op te vangen.Flyer Oekraïne Menaldum JPG Custom

Help jij mee?

Dat kan! Meld je dan zo snel mogelijk aan bij De Skûle Welzijn. Zij coördineren de vrijwilligers voor de opvang. Er worden vrijwilligers gezocht voor het verrichten van hand- en spandiensten, boodschappen doen, koken, kinderen vermaken, etc.

Aanmelden bij De Skûle Welzijn kan via of bel naar 06 – 18 422 837. Alle hulp en ondersteuning is welkom.

[dit artikel delen op]

Ried zaterdag 18 juni a.s. organiseren wij weer een wandeltocht. Opgavemogelijkheid en Informatie vindt je op de site van De Rede. www.dorpshuisried.nl

Vanuit Ried, het kloppende hart van de gemeente Waadhoeke, hebben we weer twee mooie routes voor jullie uitgezet, eentje van 16 kilometer en eentje van 11 kilometer. Samen bieden deze beide routes met een totale lengte van 27 2022 05 31 231105kilometer een hele dag wandelplezier.

De route van 16 kilometer gaat na de jachthaven en het Riester Bosk, waar met wat geluk de koekoek zich laat horen, over het knisperende schelpenpad langs It Wiid naar Berltsum. We maken een ommetje rond het dorp, waar we nog een beetje de sfeer kunnen proeven van de tijd dat hier nog de Middelzee lag. Dan gaan we een stukje door de Buorren, waar te zien is waarom Berltsum ook wel Frieslands twaalfde stad wordt genoemd. Over de kade, langs de Menamer Feart, verlaten we het dorp en vervolgen de route langs het moderne kassencomplex onder Berltsum richting Menaam. Via het Berltsumer dykje en het aloude Kleaster Anjum komen we weer terug in Ried.

De route van 11 kilometer gaat zuidwaarts, naar Peins met zijn terpen en zijn fraaie middeleeuwse kerkje. Van daar slingeren we door de velden naar het intieme Skingen en slaan dan af richting Slappeterp, waarvan we het herkenbare zadeldaktorentje al spoedig recht voor ons zien liggen. Na het dorp passeren we de theetuin (even aansteken is een aanrader) en zwemvijver De Swanneblom. Na een stukje over het Skieppedykje te hebben gelopen, pakken we het Boerenpaad door de landerijen, om uit te komen op het Kleasterrûntsje, dat ons weer terugbrengt naar het dorpshuis van Ried.

Een prettige wandeling! Vergeet niet te genieten: zie de vergezichten, hoor de vogels en ruik de natuur, in de mooiste tijd van het jaar, in de mooiste streek van Friesland.


 Meer informatie op www.dorpshuisried.nl

[dit artikel delen op]