Nieuws Menaam

 Schoolschrijver Linda de Haan nr 2 fotografie Bluetphoto Small

Een bijzondere estafette langs vijf Friese basisscholen

3 mei 2019 - Kinderboekenschrijvers Lida Dijkstra, Linda de Haan, Tialda Hoogeveen, Janny van der Molen en Kate Schlingemann nemen na een half jaar afscheid van hún Friese basisscholen. In het kader van het taalprogramma De Schoolschrijver maakten ze van de wekelijkse taallessen een spannend avontuur. Ze inspireerden zo’n 600 kinderen in Friesland om meer te lezen en te schrijven, zowel in het Fries als in het Nederlands.

In mei en juni ronden de Schoolschrijvers hun programma af en nemen ze afscheid van de leerlingen. De vijf deelnemende scholen organiseren ieder een feestelijk slotevenement waarbij kinderen laten zien wat ze geleerd en gemaakt hebben. Rode draad bij deze slotevenementen is het mega-estafettegedicht. Het ‘stokje’ dat wordt doorgegeven is een reuze potlood. De leerlingen schrijven met hun eigen Schoolschrijver om de beurt een paar regels en geven het daarna door aan de volgende school. Zo ontstaat er een gezamenlijk gedicht.

Schoolschrijver Linda de Haan op De Oanrin in Twijzel
fotografie: ©Bluetphoto

Route van de estafette
Op 8 mei start de estafette met Linda de Haan, die de eerste regels schrijft tijdens de officiële slotceremonie bij CBS de Oanrin in Twijzel. Daarna reist het affiche langs scholen in Oudehaske, Heerenveen, Menaam en Gorredijk. De laatste regels worden geschreven op 6 juni door Kate Schlingemann tijdens een groot feest op OBS de Cingel in Menaam. Daar is het gedicht nog enige tijd te zien. 

Over De Schoolschrijver

De Schoolschrijver biedt een taalprogramma waarin kinderboekenschrijvers een half jaar lang in de klas komen en in wekelijke lessen laten zien hoe leuk en hoe belangrijk lezen en schrijven is. Ze betrekken hier ook de ouders en leerkrachten bij. Het programma is bedoeld voor scholen met een hoog percentage leerlingen met een taalachterstand. Het doel is om de kinderen een taalsterke toekomst te bieden. Schoolschrijver werkt daarom samen met de Friese bibliotheken die met de aanpak ‘de Bibliotheek op school’ de scholen ondersteunen en inspireren om kinderen met plezier te laten lezen.


 Bron: Friese bibliotheken - Bibliotheekservice Fryslân - De Schoolschrijver.

 

 

[dit artikel delen op]

Zondagmiddag 12 mei geeft Constantia hun Roersmaconcert in de binnentuin van Nij Statelân.Roersma info Small

Constantia gaat bewoners en familie (het is tenslotte Moederdag, en er komt vast familie op bezoek) een mooie muzikale middag bezorgen met een gevarieerd zomers programma.

 

Meer informatie over constantia zie:
www.constantia.frl en op facebook

 


 

[dit artikel delen op]

Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) is gestart met een wetenschappelijk onderzoek naar historische interieurs en interieuronderdelen in de Waadhoeke. In navolging van haar in 2017 afgeronde onderzoek in de voormalige gemeente Franekeradeel, richt de SIiF zich de komende tijd op het gebied dat tot 2018 behoorde tot de gemeenten Het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel.

Op dit moment verdwijnen historische elementen in woningen in een hoog tempo. Zo gaat ook definitief een deel van het Friese woonerfgoed verloren. Met haar inventarisaties wil de SIiF in beeld brengen wat er nog over is aan historische interieurs en probeert zij bewoners te enthousiasmeren voor hun bezit. “Behoud door kennis” is het motto van de stichting.

Bewoners van panden waarin zich mogelijk relevante interieurs of interieuronderdelen bevinden, worden de komende weken benaderd met de vraag of zij mee willen werken aan een kortdurend onderzoek ter plaatse. De SIiF is onder meer geïnteresseerd in schouwen, fraai snijwerk, originele plafonds, vloeren, tegels, bedsteewanden, glas in lood ramen en een opmerkelijke trappen. (Meubels en huisraad en dergelijke vallen dus buiten het onderzoek.)

De SIiF is een particuliere stichting, opgericht door geïnteresseerde kenners. Drs. Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek, maakt deel uit van het bestuur. Prof. dr. Johan de Haan (hoofdconservator van paleis Het Loo te Apeldoorn) is voorzitter van de raad van advies.

Op dinsdag 23 april om 19:30 uur vindt in dorpshuis “De Rede”, Hoofdstraat 4 te Ried een informatiebijeenkomst plaats waar het onderzoek nader wordt toelicht. Wilt u zich opgeven voor deze avond, of voor het onderzoek? Dat kan door een bericht te sturen naar .

Meer informatie over de stichting vindt u op www.interieursinfryslan.nl .

[dit artikel delen op]