Nieuws Menaam

14 november 2021 -  De Tocht is de spectakel musical die oktober volgend jaar in premiere zal gaan. Een bijzonder moment voor de Menaemer Feintsjes die normalieter langs het ijs garant staan voor een leuk feest, nu langs het ijs op de 11-steden route en dat in november op een drijvende ijsbaan.

De Menaemer Feintsjes zijn van oorsprong in 2005 afkomstig uit de Menamer fanfare Constantia. Vanaf 2009 zijn de Feintsjes een begrip in de dweil en feestwereld van de blaasmuziek. Met 4 keer Nederlands kampioen in Bemmer en 5 keer Nationaal kampioen in Voorthuizen, staan de Feintsjes garent voor een muzikaal feest. Zo ook werkten zij mee aan de varende ijsbaan van 30 meter op het 11-steden water, onderdeel van de landelijke campagne voor de musical "De Tocht" Zij staan niet alleen voor op de varende ijsbaan, maar spelen ook mee in de bijbehrende muziek.

Meer weten over de Feintsjes: [https://feintsjes.nl/]
foto's Feintsjes op instagram [LINK]

De varende ijsbaan met video [LINK]
Over de musical "De Tocht"  [LINK]


Video: "De Tocht" www.musicaldetocht.frl

 


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM / SURHUISTERVEEN – zaterdag 13 november 2021 – Constantia Menaam behaalde op het Survento Fanfare Entertainment Festival een prachtige en dikke 2e prijs. Bijzonder omdat dit het eerste podium optreden was na het duoconcert in februari 2020. Spannend tot op de vrijdag 12 november 19:00 uur waarop onze demissionaire regering wederom strengere Covid maatregelen afkondigde ingaande op, jawel 13 november 18:00 uur. Gelukkig voor de organisatie en deelnemers, toch nog enige ruimte voor theater en concerten met in achtneming van de nodige Covid voorschriften.

Survento2

Foto met dank aan Survento.nl

Constantia onder leiding van dirigent Paul van Gils kwam met een bijzonder programma. Wat sinister maar met muziek uit bekende films uit het verleden. Opgemaakt als een soort net uit de kerkers ontsnapte zombies begon de fanfare vanuit het donker met een groots maar kort openingswerk, gelijk overgaand in de “Nacht op de kale berg” Het moment dat de geesten der duisternis (heksen) bijeen komen om in de nacht van de zonnewende de duivel te gaan ontmoeten. Met videobeelden en veel tumult van de heksendansen, slaat de kerkklok en verdwijnen plotseling alle heksen en komt het dorp aan de kale berg weer terug in een lieflijke en vredig ochtendgloren.

Na dit spektakel volgde de bekende dodendans, “Danse de Macabre”. Bugel soliste Boukje Houtsma nam daarna het podium met de vertolking van het “Domen” (geïnspireerd op de Kathedraal van het Noorse Trondheim). Dit leverde haar de 1e prijs op in de hoogste deelnemers groep. Afsluitend kwam Constantia met het slotwerk van J.S. Bach, een bekend orgelwerk “Toccata in D-Mineur” maar nu als Bach voor fanfare.

Constantia behaalde met haar programma 194 punten in de A-Groep. Hiermee moesten zij de fanfare De Eendracht uit Den Ilp (200 punten) voor laten. Het Fries Jeugd fanfareorkest werd 3e met 188 punten. In totaal deden 9 fanfares vanuit het hele land mee in de A, B en C-Groep. De Survento Entertainment Bokaal ging naar Nij Libben uit Koudum.

Voor de thuisblijvers en geïnteresseerden was het gehele Survento Festival live te volgen op de speciale live-stream. Deze is terug te kijken op youtube:

 

Foto’s: Survento Fanfare Festival: www.survento.nl
Meer weten over de fanfare Constantia, zie www.constantia.nl

Verslag door Cubrass.nl:
https://www.cubrass.nl/cubrass/3363/menaam-masque-paul-van-gils

Uitslagen:
https://www.cubrass.nl/cubrass/3365/uitslagen-survento-fanfare-festival-2021


 

 

 

[dit artikel delen op]

WAADHOEKE november 2021 - 3 Drumfanfares uit de gemeente Waadhoeke hebben de handen ineen geslagen en starten een unieke en veelbelovende samenwerking. Deze samenwerking tussen Drum- en Showfanfare CMH-Menaldum, Drumfanfare Concordia Sexbierum en de Drumfanfare van Muziekver. Oranje Minnertsga zal binnenkort een speciale projectnaam krijgen.

