Nieuws Menaam

Op 11 juni 2021 is de Coöperatie “Better foar letter” opgericht. We kunnen in Menaam dus nu écht aan de slag met één van de Global Goals (SDG-12): bevordering van de duurzame, korte voedselketen. Wij hebben er zin in! U ook?

Foto oprichting Coöperatiebc SmallFoto:oprichtingsbestuur

Wat is een buurtmarkt-voedselcoöperatie

In Menaam gaan wij een buurtmarkt-voedselcoöperatie oprichten. Een voedselcoöperatie is een coöperatieve vereniging van consumenten met als doel om op duurzame wijze voedsel te kopen. Je wordt dus lid van een vereniging en betaalt éénmalig een entree/lidmaatschapsbedrag van € 30.

De vereniging heeft als doel om het lokaal en duurzaam produceren van voedsel te stimuleren. Hierdoor beperken we vervoerskosten en dragen wij bij aan een omslag naar duurzame voedsel en landbouwsystemen. Dit geldt in eerste instantie voor onze eigen streek/Gemeente maar kan ook verder worden uitgezet.
Wij leggen dus contacten met boeren en voedselproducenten uit onze streek om bij hen lokale en duurzame producten te kopen. Die producten vullen wij aan met producten van de biologische groothandel. De vereniging kan op deze wijze de producten goedkoper aanbieden.
De buurtmarkt, die gekoppeld is aan de voedselcoöperatie, heeft als doel om deze lokale en duurzame producten laagdrempelig toegankelijk te maken voor mensen uit de buurt. De buurtmarkt heeft als neveneffect dat nieuwe sociale verbindingen worden gelegd. Immers het “praatje” bij de plaatselijke middenstand zal verdwijnen of is verdwenen. Als buurtmarkt proberen wij hier een stukje invulling aan te geven.
Een buurtmarkt draait met leden. Dit zijn de leden van de voedselcoöperatie. Als lid van deze vereniging zul je ca één keer in de zes weken een dienst moeten draaien op de buurtmarkt.
Wat is de inhoud van zo’n dienst ?
Je zorgt ervoor dat bestelde en geleverde boodschappen worden klaar gezet voor de leden en je bent gastheer/gastvrouw op de buurtmarktontmoetingen.
De kern is dat we lokaal en met elkaar iets in beweging brengen. De landbouw zoekt naar een lokale markt voor hun producten en wil zich voor de toekomst duurzaam waarborgen.
De buurtmarkt wil hierin dus faciliteren.

Wilt je meteen lid worden van de coöperatie? stuur dan uw gegevens naar:

Voor- en achternaam - Telefoonnummer - E-mailadres

Inleveren bij of sturen aan :

Frans Nieuwhof BITGUMERDYK 8C ( mail : )
Klaas Agricola RYPSTERDYK 4 ( mail : )

Volg ons op:

Buurtmarkt Better foar letter [LINK] @buurtmarktmenaam of zoek op: Buurtmarkt Better foar letter


Uitnodiging Dorpsdiner zaterdag 21 augustus 2021

Het dorpsdiner zal een opwarmer zijn voor de start van de
voedselcoöperatie-buurtmarkt BETTER FOAR LETTER.
We eten hier lokaal en duurzaam uit/van eigen streek.

We hebben echter maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
dus opgave is verplicht en beperkt. VOL = VOL

U kunt zich opgeven (vanaf leeftijd 16 jaar) door
onderstaand opgave:

[LINK opgaveformulier]


 

[dit artikel delen op]

MENAAM 22 juni 2021 - Fanfare Constantia Menaam start zaterdag 25 september met een superleuk muziekproject voor volwassenen: het Nij Talint Orkest. Constantia doet dit samen met OpMaat Berltsum en Advendo Deinum Boksum Blessum.

 

logo Nij Talint Orkest3Heb je altijd al eens een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen? Of lijkt samen muziek maken je geweldig? Dan is dit je kans!

Bij Nij Talint Orkest leer je beide in tien repetities. De repetities duren twee uur, met pauze, en zijn coronaproof (voor zover de regels dan nog gelden). De repetitieperiode wordt afgesloten met een feestelijk eindconcert. Muzikale ervaring of noten kunnen lezen is niet nodig. Plezier in samen muziek maken staat voorop.

Denk je nu al: dit is iets voor mij? Laat het ons weten, dan houden we je op de hoogte. Op de site van Constantia www.constantia.frl staat alle informatie en kun je je alvast aanmelden.


Meer informatie zie www.constantia.frl

[dit artikel delen op]

MENAAM 24 april 2021 - We willen graag iedereen bedanken die zaterdag n.a.v. onze oproep planten hebben gedoneerd voor de bezinningstuin bij de kerk. Het mooie weer heeft er zeker aan bijgedragen om te komen en het was heel fijn om elkaar te ontmoeten, en een praatje te maken.

P1020608bc Custom P1020609bc Custom P1020612bc Custom
P1020613bc Custom P1020615bc Custom P1020619bc Custom

 

Misschien heeft u er niet meer aan gedacht, en wilde ook wat planten doneren, daarom brengen we het nog even in herinnering dat er nog planten gebracht kunnen worden die te maken hebben met de Bijbel.

De lijst staat op de site Menaldumdorp en ook in het dorpsblad van april, het zijn ook veelal kruiden.

Bel naar de mensen van het bestuur en breng de planten - dan zorgen wij dat ze in de tuin komen te staan.
Er is nog heel veel plek voor planten dus schroom niet. We zijn er blij mee.

Met vriendelijke groeten,

Jelmar Lautenbach Maria Brukx
Meindert Keizer Ankie Keizer


 

 

 

[dit artikel delen op]