Nieuws Menaam

MENAAM 10 december 2018 - De Bitgumerdyk, de plattelandsweg die loopt van Bitgum naar Menaam is voor fietsers en wandelaars momenteel erg gevaarlijk ingericht. Maar ook automobilisten, bedrijfs-, vracht- en landbouwverkeer worden herinnerd door recent geplaatste gele bebording dat autobanden lek kunnen raken door de gevaarlijke, scherpe wegkanten. Momenteel is de Bitgumerdyk in zeer slechte staat van onderhoud en dat levert met name voor fietsers en wandelaars geen mogelijkheden om uit te wijken naar de zijkanten, door randvorming, waterplassen of zachte bermen.

Volgend voorjaar in maart/april krijgt de Bitgumerdyk een grondige onderhoudsbeurt van de gemeente Waadhoeke doordat er een nieuwe zandfundering komt, nieuwe graskeien van 60 centimeter aan beide kanten van de weg en de bermen worden aangepast zodat het regenwater afloopt naar de slootkant.

DSC 0382bc1024 Medium DSC 0392bc1024 Medium
 Bitgumerdyk wordt door veel regionale weggebruikers gebruikt. (denk ook aan Rob's Tuincentrum). Een passant uit Berltsum met zijn felgekleurde blauwe jas deelde mee dat hij driemaal per week een grote wandeling maakt van Berltsum Bitgumerdyk Menaam en Berltsum. Ook deze wandelaar uit Berltsum kijkt uit naar verbetering..... 
 Bitgumerdyk ter hoogte van afslag Ingelumerdyk

De werkzaamheden zijn vertraagd door de lange levertijd van betonnen graskeien. De Bitgumerdyk die als belangrijke toegangsweg gekenmerkt wordt, ondergaat hiermee een metamorfose en een verbetering van de veiligheid voor alle weggebruikers. Met name voor de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers is het in de tussenliggende winterperiode raadzaam om de snelheid van gemotoriseerde voertuigen te minderen, want de Bitgumerdyk is momenteel in zeer slechte staat van onderhoud zoals de gele borden aangeven.

Hieke Joostema-Greidanus
Fietsersbond Waadhoeke Berltsum


 

 

[dit artikel delen op]

Menaam 13 november 2018 - De lange droge en vrij warme zomer heeft de herfst toch enigszins later doen intreden. De de herfstkleuren in Menaam waren er zeker niet minder mooi door.


Foto's redactie menaldumdorp


 

[dit artikel delen op]

Kom ook langs ! Gewoon even doen !

Biljart1 Wat we u bieden?

- gezelligheid
- een praatje, de laatste nieuwtjes
- kopje koffie of thee
- een potje biljarten
- wat spanning en actie
- een aantal lessen biljarten


U hoeft niets mee te nemen, ja een goed humeur. Maar er zijn biljartkeus, speelballen en drie vernieuwde biljarts. Er zijn spelers van verschillende niveaus om mee te biljarten. Ze geven u tips en aanwijzingen. Meedoen is het belangrijkst, veel punten maken komt later wel.

Wilt u een aantal lessen volgen, dan maken we daar een afspraak over.
Misschien kunt u daarna m.i.v. januari in de competitie meedraaien. U bent van harte welkom op dinsdag 30 oktober 2018 om vanaf 13.00 uur.
Dus gewoon komen !

Biljart2

Kaart- en biljartclub “Ons Genoegen”
Skilpaed 1, Menaam
Wedstrijdleider Piet Boerrigter, 0518-452377

[dit artikel delen op]