JSN ImageShow (site)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Nieuws Menaam

Menaldum 16 juli 2006

Een staal blauwe hemel en een gort droog parcours, dat waren de elementen voor een zeer geslaagde autocross aan de Bitgumerdyk te Menaldum. Het Greenteam in samenwerking met de Noordelijke Autocross Club, hadden een prachtig parcours opgebouwd waar de deelnemers tot in de avond op konden rijden. Door van tijd tot tijd wat water op het parcours te spuiten, bleef het stof weg en waren de wedstrijden een lust voor iedere bezoeker.


De deelnemers volop in actie (foto's mlv)

[dit artikel delen op]

Lees meer: Autocross Menaldum

De werkgroep historie Skingen/Slappeterp heeft een onderzoek gedaan naar oude verbindingen tussen de dorpen en die in kaart gebracht. Men heeft een projectplan gemaakt waarin de planvorming wordt beschreven die geleid heeft tot het voornemen om oude wegen en paden tussen de dorpen Dronrijp, Schingen, Slappeterp, Menaldum, Kleaster Anjum en Ried toegankelijk te maken voor de "natuurwandelaar". Aangezien verkaveling van het land grote delen van de oude paden onherkenbaar heeft gemaakt, is het toch gelukt om in combinatie met een actief akkerlandbeheer en eenvoudige voorzieningen zoals klaphekjes en aanwijzingsborden een prachtige route te maken. De dorpsbelangen van genoemde dorpen ondersteunen dit plan,daarmee is een breed draagvlak gevormd.

kuierroute01 800x


 

[dit artikel delen op]

Lees meer: Kuierpaden door het terpenlandschap.

Menaldum 1 juli 2006

Woensdag 28 juni jl. heeft woningstichting Wonen Noordwest Friesland haar plannen gepresenteerd voor de invulling van het huidige RABObank terrein. De presentatie was voor direkt omwonenden en dorpsbelang.
De RABObank heeft ervoor gekozen om een kantoor te handhaven in Menaldum. Op deze kantoorruimte van ca. 200 m2 zullen vier appartementen (huur) worden gebouwd. Dit geheel wordt geplaatst tegenover de plantsoenendienst van de Gemeente.


Het huidige Rabo-kantoor te Menaldum

 

[dit artikel delen op]

Lees meer: Wonen Noordwest Friesland presenteert plannen RABObank terrein

FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie: internet@menaldumdorp.nl

  FB Feintsje
(c)2004 - 2020 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven