Nieuws Menaam

MENAAM 21 januari 2023 - Het bestuur van Doarpsbelang Menaam heeft , zoals u heeft kunnen lezen, in Menaam Yn’t Ljocht verscheidene keren een oproep gedaan. Met hulp van een dorpencoördinator zijn we bezig te inventariseren waar de dorpsbewoners van Menaam behoefte aan hebben.

Van alle dorpsbewoners hebben we zo’n 10 reacties gehad.

Daar zijn we blij mee, maar dat is helaas niet genoeg om iets op touw te gaan zetten. Tussen deze reacties zaten o.a. voorbeelden van andere dorpen waar wel een mooi MFA of een prachtige speeltuin is. Dit is alleen te realiseren met samenwerking in het dorp. Hoe meer er meewerken, des te gemakkelijker we iets kunnen realiseren.

Bij deze willen we het nog een maal breder trekken (niet iedereen leest jammer genoeg Menaam Yn’t Ljocht)

Dus dorpsbewoner van Menaam…..

Als ik de baas was van Menaam, wat zou ik dan willen??

We vragen u dan ook om deze brief massaal te delen binnen uw vereniging, straat of woonwijk , scholen, en andere instanties.

Deze brief is niet bedoeld om nu te gaan delen waar u behoefte aan hebt maar of er behoefte is.

Aan de hand van het aantal reacties willen we dan een ontmoetingsavond houden voor alle dorpsbewoners en dan de volgende stap zetten waar de behoeftes liggen en hoe we die realiseren.

U mag uw reactie sturen naar   Graag met naam, 06 nummer en emailadres.

Reacties graag vóór 12 februari.

13 februari om 20.00 uur vergadert Doarpsbelang weer met vanaf 19.30 uur tot 20.00 uur ons inloopspreekuur voor iedereen.

 

Met vriendelijke groet, Sjoerd , Marga, Ilona, Janet en Ingrid

[dit artikel delen op]

Nederlandse verkeersbord herhaling met let op 4 xMENAAM december 2022 – Het is alweer even geleden dat de Rypsterdyk, de Dyksterbuorren en de Bitgumerdyk flink zijn aangepakt. Uit oogpunt van de verkeersveiligheid was dat best wel nodig.

Van tijd tot tijd kan het even flink druk zijn. Doorgaand verkeer, vracht- en landbouwverkeer trekken langs de versmallingen en verspringende kruisingen. Maar als het minder druk is, laat de snelheid soms te wensen over. Maar oké met de 30 km zone in ons dorp zou dit allang geleden opgelost zijn. Toch?

Verkeersmaatregelen 2008

Terugkijkend naar bijvoorbeeld 2008, bleek de verkeersveiligheid ook al een behoorlijk punt van aandacht te zijn. Eerlijk is eerlijk, het aantal ongevallen valt misschien mee, maar dat komt niet door de verkeersmaatregelen. Het van rechts komend de weg oprijden of oversteken, daarbij maar even voorrang verlenen aan het aankomend verkeer van links lost het probleem op. Het verkeer op de hoofdweg kan vaak niet op tijd stoppen om het verkeer van rechts (ook de fietsers) voor te laten gaan. Samen wordt het dan opgelost en is het wachten op een vrij moment of dat er wel iemand keurig stopt en het verkeer van rechts voor laat gaan. Natuurlijk ook weer afhankelijk van het overige verkeer van rechts of vanuit de tegenovergestelde richting komt. Krijg je netjes voorrang, dan ben je geneigd even je hand op te steken als teken van dank.

Maximale snelheid 30 Km/u

Maar waar het vooral mis gaat is toch echt de snelheid. 30 km is de max maar wil je tijdig kunnen reageren op verkeer van rechts, is ook 30 km net iets te snel, laat staan met 40 km of sneller. Ook vanuit ons dorp komen meldingen dat het te snel rijden en het niet verlenen van voorrang aan verkeer van rechts een ergernis is geworden. Iets dat we met elkaar moeten oplossen. Borden en verkeersmaatregelen kunnen uitkomst bieden maar de snelheid blijft een belangrijke oorzaak. Of misschien toch maar weer borden?

Zoals eerder aangegeven, ook als je 30 km per uur rijdt, kun je verrast worden door het verkeer van rechts. Zorg dat je als bestuurder van rechts gezien wordt en wacht even tot je inderdaad als verkeer van rechts voor mag gaan. Borden zijn niet altijd de oplossing.

Menaldumdorp 2 Mei 2008
[https://www.menaldumdorp.nl/site/index.php/informatie/68-verbetering-verkeersveiligheid]

Redactie Menaldumdorp.nl

[dit artikel delen op]

bakje in de buurtMENAAM Januari 2023 - Hierbij willen we u van harte uitnodigen voor een “Bakje in de buurt’’ Met het bakje in de buurt willen we inwoners van Menaam in contact brengen met elkaar en naast het sociaal aspect u allen voorzien van een stukje informatie op het gebied van gezondheid en welzijn.

Wij nodigen daarom alle Menamers uit om donderdag 26 Januari 2023 van 10.00 – 11.30 uur naar de oude bibliotheek te komen voor een “Bakje in de buurt’’.
Tijdens deze bijeenkomst zal Dhr. Kram van Jelsma – Koelma notarissen ons o.a. informeren over het belang van een Levenstestament.

De eerstvolgende bijeenkomst:

Datum:  Donderdag 26 Januari 2023
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Locatie: Oude bibliotheek gebouw
Entree: € 2,00 incl. koffie / thee met iets lekkers erbij

Opgave: via Piet Boerrigter 06- 13660120
Thema : Notaris -- o.a. Levenstestament.

U kunt zich opgeven bij Dhr. Piet Boerrigter

We hopen op uw komst!

Namens de werkgroep van “Bakje in de buurt’’

[dit artikel delen op]