Nieuws Menaam

MENAAM 30 december 2020 – Het blijft gewoon een lastig probleem. Was het de vorige keer het piepschuim, nu weer de container helemaal vol en dus laten wij het er maar voor vallen. Dat is kennelijk wederom de gedachte van onze papier brengers. Helaas maar weer voor de vrijwilliger voor de muziekvereniging die het weer op mag ruimen. Erger nog, door de regen van afgelopen nacht wordt het er niet makkelijker en prettiger van. Het papier is dan een onbehandelbare berg smurrie.

20201230 OudPapier containerVolle container pas rendabel

De contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor het tijdig legen, worden ook deze tijd keer op keer verrast door de snelheid waarmee de container volraakt. Het is gewoon niet mogelijk een verwachting op te maken wanneer de container vol is. Het ophalen van een halfvolle container is onrendabel en zal door de Omrin niet geaccepteerd worden. Een volle container wordt pas enigszins rendabel als deze helemaal tot bovenin vol gestapeld is.

Vrijwilligers

Dagelijks zijn vrijwilligers bezig met het opstapelen van papier in de container. Pas dan komt de container echt vol. Deze vrijwilligers worden nu extra belast met onnodige en uitermate smerige klus. En let op, als het oud papier niet meer langs deze route kan worden hergebruikt, dan volgt de weg via de grijze bak of de papiercontainer aan huis. En als deze vol is, leggen wij het er dan ook naast? De container aan huis zal niet gratis zijn en de rekening komt uiteindelijk terug bij de gemeenschap.

 

Help ook mee20201230 OudPapier container gestapeld

Alstublieft voorkom dit en help de vrijwilligers enigszins mee. Eén of twee dagen later is de container weer leeg en help dan voor zover mogelijk met opstapelen achterin de container. Namens Constantia en haar vrijwilligers alvast dank voor de medewerking.

zie voorbeeld foto.

 


 

 

 

[dit artikel delen op]

Krystljocht yn Menaam

MENAAM 24 december 2020 – Namens Dorpsbelang zijn de redactieleden van Facebook en Menaldumdorp op zoek gegaan naar de mooiste kerstverlichting in ons dorp. Ondanks het weer dat koud en nat was, waren er prachtige plekjes te vinden.

20201224 170223BC2MD Custom 2

De mooiste straat

De verschillen tussen straten onderling maar ook in straten zelf waren erg groot. Van donker tot uitbundig feestelijke verlicht. Zo waren straten als de Miedkamp, deel van de Achterbosk, een deel in De (2e)Boech zeer uitnodigend en gezellig. De Mieddyk was volgens de redactieleden zeker de topper voor dit jaar. Rijk verlicht met kerstbomen, lichtjes langs het veld en vlokken en sterren langs de straat. Gezellig om daar eens doorheen te wandelen of te rijden.

20201224 170348BC2MD Custom 2

De mooiste tuinversiering

Om te komen voor een keuze van de mooiste tuin was het zeker niet makkelijker. Na een lange natte fietstocht bleven er zo’n 6 nominaties over, namelijk Mieddyk langs de Dobbe, in De Boskrânne nr2, de Orxmasingel  nr21 en een drietal in de 2e Boech. Juist daar viel de keuze voor de mooiste tuinversiering. Niet overdadig maar prachtig geheel in combinatie met de bijbehorende woning. De keuze was unaniem en de prijs (cadeaubon bij de slager) is voor Boech nummer 23. Van Harte gefeliciteerd.

20201224 165616 BC3MD Custom 2

Namens de redactie, graag tot volgend jaar “Krystljocht yn Menaam” maar neem nu nog eens een kijkje in ons dorp als het weer donker is.

Facebook Dorpsbelangmenaam (Greta en Sierk)
https://www.facebook.com/dorpsbelangmenaam

Menaldumdorp (Henri)
https://www.menaldumdorp.nl

[dit artikel delen op]

MENAAM 21 december 2020 – De donkere dagen voor kerst zijn nu extra donker mede door alle beperkingen. De oproep vanuit Dorpsbelang Menaam via Facebook en Menaldumdorp om mee te doen en ons dorp extra licht te geven, geeft een bijzonder fraaie indruk.

