Nieuws Menaam

MENAAM 1 juli 2022 - Constantia 1895 Menaam - Graag nodigen wij u hierbij uit voor ons Zomerconcert op zondagmiddag 10 juli op de ijsbaan in Menaam.

Deze keer zijn we een swingend bigband-orkest. We spelen bekende jazz-nummers zoals Sing Sing Sing en I've got you under my skin. Tijdloze nummers, heerlijk om naar te luisteren! Zomerconcert poster 2022

We beginnen om 15.00 uur, de toegang is gratis. Ook nu vragen we u, net als vorig jaar bij het zomerconcert, uw eigen stoel mee te nemen.
 
 
Mocht het voor u niet mogelijk zijn om een stoel mee te nemen, dan hebben wij wel een stoel voor u.

We zien u graag 10 juli op de ijsbaan!


 Meer informatie over Constantia [www.constantia.frl]

[dit artikel delen op]

MENAAM 23 en 26 juni 2022 - Na 1 jaar uitstel door Corona eindelijk weer een dorpsfeest zoals wij dat gewend waren. Het weer was dreigend maar heeft voor de optochten geen parten gespeeld. In totaal deden er 21 wagens en groepen mee die vrijdagavond en zaterdagochtend starte vanaf de Graldasingel.

 

De opstelling was in omgekeerde volgorde zodat de laatste wagen als eerste werd opgesteld en zo door naar achteren. Na de start vanaf de achterste wagen volgden de nummers 2, 3 etc langs de opgestelde wagens en groepen. Met deze startmethode konden alle deelnemers aan de optocht elkaar zien en bewonderen.

Hierbij een aantal prijswinnars:

IMG 2785bc MediumHeksenwagenWagen nr 14 - Spookhuis Villa (Orxmasingel)

IMG 2776bc MediumJunglebook12 - Junglebook Rypsterdyk IMG 2782bc MediumRoodkapje13 - Roodkapje It War IMG 2717bbc MediumRedbull3 - Formule 1 Beckrypleane IMG 2790bc MediumTerrasjepikken15 - Terrasje Pikkers Braak

foto's www.menaldumdorp.nl

Meer foto's zijn te vinden in ons [foto-album]
Vrijdagavond [Album] [Diashow]
Zaterdagochtend [Album] [Diashow]


facebook fotoserie (165) [Ivo Rijniersce]
facebook fotoserie (54) [Gerrit Bruin]
youtube video (24 min) [Anne Posthumus]

Meer foto-videolinks zijn van harte welkom. []

Zie ook ons foto-archief dorpsfeesten vanaf 2009 (26 albums) [foto.menaldumdorp.nl] bijvoorbeeld optocht 19 september 2009 (384 foto's) [Optocht 2009]

Foto archief 2009  

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 18 juni 2022 - Onder belangstelling van vele buurtgenoten is de buurtbank geplaatst in het parkje aan De Dobbe bij de Boskrânne.

 IMG 2458bc Medium

 

Buurtbank Menaam

 

IMG 2487bc MediumErgens in 2019 heeft gemeente Waadhoeke buurtbanken uitgedeeld aan de dorpsbelangen van de dorpen in de gemeente. Wij hebben als dorpsbelang ja gezegd tegen zo’n bank. Het doel van de bank was de saamhorigheid in een dorp of stad te vergroten door gezamenlijk een ontwerp te maken en vervolgens dit ontwerp (tekening) op de bank te mozaïeken.

Dorpsbelang heeft Tjitske Bergsma gevraagd een ontwerp te maken. Ze heeft de contouren van de gemeente Waadhoeke gemaakt met een eenhoorn die daar uitbreekt. Een beetje een knipoog naar Menameradiel zeg maar. We hadden bedacht dit met een aantal ouders en kinderen van groep 7 en 8 te doen.

Maar helaas toen kwam de corona. De bank, die bij de familie van der Schaaf aan de Stapel stond, kwam op een zeer laag pitje te staan.

Vervolgens ging het land steeds wat meer open maar bleef de bank op dat lage pitje staan. Uiteindelijk zei Marga Bouwman, bestuurslid dorpsbelang, laat mij het maar doen. De tekening staat op de bank, ik ga zorgen voor steentjes (die we via de gemeente hebben gekregen) en ik maak het af. Een mega klus!

IMG 2442bc Medium IMG 2445bc Medium IMG 2462bc Medium

Veel belangstelling vanuit de buurt bij de plaatsing van de buurtbank

Marga heeft deze mega klus geklaard! Daar zijn we heel dankbaar voor. Ook gaat er een grote dank naar de familie van der Schaaf waar de bank al die tijd heeft gestaan. De laatste weken mocht de bank bij hun in de loods staan zodat Marga droog kon werken.

IMG 2448 MediumZaterdag 18 juni is met behulp van Haye van der Schaaf en Jeroen Baarda
de bank op zijn plek gehesen.

De bank staat bij het water van de Dobbehof aan de kant van de Boskrânne.

Alle bedankt dat dit (toch wel een beetje hoofdpijn..) project  is geklaard!
Dorpsbelang Menaam
foto's menaldumdorp.nl


 

 

[dit artikel delen op]

Doe mee aan de Boer-Burger Fietstocht op zaterdag 16 juli - Een prachtige fietstocht van plm. 30 kilometer door Waadhoeke langs 11 verschillende bedrijven en bezienswaardigheden: veehouderijbedrijven, akkerbouwers, de aardbeienkwekerij Van Overbeek, de streekboerderij Dykstra State met de buurtmarkt Better Foar Letter, Loonbedrijf Joostema in Minnertsga, de Beleeftuinen van Joostema in Berltsum met mooie uitzichtpunten over de weilanden en akkerlanden.

Hein Jaap Hilarides zal een korte act geven tussen de aardappelen met een prachtig uitzichtpunt in Menaam. Josse Pietersma staat op een voormiddeleeuwse terp aan de Miedleane 5A in Minnertsga, een plek waar u deze fietsdag Boer Burger Fietstocht (Large)éénmaal de kans krijgt om deze unieke plek te bezichtigen. Hilly Lautenbach, de foodspecialist komt u ook onderweg tegen op de fiets en zij verzorgt de lekkerste hapjes. Het Agro-team informeert u over belangrijke actuele zaken die spelen in de agrarische sector. Startplaatsen met koffie/thee en voldoende parkeerplaatsen zijn Dykstra State, Bitgumerdyk 24 te Menaam, Aardbeienkwekerij Van Overbeek, Bûtenpôle 11A, Berltsum of Loonbedrijf Joostema, Moaije Peal 1, Minnertsga. Maar ook op alle andere bezienswaardigheden kan gestart worden vanaf 11.00 uur. De fietsroute zelf inkorten kan ook. Voor meer informatie kunt u terecht op www.dorpsstyliste.nl Alle deelnemers sluiten tegelijk om 17.00 uur. Deze fietstocht wordt mogelijk gemaakt door het Iepen Mienskipsfûns, gemeente Waadhoeke, de Fietsersbond en LTO. Doe mee en kom onze prachtige agrarische gemeente bekijken op de fiets! Noteer daarom deze datum alvast in de agenda, de deelname is gratis.

Hieke Joostema-Greidanus
Hoofdorganisatie Boer-Burger Fietstocht Berltsum


 http://www.dorpsstyliste.nl

[dit artikel delen op]

IMG 2344 bc MediumMENAAM 10 juni 2022 – Een bijzonder moment in de jarenlange doorlooptijd van een project, ontstaan in 2016 toen onze dorpsgenoot Maria Brukx de oproep deed naar vrijwilligers om in Menaam een voedselbos te gaan realiseren.

Menaem yn’t Ljocht

Met een artikel in Menaem yn’t Ljocht deed Maria een oproep en kwam met het idee de voedselrijkdom in de natuur weer te herstellen en dat te doen door de realisatie van onder andere een voedselbos.

Na een aantal jaren van voorbereidingen voor beschikbare plaatsen, afspraken hierover met grondeigenaren, de financiën, subsidie mogelijkheden en het maken van inrichtingsplannen, kon in augustus 2020 eindelijk de schep in de grond. Naast het in te richting voedselbos, waren er plannen voor een terpentuin nabij de kerk en nog een tuin bij het afgebroken dienstencentrum naast de parkeerplaatsen van Orxmastate. Dit laatste plan kon helaas niet gerealiseerd worden.

Alle andere uitgewerkte plannen voor meer biodiversiteit en onderwijs mogelijkheden konden wel van start gaan.

Realisatie

In november 2020 ging na de basisinrichting de beplanting in de grond. Hoogtepunt het planten van de walnotenboom door burgemeester Waanders samen met kinderburgermeseter Hester Brit Sijtsema. Verder ging alle beplanting in de grond mede met de hulp van een grote groep basisschoolleerlingen.

Nu juni 2022 is te zien hoe de beplanting is aangeslagen, welke het goed doen en welke last hebben gehad droogte of zelfs van reeën die het voedselbos hebben bezocht. Een prachtige terpentuin nabij de kerk met zitgelegenheid en waterfontein. De verbindingstuin achter het oude schooltje aan de Greatebuorren en natuurlijk het voedselbos achter de Graldasingel in Menaam. De eerste onderwijs momenten hebben reeds plaatsgevonden. Nu is het wachten tot het bos en tuinen in volle groei en bloei zullen komen.

IMG 2247 voedselbos MediumWelkomstwoord aan de genodigden door Meindert Keizer

De werkgroep “Bosk & Iepen fjild” bestaat nog steeds uit Jelmar Lautenbach, Meindert en Ankie Keizer en Maria Brukx. Zij worden bijgestaan door een mooie groep van deskundigen en vrijwilligers.

Opening

Zowel bij de terpentuin als bij de toegang van het voedselbos zijn de informatieborden voorzien van qr-codes. Met deze code kunt u met de smartphone direct toegang krijgen tot uitgebreide informatie over het bos of over de terpentuin.

 

 

IMG 2261 voedselbos Medium IMG 2282 voedselbos Medium  IMG 2342 voedselbos Medium
 IMG 2345 voedselbos Medium  IMG 2346 voedselbos Medium
 IMG 2384 voedselbos Medium 2

Op 10 juni jl. de officiële opening door Wiebe Bouma, directeur van Landschapsbeheer Friesland en door de permacultuur-ontwerper Ishi Crosby. Na diverse toespraken en met het wegtrekken van een doek van het informatiebord, is het Voedselbos in Menaam officieel geopend.

IMG 2337 voedselbos MediumMet het wegtrekken van het doek is het voedselbos in Menaam officieel geopend

Meer weten over de realisatie van het voedselbos, bezoek onze website www.menaldumdorp.nl
Er is natuurlijk veel meer gebeurd in de afgelopen jaren in aanloop naar het voedselbos. Keuzes, inzet en raadplegen deskundigen, oproep vrijwilligers die soms van ver buiten ons dorp kwamen helpen.

Binnenkort volgt een interview met de werkgroep.

Redactie en foto’s Menaldumdorp.nl


 

 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje