JSN ImageShow (winter)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Nieuws Menaam

MENAAM 7 september 2020 – Vanuit de werkgroep “Bosk en Iepen Fjild Menaam” ontving het bestuur van Doarpsbilang Menaem de navolgende update.

Hierbij willen wij jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen van het project voedselbos. De uitvoerende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.

Een beknopt overzicht:

 • In week 34 zijn rijplaten in de aangrenzende weide en een noodbrug gelegd voor het aan- en afvoeren van groot materieel en hout.
 • In week 35 op 21 augustus is een start gemaakt met het ruim maken van het binnenste gedeelte van het bos.
 • In week 36 op 3 september werd het grondwerk afgerond.
 • In week 36 op 4 september heeft de werkgroep overleg gehad met de ontwerpers over de definitieve levering van de beplanting.

 

De planning:

 • In week 37 / 38 is het inzaaien gepland van de paden (met graszaad), de klaverweide en het gebied rondom de waterpoel.
 • Het terrein is na het zaaien minimaal 6 weken niet toegankelijk. We denken nog na over het organiseren van een kijkdag voor belangstellenden.
 • In week 46 op 12, 13 en 14 november worden de plantdagen. De werkgroep is bezig met het werven van vrijwilligers.
 • Verder is het bedoeling PR activiteiten te ontplooien voor en tijdens de plantdag.
 • In principe is het projectdeel voedselbos na de het beplanten klaar.
 • In de maanden mei of juni 2021 plannen we een dag om het voedselbos officieel te openen.

Foto impressie week 34 - 36.

foto1 Small

Foto 1: De kraan met bomenrooier grijpt en zaagt meerdere bomen tegelijk.

foto2 Small

 Foto 2: Zo zag het terrein eruit na het frezen van de stobben en boomwortels.

foto3 Small

Foto 3: De lijnen zijn uitgezet. De waterpoel wordt uitgegraven en in het terrein wordt reliëf aangebracht.

foto4 Small

De waterpoel is op diepte en het terrein is geëgd. Het ligt nu klaar voor het inzaaien en het beplanten.

Bron en foto's: Werkgroep Bosk en Iepen Fjild Menaam


 

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM September 2020 - Na 110 jaar en drie bakker generaties zullen de bakovens van de warmste bakker fan Menaem definitief afkoelen. Onlangs hebben Johannes en Sjoerdtje Huizenga besloten om de bakkerij te gaan sluiten en zich met andere dingen in het leven bezig te gaan houden. Keuzemoment is wel een bijzondere datum namelijk zaterdag 10 oktober 2020, of te wel, 10-10-2020. Deze datum is natuurlijk niet zomaar gekozen maar een direct gevolg van het feit dat de Menamer bakker zijn welverdiende AOW leeftijd heeft behaald.

De bakkerij is ontstaan in 1910 door de Menamer bakker pake Johannes R. Huizenga. Een tijd dat in Menaam veel meer bakkers actief waren. Na Johannes R. was het vader Tjebbe Huizenga die vooral bekend was door zijn rondes op de bakkersbakfiets door Menaam.

IMG 0633 Small
Johannes staat al sinds zijn 15e jaar in de bakkerij. Daarvoor was hij daar ook al regelmatig te vinden om werkzaamheden voor vader Tjebbe over te nemen. Al met al is onze huidige bakker al zo’n 53 jaar in het bakkersvak.

Een warme bakker in het dorp betekend dat de producten niet bij de winkel worden aangeleverd door een fabriek, maar dat deze voor de openingstijd van de winkel uit de eigen ovens afkomstig zijn. Daarvoor moet Johannes maandagochtend om 01:45 zijn wekker zetten. Op de overige werkdagen mag hij een uur langer slapen en gaat de bel om 02:45 uur.
Sinds 1983 is ook zijn echtgenote Sjoerdtje onderdeel van de bakkerswinkel. Samen met de Johannes zijn zusters Tjeerdtje en Antje runde zij de winkel. De laatste jaren staat Sjoerdtje dagelijks alleen in de winkel, af en toe bijgestaan door de bakker zelf.

Terug in de tijd

De bakkerswinkel lijkt eerder op een museum dan een reguliere winkel. Wie binnen stapt, gaat terug in de tijd. GeenIMG 1640 Small zelfbediening maar een winkel zoals die de laatste 110 jaar heeft bestaan. De indeling, attributen en de verzameling trekken de bezoeker terug naar de tijd dat er in Menaam nog heel veel kleine winkeltjes waren. Het terras en de binnenzit nodigen Klanten en toeristen uit om even lekker een bakje koffie of thee te drinken met wat lekkers erbij.
Uitnodigend is de bakkersfontein voor de winkel. Volgens Johannes de 13e fontein van het Fryske Culturele Jaar 2018, bekend tot in het verre Brabant. Bijzonder omdat de nietsvermoedende hardfietsers tijdens een zomerfietstocht heerlijk het gezicht kunnen afkoelen bij bakkertje pies.
Johannes als bakker was veelzijdig in alle producten die hij maakte. Vele soorten brood, koeken en gebak. Johannes experimenteerde graag en bedacht altijd wel weer iets nieuws of iets geks zoals Menamer vlaaien, Menamer Tûten, Menamer patat of ijsco’s die niet konen smelten. Ook bijzonder brood en beschuit voor kinderen en volwassenen met een dieet. Johannes kon het meestal wel bakken. Zijn overheerlijke Oranjekoek heeft zelfs het NOS journaal gehaald, waarin hij in het nachtelijk Menaam tijdens zijn ambachtelijke werk werd geïnterviewd.

Mafste bakker van Menaam

Johannes is altijd te vinden voor wat gezellige kletspraat. Soms als de mafste bakker van Menaam die het zelfs bij de Omrop Fryslân presteerde de nodige hilariteit en zendtijd te claimen. Johannes kan het altijd goed vinden met iedereen en vindt het ook prachtig om met de jeugd van Menaam om te gaan.
Johannes en Sjoerdtje kijken met veel plezier terug op hun bakkerstijd in Menaam. Je beleeft dagelijks de leukste en soms de gekste dingen. Gebakdozen die door de koper gewoon bewust op de kop worden gedraaid, vers gebak zijdelings in de fietstas, of commentaar krijgen dat het brood er toch wel raar uitziet als het te lang onder een snelbinder van de fiets heeft gezeten.

IMG 9117bc2 SmallTerugkijkend zeggen Johannes en Sjoerdtje, een prachtige baan om met veel plezier op terug te kijken. Voor Johannes was het een zware baan en hij ervaart nu dat zijn lichaam dagelijks begint te protesteren. Johannes gaat zich vanaf oktober bezighouden met andere dingen. Experimenteren met het koken van lekker eten en vaker met zijn vogels bezig. Zij zullen de dagelijkse aanloop zeker missen. Wat er met de winkel en het terras gaat gebeuren? Er zijn nog geen concrete plannen.

Pensioen of zwangerschapsverlof
Johannes krijgt AOW en gaat nu met pensioen. Volgens Johannes is Sjoerdtje nog lang niet aan haar pensioen toe. Zij maakt voorlopig nog gebruik van de vele ongebruikte vakantiedagen en dan is er ook nog vier keer achterstallig zwangerschapsverlof.
Zaterdag 10-10-2020 de laatste werkdag voor de Warmste bakker fan Menaem.

www. Menaldumdorp.nl - redactie Henri Visser


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 20 juni 2020 - Eindelijk! Na lange tijd van geen activiteiten, door Corona, hebben wij van het SPOM op 20 juni een super geslaagde vossenjacht kunnen neerzetten.

Ruim 100 kinderen (26 groepjes), onder begeleiding van ouders/begeleiders, hebben de tocht gelopen. Zij moesten 14 vossen of vossenstellen opspeuren. De vossen zaten “verstopt” in het gebied van de Berltsumer-, Rypster en de Ljochtmisdyk. De meeste vossen waren duidelijk te herkennen en voor sommige vossen moest iets meer moeite gedaan worden om ze te vinden. De meeste vossen hadden een vaste verblijfplek en andere liepen heen en weer.

Het spelelement was als volgt: Elke vos had een letter. Zodra een groepje een vos gevonden had kregen de kinderen de letter. Uiteindelijk moesten deze letters gepuzzeld worden omgevormd worden tot een zin. Alle groepjes zijn gestart vanaf huis. Zodra de eerste vos gevonden was moest het groepje een foto van de vos met letter naar SPOM appen. Deze foto was de starttijd. Zodra alle vossen en dus de letters verzameld waren moest de oplossing gepuzzeld worden. Deze oplossing werd ook naar SPOM geappt. De juiste geappte oplossing was de eindtijd. Wie de snelste tijd heeft neergezet heeft de vossenjacht gewonnen.

De winnaars van de vossenjacht, met de oplossing: SPOM MIST JULLIE, zijn geworden:

 1. Het groepje van Henk Hoekstra (Nynke, Jelle, Douwe, Jan en Tycho): 50 min alle vossen en de oplossing
 2. Het groepje van Langhout (Jildou en Patriek): 1 uur alle vossen en de oplossing.

Twee groepjes hebben niet alle letters kunnen vinden. Gemiddeld hebben de kinderen 1 uur en 28 minuten gespeurd naar de vossen.

Tijdens de tocht is aan de kinderen koek en ranja uitgedeeld. Voor de vossen is een ijsje geregeld.

Het is super mooi om te horen en te zien dat de mensen uit het gebied waar de vossenjacht zich afspeelde, de vossen, de kinderen en begeleiders erg genoten hebben.
Hoe leuk is het om te horen van bewoners: “Wat gebeurd hier?”, dit omdat sommige bewoners gevraagd werden: “Bent u vos?”. Toeristen die verbaasd door het dorp fietsen en echt ziet kijken van; Huh: Verklede mensen en kinderen die rondrennen, “wat gebeurd hier eigenlijk?”. Het was schitterend om te zien dat sommige groepjes kinderen, op de stoep zaten te puzzelen om de oplossing te vinden.

Nogmaals dank vossen, kinderen en begeleiders en bewoners van het gebied voor deze zeer geslaagde middag. Wat kun je door saamhorigheid toch geweldig mooie dingen neerzetten!

Liefs van het SPOM, graag tot ziens bij een volgende activiteit.


Bron Stichting Projectraad Open Jeugdwerk Menaldum  (SPOM)
Meer informatie en foto's zijn te vinden op: https://www.facebook.com/spommenaldum/

[dit artikel delen op]

Menaam 1 juni 2020 - Naarmate de dagen lengen zijn via de weercamera van weerstation-menaam.nl af en toe prachtige actuele plaatjes te zien (rechter kolom)
Zeker in deze tijd als de zon laat ondergaat in het noordwesten en voor het beeld net voorbij de toren gaat. IMG 8872 MediumReden genoeg af en toe een plaatje te schieten uit hetzelfde dakraam


.

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 30 mei 2020 – Na een periode van onderhoud is het bijzondere bankje aan de Greatebuorren in Menaam teruggeplaatst op het vast plekje tegenover de bakker en de slager.

Het zit element van de kunstenaar Hein Mader (1925-2011) werd in 2001 geplaatst en was nodig aan onderhoud toe. De opvallende krul diende ter opfleuring van de omgeving maar is vooral bedoeld om als bankje op te kunnen zitten. Onderhoud bleek na 19 jaar echt nodig te zijn. Het opknappen gebeurde op verzoek van documentatie Menaam, in opdracht van Dorpsbelang Menaam en in overleg met de erven Hein Mader. Na de opknapbeurt door RS Welding uit Franeker is het bankje met een heftruck door mede eigenaar RS Welding Cornelis de Haas teruggeplaatst. Het bankje staat er weer picobello bij en er mag weer op gezeten worden!.

Zitelement Hein Mader (2001)

Zitelement Hein Mader (2001)

Het bankje van Hein Mader na zo'n 19 jaar aan de Greatebuorren.

Zitbankje Hein Mader is aan een opkanpbeurt toe

Roest en verval

Klaar voor transport naar Menaam

Laatste werkzaamheden aan de plaatsing van de zitbank

Zitelement Hein Mader (2020)

Zitelement Hein Mader (2020)

De zitbank van naar ontwerp van kunstenaar Hein Mader weer volop in kleur. (mei 2020)

 

foto's: RS-Welding Franeker - Dorpsbelang Menaam en Menaldumdorp.


  Website Hein Mader [LINK]

 

 

[dit artikel delen op]

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile
Lid worden?

of meer weten

FB Doarpsbilang

FB LogoNaast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!

Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje
(c)2004 - 2021 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven