JSN ImageShow (site)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Nieuws Menaam

MENAAM 13 september 2019 - Een grote groep fanfare Constantia muzikanten is vrijdagavond een paar uur actief geweest met vuilniszaak en grijper binnen de bebouwde kom van Menaam. In het kader van "Samen Friesland Schoon" zijn de gemeenten Harlingen en Waadhoeke al aangesloten.

Waadhoeke schoon actie 13 09 2019 2 SmallLeden Fanfare Constantia na afloop van hun actie "Menaam Schoon"
foto www.constantia.frl

Het viel de oprapers op, dat er op de openbare ruimten en plantsoenen weinig zwerfafval te vinden was. Menaam ziet er wat dat betreft schoon uit. Op enkele plaatsen was wel degelijk zwerfafval te vinden, met name op een paar plaatsen waar kennelijk wat jeugdige activiteiten plaatsvinden. Verder chapeau!

Mer informatie fanfare Constantia en
https://www.samenfryslanschoon.frl


 

[dit artikel delen op]

Met in deze editie:

OEFENING: FWIT (UPDATE EN PLANNING)
BOMMEN OP DE VLIEHORS RANGE

Sinds 19 april dit jaar vindt de Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) plaats vanaf vliegbasis Leeuwarden. Deze hoogwaardige training wordt georganiseerd door het 322 TACTES squadron van Leeuwarden, het kenniscentrum op het gebied van jachtvliegen. De klas bestaat uit elf F-16 vliegers, zowel uit Nederland als Portugal en België. 

In september zal het verloop van de FWIT als volgt zijn:

  • Week 37 & 38: Air-to-Surface boven Noord-Nederland. Er wordt geoefend met (fictieve) doelen op de grond.
  • Week 39: Low Level Air-to-Surface boven Noord-Nederland. Er wordt laag geoefend met (fictieve) doelen op de grond.
  • Week 40 t/m 42: Avondvliegen.
2019 09 12 095727
BRON: Vliegbasis Leeuwarden. Meer lezen, zie de nieuwsbrief..  

 


 

[dit artikel delen op]

Straatfestival Menaam zaterdag 14 sept a.s.– Opbrengst MFA

Op zaterdag 14 september vindt in Menaam vanaf 15:00 uur het allereerste straatfestival plaats. Een evenement dat wordt georganiseerd t.b.v. een nieuw te bouwen Multi Functionele Accommodatie. Eén van een reeks van  activiteiten die wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor de nieuwbouw.

Maar liefst 21 verenigingen, groepen, acts hebben zich opgegeven om mee te doen aan het straatfestival in de dorpskern van Menaam. De bedoeling is zoveel mogelijk enthousiast publiek op de been te brengen om deze bruisende route langs alle deelnemers te volgen. Een actieve tocht, welke voor jong en oud interessant is. Er kan vanaf 15:00 uur op 3 punten worden gestart. Tegen betaling ontvangt iedere deelnemer een startbewijs met de route. Tijdens de route kunnen er letters worden gescoord waarmee aan het eind van de rit een slagzin kan worden gevormd. Op de afterparty, met DJ Marten, rond de klok van 18:00 zal de prijsuitreiking plaatsvinden op de plek van het nieuwe MFA en kan er gezellig worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Mis het niet, kom ook, kies je startpunt en volg een bruisende route vol met muziek, dans, theater, sport en meer. Raad de zin en win! Start vanaf 15:00 uur!

Volg ons via facebook voor het laatste nieuws: facebook.com/werkgroepmenaam of www.menaldumdorp.nl

MFA Menaam   Deelname (graag gepast betalen!):
Volw. en jeugd vanaf 12 jaar        € 4,-
Kinderen 4 tm 12 Jaar                  € 2,-

Startpunten (vanaf 15:00 uur):
* Nij Statelân
* Hoek Camstrastrjitte/Greatebuorren
* Gemeentehuis
MFA—MET ELKAAR VOOR ELKAAR—MFA

 


 

 

[dit artikel delen op]

FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie: internet@menaldumdorp.nl

  FB Feintsje
(c)2004 - 2020 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven