Nieuws Menaam

MENAAM September 2020 - Goedemorgen dorpsbewoners van Menaam,

Op de achtergrond is de feestcommissie al weer druk bezig met de voorbereidingen voor een dorpsfeest in 2021. Doordat we in een "vreemde" tijd leven, is het niet eenvoudig om iets met zekerheid te kunnen plannen. We hebben een datum geprikt met in acht neming van al de andere evenementen welke in 2021 staan gepland. De datum is: 24 t/m 27 juni 2021.

IMG 5838bc2
Gezien alle onzekerheden hebben we besloten om begin januari 2021 een definitieve beslissing te nemen of het dorpsfeest in 2021 doorgang kan vinden of dat we moeten besluiten om het een jaar uit te stellen. Wij hopen allen dat het gewoon door kan gaan, maar mocht het er nog steeds somber uitzien om dergelijk grote evenementen te kunnen organiseren zijn wij genoodzaakt, i.v.m. de risico's, het dorpsfeest 2021 te moeten uitstellen tot een later tijdstip.

Maar we blijven positief, dus....zet hem in de agenda: 24 t/m 27 juni.
Bron: [Stichting dorpsfeest Menaam]

Foto menaldumdorp - Dorpsfeest 2018

[dit artikel delen op]

Sun fan Menamer grunfotoSûn fan Menamer grûn!!

Heel Menaam aan de korte voedselketen. Met producten rechtstreeks van producent naar consument.

Dat is de insteek van het dorpsdiner in 2021 voor Menaam (voorlopige datum 26-06-2021). Een diner dat is samengesteld met alleen gezond en duurzaam voedsel uit Menaam en omstreken.

Op die manier willen wij de voedseltransitie aanpakken en het enthousiasme van alle Menamers een podium geven.

Een laaiend enthousiaste reactie voor deelname aan de te organiseren “tafel” kwam van Dijkstra State, Menaam. Daar gaan we dan ook deze “tafel” organiseren.

 

Wij zijn daarom op zoek naar:

  • Enthousiaste mensen uit Menaam die willen helpen met de organisatie.
  • Leveranciers van producten als melk, graan, fruit, aardappelen, kool etc.
  • Bezitters van (oude) fruitbomen waarvan het fruit niet geplukt wordt en dus nu “ongebruikt” verloren gaat.
  • Menamers die al bezig zijn met inmaken van groente/fruit, zelf hun brood bakken, zelf wijn maken etc.

Wij rekenen op veel reacties op deze oproep! Die reactie kan naar:

of naar

Reageer!! omdat groen leven begint met anders eten!


Voorlopige datum 26-06-2021

 

[dit artikel delen op]

MENAAM september 2020 - Het hebben van vrijwilligers is van wezenlijk belang in iedere gemeenschap. De leefbaarheid in ons dorp Menaam is dan ook sterk afhankelijk van vrijwilligers. Dorpsgenoten die zich feintsje logo1evrijwillig inzetten voor het algemeen belang zoals onder ander in verenigingen, stichtingen of deels in de zorg. Allemaal zijn deze afhankelijk van de vrijwillige inzet van personen die zich met veel enthousiasme hiervoor willen inzetten. Zo hier de oproep van Dorpsbelang Menaam, waarbij de inzet van vrijwilligers ontzettend belangrijk is. Het is goed dat functies die al jaren zijn ingevuld door vaste personen, deze weer overgedragen kunnen worden aan nieuwe enthousiaste personen.

Redactie menaldumdorp.nl


 

Dorpsbelang Menaam - Hallo dorpsgenoten,

Wij van Dorpsbelang Menaam hopen dat jullie ondanks alle corona perikelen een fijne vakantie hebben gehad. Dorpsbelang Menaam heeft vrijwilligers nodig, om maar even gelijk met de deur in huis te vallen. We zitten momenteel met 4 personen in het bestuur (eigenlijk 3 maar 1 blijft nog even zitten vanwege de lastige situatie waarin de Corona ons brengt dit jaar).
Dorpsbelang zorgt naast de Menaam Yn 't Ljocht ook voor vele andere zaken. Zo hebben we nauw overleg met de woningstichting over de sloop – nieuwbouw en verbouw van de huurwoningen in Menaam. Het is niet zo dat we een stem hebben in het ontwerp maar we worden altijd wel meegenomen in de plannen en de signalen die wij opvangen kunnen we weer doorspelen.

Daarnaast is er contact met de gemeente. Zeker 1 x per jaar zitten we bij de wethouder en de dorpen coördinator. Hier worden zaken besproken die ons ter ore komen. U kunt denken aan buurtoverlast, verkeeroverlast maar ook positieve zaken zoals de nieuwe aanlegsteigers die gekomen zijn bij de Rixt van Doniastrjitte.
Onder Dorpsbelang vallen ook een aantal commissies. Zo is er de websitecommissie. Deze beheert de webside www.menaldumdorp.nl. Hierop staan leuke weetjes over Menaam en er is een activiteitenkalender. Dus mocht u als vereniging iets organiseren kunt u dit doorgeven zodat het op de agenda wordt geplaatst.
Ook zijn er 2 personen die de facebookpagina beheren. Daar zijn we heel blij mee want anno 2020 kun je hier niet meer zonder.
Daarnaast is er ook de werkgroep Bosk en Iepen Fjild. Zij gaan zorgen voor een voedselbos aan de Graldasingel. En mochten de subsidies het toelaten komen er een aantal wandelpaden in Menaam bij.

We vergaderen ongeveer 1x per 6 weken. Er is 1x per jaar een ledenvergadering welke we vaak houden in Maart.
We zouden het heel fijn vinden als ons bestuur met een man of 4️ wordt versterkt. Kunnen we op u rekenen‼️

U kunt contact met ons opnemen via de mail: ‼️
Vele handen maken licht werk.

Alvast bedankt!

Douwe Fokkema, voorzitter (aftredend dus vacant)
Sjoerd Buren, penningmeester
Marga Bouwman, secretaris
Maaike de Haas, lid

[dit artikel delen op]