Tijdens de lastige coronaperiode ontstond er een samenwerking van Concordia Sexbierum met CMH-Menaldum. Na een positieve evaluatie van deze pilot besloten beide verenigingen hiermee door te gaan. Niet veel later sloot ook de drumfanfare van Oranje Minnertsga aan. Er bestond al een jarenlange connectie tussen de 3 verenigingen door dirigent wijlen Jacob Zoodsma, later opgevolgd door zijn zoon Jan Zoodsma. Hoe fantastisch zou het zijn dat deze verbindende factor uitmondt in één van de grootste drumfanfares in Friesland.

IMG 20211115 WA0004

Binnenkort zal er een officiële Kick Off plaatsvinden, waarbij er een intentieverklaring wordt getekend door de 3 verenigingen. Ook zal de speciale projectnaam worden onthuld. Organisatorisch is er nog veel werk te verrichten. Een speciaal hiervoor opgericht kernteam zal onderzoeken hoe deze samenwerking in de toekomst vorm kan worden gegeven. Zij zullen de zogenaamde ‘marsroute’ uit gaan stippelen.

IMG 20211115 WA0002

De instructie zal bestaan uit Jurian Kampstra, Benjamin Veldhuizen en Michael Bakker. Zij hebben hun roots bij Advendo Sneek en zijn al sinds 2016 als instructie verbonden aan CMH-Menaldum. Geplande optredens worden inmiddels al gezamenlijk opgepakt.

Samen muziek maken en marcheren naar de toekomst! We houden u op de hoogte.

Wij hopen u binnenkort muzikaal te ontmoeten:

Foto's en bron: CMH-Menaldum.nl


 

 

[dit artikel delen op]

Voedselbos Menaam - In het kader van talentonderwijs hebben de werkgroep leden in het voedselbos een 3-tal lessen gegeven aan leerlingen van de basisschool De Cingel in Menaam. Daar gesproken over de diverse plantjes waaronder ook het madeliefje. Hierbij is gebruikgemaakt van het boekje van de bekende kruidenvrouw Klazien uit het dorp Zalk.

IMG 1265 Medium IMG 1269 Medium IMG 1281 Medium

 

Omdat de kinderen bijzonder nieuwsgierig waren naar de kruidenplantjes in dit boekje, hopen we dat meer mensen dit boekje in de kast hebben staan. Wij zijn benieuwd naar deze boekjes, heeft u er één, laat het even weten aan de werkgroep “Bosk & Iepen Fjild”

Het ligt in de bedoeling samen met de scholen meer te doen aan natuur educatie. Niet alleen vanuit de boeken maar ook zelf beleven, zien ruiken en proeven, allemaal in het voedselbos Menaam.
Bijgaand een link naar een artikel van Andrea over het Madeliefje. Een lievelingsplantje, geen betere buur dan moeder natuur. [Kruidengeheimen - het madeliefje]

 20211028 151416bc Small

 

Ook belangstelling? Kom dan naar onze wandeling door het voedselbos. De eerste vruchten hangen al in de bomen en in de struiken. Belangstellenden, ouders met kinderen, wees welkom en kom naar het voedselbos.

ZATERDAG 6 NOVEMBER
TIJD: 13.00 - 14.00 uur vanaf Graldasingel nr. 9
We zijn aanwezig om 12.45 uur

Breng het zonnetje mee !

 IMG 1286 Medium

Bron: Ankie en Maria – Werkgroep Bosk & Iepen Fjild


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 5 juli 2021 – Het lijkt een maandag zoals alle andere maandagen in de slagerij van Koos en Aafke van Smeden. De lichten zijn uit en de vitrines leeg. Maar schijn bedriegt. Koos is deze dag niet bezig met zijn voorbereidingen voor de wekelijkse opening van dinsdagochtend. Ook het dragen van de ons bekende witte bedrijfskleding ontbreekt. Koos is bezig met het verzamelen van zijn vele slagersattributen. Deze worden klaargezet en zullen worden opgehaald door de nieuwe eigenaar.20210703 095743 slagerij van smeden Medium

Drukke werkweken

Koos en Aafke van Smeden hebben met hun personeel in de laatste weken voor hun winkelsluiting nog heel veel werk moeten verzetten. Vele dorpsgenoten en vaste klanten hebben hun laatste en soms een grotere voorraad besteld. Het was voor Koos en Aafke erg belangrijk deze bestellingen zoals altijd pico bello klaar te zetten. Zij wilde absoluut voorkomen dat er in de laatste week nog “nee” moest worden verkocht voor eerder bestelde producten.

Drie maanden werden 43 jaar20210703 095141 800px
Koos komt niet uit een echte slagersfamilie, alhoewel hij niet onbekend was met vleesproducten. Zijn vader, grootvader en oom zaten als grossiers al in het vlees. Na de middelbare school ging Koos in opleiding voor het slagersvak naar de slagersvakschool. Na meerdere stages kwam Koos tijdelijk als hulp bij de slager aan de Greatebuorren in Menaam. Het ging maar om 3 maanden. Dit pakte voor Koos heel anders uit. Koos besloot het bedrijf geheel over te nemen. En zo begonnen Koos met Aafke in 1978 de “Kwaliteitsslagerij Jac. van Smeden” aan de Greatebuorren 43 in Menaam.

Winkelkern Greatebuorren/Dyksterbuorren

In die tijd waren Koos en Aafke 6 dagen per week geopend. De omgeving van de Greatebuorren was een winkelkern met veel gezelligheid. De vele winkels in de directe omgeving zorgde op bepaalde tijden voor gezelligheid en aanloop. Een slagerij met in de naaste omgeving de 4=6, een tweetal bakkers, een bloemenzaak en nog vele anderen. Het wegvallen van al deze middenstand was en is nog steeds een verlies voor ons dorp. Het laatste jaar was de winkel open van dinsdag tot en met zaterdag. Dit gaf gelukkig weer extra vrije tijd.

Koos en Aafke verwerkten uitsluitend vleesproducten afkomstig uit ons eigen land. De Livar en andere veesoorten werden in de slagerij verwerkt tot verkoopbare vleesproducten waaronder de specialiteiten van Koos, gemaakt in zijn eigen worstmakerij. In de beginperiode heeft Koos nog ongeveer 5 jaar zelf geslacht. Daarna is hij overgestapt op het uitsluitend verwerken van zelf geselecteerde vleesproducten.

Mondkapjes:

Corona heeft een aanzienlijke impact gehad op veel middenstanders. Koos moest ook maatregelen treffen zoals 1,5 meter afstand, mondkapjes, maximaal 3 personen in de winkel en een kuchscherm bij de pin automaat. Maatregelen die vervelend waren echter de verkoop in de winkel kon gelukkig gewoon doorgaan.

 

20210702 122449 bc800pxPensioen

Na 43 jaar is het moment gekomen dat Koos en dus ook Aafke samen de winkel sluiten en met pensioen zijn gegaan. Zij zullen de aanloop en gezelligheid van hun klanten behoorlijk gaan missen. De werkzaamheden in voorbereiding voordat de winkel openging, waren op sommige momenten behoorlijk tijdrovend. Rondom de feestdagen en tijdens sommige evenementen moest men in de slagerij flink aan de bak en soms een nacht doordraaien om alles weer op tijd te kunnen leveren.

De laatste week in de slagerij

Koos en Aafke kijken terug op een bijzondere laatste week. Zij zijn dankbaar en blij met alle leuke en mooie reacties die zij in de afgelopen week hebben ontvangen. De laatste zaterdag was ontzettend leuk omdat veel klanten en afgevaardigden van verenigingen en bedrijven nog even met een dankwoord en goede wensen langs kwamen.

Historie pand Greatebuorren (bron doc. Menaam)
Het pand aan de Greatebuorren 43 heeft een lange slagers historie.
– 1895 tot 1926 Slagerij van Fedde de Boer.
– 1926 tot 1931 Slagerij van Geert van der Leest.

– 1931 tot 1977 Slagerij van Yde en later zoon Anne Baarda.
– 1977 tot 1978 Korte tussenperiode.
– 1978 tot 2021 Slagerij Koos van Smeden die na zijn hulpperiode de slagerij volledig heeft overgenomen.

Henri Visser – Menaldumdorp.nl

 

Cadeau namens Doarpsbilang Menaem, een prachtig metalen creatie gemaakt door GJ Metal Art,

20210703 101247 Cadeau dorpsbelang Medium

Meer info zie [gj-metalart.nl] voor meer mooie voorbeelden.


Redactie Menaldumdorp
Meer over Menaam, iedere maand in Menaem yn't Ljocht

 

 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje