WAADHOEKE - MENAAM 7 april 2022 - Het Rijk heeft aan alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd opvangplekken beschikbaar te NijStatelanintrostellen. Gemeente Waadhoeke maakt onderdeel uit van Veiligheidsregio Fryslân en zoekt daarom in haar stad en dorpen ook naar plaatsen waar vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen kunnen worden.

Zo vangen we momenteel in de dorpshuizen in Tzum en Achlum Oekraïense vluchtelingen op (in totaal kunnen we 55 vluchtelingen opvangen op die locaties). U ontvangt deze brief van de gemeente, omdat we een gedeelte van Nij Statelân, in uw dorp Menaam, klaar maken als opvangplek.

Zie voor verdere informatie, wilt u helpen of wilt u zich inzetten als vrijwilliger, zie het document van de gemeente Waadhoeke [Brief]

Bron: gemeente Waadhoeke
Foto Menaldumdorp.nl


 

 

[dit artikel delen op]

Menaam 2bc SmallMENAAM/NIJLAND - Zondag 27 maart – In aanloop naar het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK) te drachten op 9 april 2022, het try-out moment voor de fanfare Constantia in een met publiek en muzikanten gevulde sporthal De Mande.

Hier speelde Constantia het verplichte werk Tabula Rasa van componist Jan Bosveld. “Tabula Rasa”, het onbeschreven blad, dit als een mens geboren wordt en gaande de levensontwikkeling het blad gevuld wordt.

Constantia speelde op deze try-out met nog 4 andere orkesten in meerdere divisies. Dit zijn Fanfare EMM Oudega 1e divisie – Fanfare Melodia Wijckel 3e divisie – Muzykferiening OpMaat Berltsum 4e divisie en Fanfare Blauwhuis 5e divisie. De fanfare Constantia komt op het ONFK uit in de 2e divisie en staat onder leiding van dirigent Paul van Gils.

Meer informatie over de fanfare [www.constantia.nl] [www.onfk.nl]


 foto's Constantia Menaam

[dit artikel delen op]

MENAAM 15 maart 2022 - De vogeltjes fluiten, de eerste zonnestralen zijn weer voelbaar op ons gezicht en de tulpen staan in bloei. De lente komt eraan! Een periode waarbij zwembad Waadhoeke zich normaliter gereed maakt voor een nieuw zwemseizoen, maar in plaats daarvan zien we niets meer dan een sober aanzicht. Precies een jaar geleden begonnen we aan onze actiegroep en de petitie. Met bijna 2200 handtekeningen overhandigden we vol trots op 1 juli 2021 de petitie aan wethouder Caroline de Pee. Daarna werd het stil...

IMG 4039vervaagd SmallDe bal lag bij de eigenaar van het zwembad, de heer Hipke en de gemeente Waadhoeke. Vorig jaar heeft de heer Hipke een subsidieverzoek voor groot onderhoud van het zwembad ingediend bij de gemeente. Daarvoor vroeg de gemeente een royaal aantal stukken aan te leveren zoals een exploitatie/haalbaarheidsonderzoeken etc. De stukken die ingediend zijn vond de gemeente te summier. De exploitant vond het geen probleem de resterende stukken in te dienen, alleen zijn de kosten die deze onderzoeken met zich meebrengen fors, namelijk 20.000 euro.

In die tijd liep de gemeentelijke discussie over de toekomst van de zwembaden in de gemeente. Er is naar aanleiding daarvan een gesprek geweest tussen de exploitant en de heer Siegersma en de heer Helmus. Daarbij is afgesproken dat de exploitant de ingestuurde stukken iets zou aanpassen, om vervolgens te wachten op een principe uitspraak van de gemeente. Wanneer deze uitspraak positief zou zijn, dan zouden de overige stukken aangeleverd worden (de uitkomsten van de onderzoeken van 20.000) door de heer Hipke, eigenaar van zwembad Waadhoeke. De iets aangepaste stukken zijn ingediend, waarna er volgens de heer Hipke, een brief volgde van de gemeente waarin ze wederom aangaven dat de stukken niet compleet waren. De heer Hipke zegt daarover het volgende: ‘Dit wisten we wel, want dat hadden we zo afgesproken. Op de principe uitspraak van de gemeente over de toekomst van het buitenbad en of de gemeente überhaupt subsidie wil verstrekken hebben we nog geen reactie gehad. Zodra dit bij ons bekend is en de uitspraak is positief, dan willen wij wel de ontbrekende stukken aanleveren’. Het komt er nu op neer dat de gemeente vraagt 20.000 euro te investeren, zonder dat de eigenaar zekerheid krijgt over het verstrekken van een subsidie.

 

Welke politieke partij komt er in actie en steunt ‘ons’ zwembad? Wie zorgt ervoor dat de inwoners, de kinderen van Menaam, Dronryp, Berltsum, Marsum en Deinum weer op de fiets kunnen stappen om te zwemmen en afkoelen in hun eigen veilige omgeving?

BRON: Actiegroep zwembad Waadhoeke - Facebook [LINK]
Overigens het archief "zwembad op Schatzenburg" is al vele jaren een probleemdossier [LINK]

[dit artikel delen op]

 

MENAMERS LAAT U HOREN! - INTERESSEPEILING WONINGBOUW MENAAM - Er is landelijk een groot tekort aan woningen. Daar kun je niet omheen. Het onderwerp is vrijwel steeds en overal aan de orde. Ook in Menaam.

In 2020 heeft de gemeenteraad van Waadhoeke de woonvisie 2020 – 2030 vastgesteld. Deze voorziet voor die periode voor Menaam in het geheel niet in woningbouw. Omliggende dorpen in lichte mate. Gelet op de datum van besluitvorming, de toen heersende crisis in de verkoop en bouw van woningen, enigszins begrijpelijk. Je gaat niet bouwen voor leegstand.

IMG 6465 Medium

Gelet op de landelijke maar ook voor Menaam geldende vraag naar woningen, de voltooiing van de Boech – Zuid en het tot 2030 niet in ontwikkeling hebben van een nieuw bouwplan heeft dorpsbelang Menaam begin 2021 naar de gemeente Waadhoeke gereageerd met het verzoek om zo spoedig mogelijk een nieuw woningbouwplan in Menaam in ontwikkeling te nemen. Zie dit als noodzakelijk voortschrijdend beleid. Als optie heeft dorpsbelang de gronden gelegen ten oosten van de Bitgumerdyk, tegenover de ingang naar het kaatsveld, aangegeven. Deze grond is in 2013 door de gemeente Menameradiel voor toekomstige woningbouw aangekocht.

Na enig oponthoud heeft de gemeente Waadhoeke zich bereid verklaard om in nauwe samenwerking en inspraak met alle partijen, te willen komen tot een zo breed mogelijk gedragen ontwerp. Voorbereidingen als deze vergen toch zeker drie jaar voordat tot bouw kan worden overgegaan. Wij stellen voor om elkaar zo goed mogelijk bij de plannen te betrekken. Samenwerken. Samen doe je niet alleen. Wij gaan in eerste instantie voor een ontwerp met waterpartij, veel groen en variatie in het aanbod van woningen. Het ontwerp moet in onze visie op een natuurlijke wijze worden ingepast in de huidige omgeving en gefaseerd worden uitgevoerd. Voor bestaande- en nieuwbouw moeten de nieuwe plannen een dikke plus opleveren.

Om wat voor soort woningen gaat het dan? Dit weten wij ook nog niet. De gemeente heeft aangegeven dat wij, als dorp, nu aan zet zijn! We moeten aangeven welke behoefte er ligt en aantonen dat er interesse is vanuit het dorp. Daarom willen we jullie oproepen om bij dorpsbelang aan te geven óf en zo ja welke behoefte er is aan nieuwbouw. Laat van u horen! Dit kan via . We gaan ook aan de slag met een gerichte enquête, maar als u nu alvast wilt reageren, graag!

“Een dorp dat leeft, bouwt aan zijn toekomst”.

Logo dorpsbelang

[dit artikel delen op]

Menaam 1 maart 2022 – Wat niet te bevatten is hoe een samenleving in een paar dagen tijd kan veranderen in een regelrechte ramp met een enorme destructieve en humanitaire omvang.vlag2

Een vreedzaam land, een veelzijdige samenleving dat wordt vermorzeld door door een grote sterke en zeer vijandige natie. Vermorzeld met als reden een tsunami van regelrechte leugens, zowel in het eigen land, in vergaderingen van de EU en VN en naar de rest van de wereld. Vermorzeld met de meest schrikwekkende en vernietigend wapentuig dat gebouwen, ziekenhuizen, infrastructuur en volledige woonwijken opblaast, ongeacht of er gewone mensen werken of wonen.

Gevolg een enorme humanitaire ramp, zowel in het land Oekraïne als langs de talloze buitengrenzen. De beelden in de voor ons wel te vertrouwen media laten zien hoe mensen moeten vechten en sterven voor hun eigen land en bezittingen. Maar ook hoe moeders met hun kinderen vluchten en afscheid moeten nemen van hun mannen en vaders. Niet wetend wanneer zij elkaar ooit nog zullen terugzien. Vluchtelingen zoals ouderen, vrouwen, kinderen en kleine kinderen, slepend met rol koffers, rugzakjes en plastic tasjes van ook de ons bekend supermarkten. Zelfs de huisdieren werden niet achtergelaten. Hiermee in overvolle treinen of in de kou lopend aankomen in landen rondom Oekraïne. Dit alles met dagenlange wachttijden.

Vermoeid en emotioneel zoekend naar rust en veiligheid, waarheen weten zij niet. Alles achterlatend wat hun dierbaar is richting een onbekende bestemming. Van een normale veelzijdige samenleving naar een verwoest leven in minder dan een week tijd.

Zij hebben snel de absolute hulp nodig.

Er zijn in Nederland diverse goede acties opgestart door o.a. Nederlanders die een band hebben opgebouwd met Oekraïne als land en met haar inwoners. Steun en help deze acties. Er zal komende tijd nog veel meer gevraagd worden, zowel in ons land, onze provincie, ons dorp evenals in de rest van Europa.

Steun bijvoorbeeld de actie Willem Namensma [LINK]

 

 

 https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1133851-verschillende-acties-om-mensen-oekraine-te-helpen-we-willen-iets-doen

Helpt u ook mee om te helpen!


 

 

[dit artikel delen op]

‘Better foar Letter’, een duurzame buurtmarkt-voedselcoöperatie uit Menaam, wint de prijs voor het beste circulaire burgerinitiatief van Fryslân. Deze aanmoedigingsprijs is in het leven geroepen door de Friese Milieu Federatie en werd toepasselijk uitgereikt in de Week van de Circulaire Economie. Donderdag 10 februari mocht ‘Better foar Letter’ een circulaire bokaal, gemaakt van resthout, in ontvangst nemen. Daarnaast mogen zij een jaar lang het speciaal voor hen ontworpen Kringlogo voeren.

Er waren landelijk in totaal maar liefst 33 nominaties voor de burgerinitiatievenprijs. Toch kon er in elke provincie maar één de winnaar zijn. ‘Better foar Letter’ kwam in Fryslân als beste initiatief uit bus. Als buurtmarkt- en voedselcoöperatie zetten zij zich in om lokale en duurzame productie van voedsel te stimuleren. Dit doen zij door contacten te leggen met boeren en voedselproducenten uit de streek en de producten gezamenlijk in te brengen in een buurtmarkt. Op deze manier maken zij lokaal voedsel laagdrempelig toegankelijk voor de buurtbewoners.

Better foar Letter Small

Juryoordeel
“ Wat is er niet circulair aan dit initiatief? Deze enthousiastelingen die de buurtsuper ‘Better foar Letter’ hebben opgezet zorgen voor een kortere voedselketen, minder voedsel verspilling, voedsel zonder verpakking, minder CO2 uitstoot en heel veel gelukkige leden!”, aldus de jury. Het bestuur van ‘Better foar Letter’ bestaande uit Jettie Visser, Jelmer Lautenbach, Klaas Agricola en Frans Nieuwhof mochten de circulaire bokaal in ontvangst nemen. ‘We vinden het een eer om deze prijs te ontvangen. Samen met de boeren uit de streek werken we hard om lokaal en duurzaam voedsel beschikbaar te maken voor iedereen uit de buurt. We hebben geen winstoogmerk, dus de boer krijgt een eerlijke prijs. We hopen dat ons initiatief een voorbeeld mag zijn voor anderen.’

Kringlogo
De wisseltrofee prijkt een jaar lang op de schoorsteenmantel van ‘Better foar Letter’. Volgend jaar is een ander initiatief aan de beurt. Ook mag ‘Better foar Letter’ een jaar lang het zogenaamde kringlogo voeren. De Natuur en Milieufederaties lieten dit logo ontwerpen speciaal voor het winnende burgerinitiatief. Met dit logo kunnen zij een jaar lang laten zien dat zij het meest circulaire initiatief zijn van Fryslân en anderen inspireren om ook met circulaire economie aan de slag te gaan.

In het zonnetje
De omslag richting een circulaire economie is er een die helaas niet vanzelf gaat. Daar hebben we inwoners voor nodig die het lot in eigen handen nemen. Die niet afwachten, maar de verandering die ze zo graag willen zien zelf bewerkstelligen. Fryslân kent gelukkig al heel wat van deze circulaire inwoners, waarvan sommigen zelfs hun eigen burgerinitiatief hebben opgezet. Deze circulaire initiatieven wil Friese Milieu Federatie graag extra in het zonnetje zetten in de Week van de Circulaire Economie. Vandaar dat zij een prijs voor het meest circulaire burgerinitiatief in het leven hebben geroepen. De prijs wordt ook in zeven andere provincies uitgereikt.

Bij de foto: Overhandiging van de circulaire bokaal aan Better foar Letter. V.l.n.r: Marieke van der Hoek (Projectleider Circulaire Economie FMF) Jettie Visser (Algemene Zaken BfL), Jelmer Lautenbach (Penningmeester BfL), Klaas Agricola (secretaris BfL) en Frans Nieuwhof (Financieel Planner) Foto: Joachim de Ruijter.

Bron en foto met dank aan de natuur en milieuwfederaties Leeuwarden (www.fmf.frl)
en Better foar Letter.


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 11 februari 2022 - Eerder hebben wij melding gemaakt dat ons Feintsje fan Menaem op zoek was naar zijn naambordje. Vandaag ontvingen wij het bericht dat het bordje terecht was en dat het binnenkort weer teruggeplaatst zal worden.IMG 1479 feintsje Small

Mogelijk dat in de nabije toekomst ook gekeken kan worden naar het metselwerk van de sokkel waarop het feintsje is geplaatst. Met een goede schoonmaakbeurt en nieuw voegwerk zal het geheel weer flink opfleuren en jaren bestand zijn tegen de elementen van het weer.

Oorspronkelijk bericht 6 februari - Beste Menamers, Het lijkt erop dat ons Feintsje in het midden van ons dorp zijn naamplaatje is kwijtgeraakt. Wie weet of heeft enig idee waar het plaatje terug te vinden is. Tips zijn van harte welkom. Verder zijn er meerdere mutaties geweest op menaldumdorp.nl

IMG 1503 verkleind2 IMG 5624 Plaatje feintsje
Het verdwenen naamplaatje is gelukkig weer terecht.
foto's menaldumdorp.nl

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM februari 2022 – We zijn inmiddels alweer haast een jaar verder nadat er nieuwe plannen kwamen voor het sterk verpauperde gebouw in het centrum van Menaam. Het prachtige houtsnijwerk was niet meer bestand tegen de natuurlijke elementen en de ramen zijn door vandalen vernielde waarna het een dichtgetimmerde rotte kies werd in het centrum van ons dorp.

Maar wie nu door het centrum over de Dyksterbuorren langs het historische gebouw loopt, ziet dat de werkzaamheden flink zijn opgepakt. Het gebouw staat volledig in de stijgers en het opknappen is nu in volle gang gezet.

IMG 1506 Onderhoud BlackHorse Medium wm

Bouwbedrijf Jelle Bruinsma zal na het opknappen van de buitenzijden aan de slag gaan met de realisatie van starterswoningen en of senioren appartementen. Rondom het gemeentehuisplein zal met de renovatie van de voormalige Blackhorse het centrum weer helemaal te goede komen. Het voormalige gemeentekantoor als Ienhoarnstate is nu in gebruik voor persoonsgerichte woonzorg en het voormalige gemeentehuis is nu in gebruik als bedrijfspand en woning door “Impression Creatieve Communicatie”.

IMG 2443 Small IMG 0508 Mediumwm
   

 

Met de renovatie van de voormalige Blackhorse, zal na een lange periode een einde komen aan een jarenlang debacle in de verkoop en verpaupering van de oude Blackhorse. Pas dan kunnen wij als Menamers weer genieten van een centrum in de (oude) glorie.

IMG 0156b Medium 28 december 2005 WM

Bar en zalencentrum Blackhorse in vroegere tijden (december 2005)

Historie Blackhorse [Documentatie Menaam]

[dit artikel delen op]

MENAAM, 3 februari 2022 - ‘Yn in wrâld wêr’t ferdieling ús hieltyd mear út mekoar driuwt, soarget muzyk foar in bân. Wy ha elkoar nedich yn dizze feroarjende wrâld’.

IMG 1469bc SmallZo opende de voorzitter van Concordia de Kick Off afgelopen donderdag, de officiële aftrap van het samenwerkingsproject van 3 drumfanfares uit de regio Waadhoeke. Drum- en Showfanfare CMH-Menaldum, drumfanfare Concordia Sexbierum en de drumfanfare van Christelijke Muziekver. Oranje Minnertsga hebben de handen ineen geslagen en zijn een unieke en veelbelovende samenwerking gestart. Er wordt al een aantal maanden gezamenlijk muziek gemaakt en opgetreden maar door Corona moest deze officiële aftrap steeds worden uitgesteld.

 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd de samenwerking officieel bekrachtigd middels het tekenen van een intentieverklaring. Hierdoor kan een speciaal opgericht kernteam nu officieel van start om in opdracht van de 3 besturen te onderzoeken in welke vorm de samenwerking kan worden voortgezet in de toekomst.
Organisatorisch is er veel werk te doen. Het kernteam, bestaande uit totaal 9 leden (van elke vereniging 3) heeft niet stil gezeten tijdens de lockdown. Inmiddels ligt er al een tussenverslag op tafel. Het hele proces wordt begeleid door 2 vakkundige trajectbegeleiders van Rabobank ClubSupport.

Ook werd tijdens deze avond de projectnaam onthuld. Deze projectnaam is door de leden zelf bedacht en gekozen d.m.v. een onlineverkiezing. Onder de naam DSG, wat staat voor “Door Samenwerking Groot” hopen zij u binnenkort muzikaal te ontmoeten.

De instructie bestaat uit Jurian Kampstra, Benjamin Veldhuizen en Michael Bakker. Zij hebben hun roots bij Advendo Sneek en zijn al sinds 2016 als instructie verbonden aan CMH-Menaldum.

De feestelijke avond werd afgesloten met een toast op de samenwerking!
Samen muziek maken en marcheren naar de toekomst!


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM januari 2022 Goed nieuws voor Menaam - Buurtmarkt Better Foar Letter heeft afgelopen zaterdag ( 22-1-2022 ) de eerste prijs gewonnen in de provinciale verkiezing van KERN MET PIT. Met deze verkiezing werd een geld bedrag gewonnen van € 1.500,-

Uit de negen genomineerde projecten werd ons project gekozen als winnaar. Als buurtmarkt dingen we nu mee in de landelijk verkiezing van KERN MET PIT.

Winnaars kern met pit1

Heeft u al eens gekeken op onze web site : www.betterfoarletter.nl

Als lid kunt u wekelijks lokale producten online shoppen, die dan op zaterdag voor u klaar staan. De producten zijn biologisch of duurzaam geproduceerd en komen uit de regio. Op dit moment zijn er 19 leveranciers van producten, dus volop keuze uit verse producten. De producten wisselen in het seizoen en worden met minimaal gebruik van verpakkings materiaal uitgeleverd. Doordat we lokale producten hebben korten we op transport afstanden. Al met al dragen we bij aan een stukje verbetering van de aarde en bewustwording van ons voedsel.
Interesse ? Mail naar :

De buurtmarkt Better Foar Letter

Logo buurtmarkt

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.