20201221 KrystLocht yn Menaam

Het lijkt erop dat er meer aandacht aan kerstverlichting in tuin en huis is dan in voorgaande jaren. Vanuit dorpsbelang zijn wij blij met alle mooie versieringen. Sommige straten hebben er extra aandacht aan besteed. Zichtbaar in meerdere straten dat er buurtclusters zijn waar het een feest is om doorheen te wandelen.

Binnenkort gaat Dorpsbelang op zoek naar de mooiste, de leukste of de gezelligste kerstverlichting. Wie weet lopen we straks ook bij u door de straat en kunnen wij u verrassen met een leuke prijs.

Namens alle vrijwilligers van Doarpsbilang Menaem: bestuur, werkgroepen, documentatie, redacties Menaem yn’t Ljocht/Facebook/Menaldumdorp:

Fijne feestdagen en alvast een voorspoedig 2021

Foto: menaldumdorp.


 

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 10 december 2020 – Wat te doen als muziekvereniging in een tijd waarbij alles anders is. Veel beperkingen en regels alles te maken met de volksgezondheid. Regels die ook nog eens regelmatig wisselde als het gaat om het maximaal aantal van 30 personen in één grote ruimte. Het is de leden van Constantia veel aan gelegen om de muzikale activiteiten binnen deze regels te blijven benutten.

SnapShot1 Small SnapShot3 Small
Het concert op 30 oktober in de gymzaal aan de Greatebuorren te Menaam
foto's Constantia

Herfstconcert en 4 wanden als publiek

Met het volgen van de Corona richtlijnen zitten de muzikanten op een vaste zitplaats met minimaal de 1,5 meter tussenruimte. Binnenkomst en verplaatsingen van personen binnen het gebouw allemaal strak geregeld en opgevolgd. Resultaat een concert in Coronatijd met helaas de vier wanden als publiek.

[dit artikel delen op]

Menaam 4 december 2020 – Dat moet die persoon zeker gedacht hebben toen deze een lading piepschuim bij de oud papiercontainer achterliet. Het is natuurlijk vervelend als de nieuwe aankoop binnenkomt met het nodige piepschuim.

Fijn dat de aankoop goed was beschermd tegen beschadigingen, geen deuken en krassen. Maar ja. Die vervelende blokken piepschuim, passen nauwelijks in de grijze container en ja, die zat ook al zo vol. Neemt niet weg dat de afvoer van dit soort zaken vroeger goed geregeld was en regelmatig op het gemeenteterrein ingeleverd kon worden. Tegenwoordig toch wel een dingetje om het naar Stiens of Franeker af te voeren. Neemt niet weg dat de vrijwilliger die zich onbetaald inzet voor de verenigingen en de gemeenschap voor een lagere afvalstoffenheffing.

20201204 Piepschuim BC MediumFoto: Constantia Menaam - Dagelijks zijn vrijwilligers bezig om dozen en los papier
op te stapelen in de papiercontainer aan het Moolnersrak te Menaam.
Helaas zitter er altijd zaken bij die bewust worden gedumd zoals hier het piepschuim.
Dit gebeurt op deze schaal helaas meermalen per jaar.

Het is alles behalve netjes om een ander met het afval op te zadelen. Het zou mooi zijn als vrijwilligers die al veel werk verzetten bij het inzamelen van het oud papier geen verkeerd spul tegenkomen. Het valt niet altijd mee of sommige zaken wel of niet in het oud papier thuishoren. Piepschuim zoals op de foto is een bewuste actie.

Hopend dat de eigenaar nog vele jaren van de nieuwe aankoop mag genieten en er dagelijks aan herinnert wordt dat iemand anders onbetaald zijn/haar zooi heeft moet opruimen.

Eerdere artikelen [ARTIKEL1] [ARTIKEL2]


 

 

 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje