Zondag 11 juni jl. is Dweilorkest 'De Feintsjes' derde geworden op het Nederlands Kampioenschap Dweilorkesten te Bemmel. De Feintsjes werden wel kampioen op het onderdeel show & entertainment.

De Bemmelse Dweildag vierde dit jaar haar 35e editie. Circa 57 orkesten traden viermaal op voor vier jurykoppels in het Gelderse Bemmel. Met een gemiddelde temperatuur van 32 graden was het voor zowel het publiek als de orkesten een hete dag. Samen met een sterk deelnemersveld was het daarom deze editie zeer spannend wat de uitslag zou worden.

Feintsjes bemmel 2023 MediumOptreden Feintsjes in Bemmel
foto: Lydia van der Meulen

De Feintsjes deden in totaal al acht keer mee en wisten daarvan 4 keer de titel te bemachtigen in 2009, 2013, 2018 en 2019. De overige jaren behaalden ze de Top 3.

Aan het eind van de dag werden de Feintsjes beloond met de derde prijs. De verschillen waren klein. Namelijk 2 punten met de nummer 2 en 6 punten met de nummer 1. De Feintsjes werden dit jaar wel verkozen tot het beste orkest in de categorie show en entertainment door een afwisselende muzikale show met heel veel energie en interactie.

De Feintsjes mogen dankzij hun derde plek voor de vierde keer een weekend lang optreden bij de Zwarte Cross in Lichtenvoorde.

Optreden Feintsjes met dank aan Marco Lobeek


De Feintsjes Menaldum Leeuwarden Podium B 35e Bemmelse Dweildag 11 juni 2023


Bron PR Feintsjes.nl
Video Youtube Marco Lobeek
Meer nieuws over de uitslag: Uitslagen Bemmel
Meer foto's: Bemmelse Dweildagen


redactie: Weet u nog hoe het in 2009 ging na de thuiskomst van het 1e kampioenschap in Bemmel?


video: Henri Visser Menaldumdorp.nl

[dit artikel delen op]

Afbeelding van WhatsApp op 2023 05 20 om 14.36.03bc MediumMENAAM 20 mei 2023 - Al vanaf 2016 wordt in- en aan de toegangswegen van Menaam het verkeer opgefleurd door de mooie bloembakken die het verkeer begroeten met een "Welkom" of een "Oant Sjen" wensen bij vertrek uit ons dorp..

Natuurlijk hoort daar ook een stukje onderhoud bij door een aantal van onze dorpsgenoten. Afgelopen weekend staan de bloembakken er weer keurig en fleurig bij. Kunnen de bloemen weer uitgroeien tot zomerse aankleding voor Menaam.

Foto's met dank aan Anne den Herder
[Artikel] met de totstandkoming van "Fleurig Menaam" in 2016


 

[dit artikel delen op]

MENAAM 12 mei 2023 - Borden geven aan dat de Mieddyk tussen Menaam en de Rijksstrjitwei op 12 mei in beide richtingen rekening te houden met afsluiting.IMG 4300bc Small

[dit artikel delen op]

MENAAM 4 mei 2023 – Ieder jaar vieren wij op 5 mei de vrijheid. Vrijheid die wij in 1945 na 5 bange oorlogsjaren terugwonnen op de bezetter.

Elk jaar op 4 mei staan wij stil bij de gebeurtenissen in die tijd. Zo ook vandaag zien wij dat onze vrijheid alles behalve vanzelfsprekend is. In deze tijd mede door de heftige gebeurtenissen in de wereld en nu ook zo dichtbij op ons eigen continent.

Jaarlijks op 4 mei aandacht voor onze oorlogsmonumenten in Waadhoeke, vandaag ook in Menaam. Met een klein gezelschap van dorpsgenoten en afgevaardigden van de protestantse gemeente Menaam, legde wethouder Kees Arendz namens de gemeente Waadhoeke een bloemstuk bij het oorlogsmonument “Herdenking aan de bange oorlogsjaren 1940 – 1945”. Dit monument op het kerkhof bij de kerk in Menaam, is tevens de rustplaats van Hans Goudsmit overleden op 19 november 1944. Anneke Algra legde een boeket bloemen namens de protestantse gemeente Menaam.

IMG 4246bc2 Mediumfoto: Wethouder Kees Arendz legt bloemen bij het monument

Namens de kerk droeg Anneke Algra een gedicht voor van Fedde Nicolai.
Ds. Jeroen van Olffen volgde met een eigen tekst en gebed “ Als je niet kunt geloven in God, gelooft dan in de mens”.

 IMG 4249bc Medium    IMG 4255bc Medium
IMG 4280bc Medium   IMG 4282bc Medium

 foto's www.menaldumdorp.nl

Na deze herdenking zijn door de wethouder bloemen gelegd bij de monument aan de Rijksstraatweg. Dit monument staat op de plaats waar op 19 november 1944 voornoemde Hans Goudsmit, samen met Dirk de Vries en Jan Zorn zijn gefusilleerd als vergelding voor aanslagen door anderen uit het verzet.

 

Dodenherdenking 4 mei

Wij gedenken hen die vielen in de strijd
Tegen een overheersende legermacht
Die heel veel verdriet en ellende bracht
Het was een onvoorstelbare moeilijke tijd

Vijf lange jaren van onderdrukking
Onbeschrijflijk leed is er geleden.
Dood en verderf waren niet gering
Bombardementen op vele steden.

Jodenvervolging, gewelddaden
Hongerwinter, gebrek aan alle dingen
Vele verzet-strijders verraden
Soldaten die kwamen en gingen.

Pijn, verdriet en angstige jaren
Het was een hele zorgelijk tijd
Miljoenen hebben dit ervaren.
Toch verloor Duitsland de strijd.

Nu mogen we 78 jaar vrijheid gedenken
Hopen dat er hier nooit weer oorlog zal ontstaan
Moge God ons blijvende vrede schenken
Zodat wij veilig verder mogen gaan.

Laten we de bevrijders blijven waarderen
En zij die hun leven lieten in de strijd
Blij dat we nu in vrede mogen verkeren
En dankbaar mogen leven in vrijheid.

bron: door Fedde Nicolai,

 

4 mei

Als je niet kunt geloven in God
Geloof dan in de mens
De mens is geschapen
Met een geweten
De keuze tussen goed en kwaad

Als je gelooft in de mens
Accepteer dan de keuzes
Die goed en slecht zijn
Maar accepteer ook je onmacht
En vermoed de Almachtige

Als je gelooft in de mens
Accepteer de ruimte die mensen innemen
Altijd groter zijn en altijd meer ik
Maar accepteer ook de mens
Waarin de Ander zichtbaar wordt

Als je gelooft in de mens
Accepteer dan nooit het geweld
Waar mensen elkaar niets gunnen
Wat bezielt mensen om te ontzielen?
Vermoed God die leven geven is

Als je gelooft in de mens
Met de oorlog en alle geweld
Hoor dan ook de woorden
Die tirannie verdrijven
Gij zijt mijn schild en de betrouwen

Als je gelooft in de mens
Geloof dan in de mensen zonder naam
Waar zij met de ontelbaren sterven
Vermoord en verborgen in anonimiteit
Zij zullen geschreven staan in Gods handpalm

Als je gelooft in de mens
Geloof dat dit niet het laatste is
Maar het begin van de ontdekking
Dat mens-zijn begint
Waar geloven in God mag zijn

(c) Jeroen van Olffen, 4 mei 2023

     

 

 Meer lezen over de oorlogsmonumenten in en bij Menaam, zia artikel "Verzetsmonument Ryksstrjitwei" [LINK]

 

 

[dit artikel delen op]

2022 04 05 14bc MediumDonderdag 4 mei worden de oorlogsslachtoffers herdacht, ook hier in Menaam.

In samenwerking met gemeente Waadhoeke, dorpsbelang Menaam en PKN Menaam vind deze herdenking plaats om 13.00 uur op kerkhof in Menaam
Jong en oud wordt hierbij uitgenodigd.

Donderdag 4 mei om 13.00 uur.
Foto Menaldumdorp - Kranslegging 2022


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 27 april 2023 – Tijdens een fris zonnetje ging de oranje stoet door het centrum van Menaam. Onder de muzikale leiding van DSG, colorguards en majorettes, was het onze dorpsjeugd in oranje kledij en versierd rollend materiaal die de stoet compleet maakte.

IMG 4143bbc Medium

Fietsjes, bolderkarren, skelters, steps, kortom alles op wielen door jeugd versierd, mocht volgens het SPOM aansluiten. De oranje stoet vertrok omstreeks 11:00 uur vanaf de Greatebuorren en vervolgde haar weg langs Nij Statelân en IenhoarnState. Dit waren de vaste punten om even het Wilhelmus publiekelijk te laten klinken. In IenhoarnState zijn de bewoners verrast met een binnenrondje van DSG.

IMG 4210bc Medium IMG 4159bc Medium

DSG een jonge Show- en drumfanfare heeft deze Koningsdag een 3 tal rondes gelopen. Naast Menaam hebben zij ook de optochten in Sexbierum en Minnertsga gelopen.

IMG 4121bc Medium IMG 4138bc Medium

 

Deze Koningsdag optocht in Menaam was een samenwerking tussen de Drum- en Showfanfare DSG (door samenwerking groot) en het SPOM (Stichting Projectraad Open Jeugdwerk Menaam)
Meer informatie [DSG.frl] [Facebook] en het SPOM op [facebook]
foto's Menaldumdorp.nl

IMG 4150bc Medium


 

[dit artikel delen op]

MENAAM maart 2023 - Wij zijn verheugd dat de informatiedag over de nieuwbouw aan de Bitgumerdyk zo druk bezocht is. Alle bezoekers hebben kennis kunnen maken met het concept-plan voor nieuwbouw in Menaam.

Dat het een concept-plan is, betekent dat nog niets vast staat.

WoningbouwBCConceptplan "Nieuwbouw aan de Bitgumerdyk" te Menaam

Daarom zijn we blij dat er veel meningen, ideeën en natuurlijk ook veel vragen op tafel zijn gekomen. Om een aantal direct omwonenden de gelegenheid te geven om hun ideeën, wensen en vragen te ventileren, nu ze op de hoogte zijn van de plannen, wordt er voor hen opnieuw een informatie avond georganiseerd. Zij krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Voor de overige Menamers wordt nog een derde avond georganiseerd.
Voor de mensen die niet in de gelegenheid waren om langs te komen op 8 februari: de impressie van het concept-plan zien jullie hieronder.

Om u een nog beter beeld te geven hoe het er uit zou kunnen zien, kunt u onderstaande video (zonder geluid) en de PDF-presentatie bekijken:

Naar de presentatie van de inloopavond in PDF formaat: [LINK]


Bron: Doarpsbilang Menaam

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 29 januari 2023 - Voortbordurend op de woonenquête van vorig jaar, zijn wij verder in gesprek gegaan met Gemeente Waadhoeke over de mogelijkheid voor woningbouw in Menaam.20230129 152714bc Medium

Voor de dynamiek en leefbaarheid van Menaam is het van belang dat er gebouwd wordt aan de toekomst van het dorp. Daarvoor is woningbouwontwikkeling wenselijk. Gemeente Waadhoeke is nu met een plan gekomen voor nieuwbouw aan de Bitgumerdyk, tegenover de ingang van het kaatsveld. Wij willen jullie allemaal in de gelegenheid stellen om kennis te maken met dit plan.

Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om op woensdag 8 februari vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur in de oude bibliotheek aan het Skilpaed nummer 1. Naast Doarpsbelang Menaam zullen ook Gemeente Waadhoeke en ontwikkelaar Lont aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. LET OP: u kunt vanaf 17.00 uur gewoon binnenlopen!

De direct omwonenden van de Bitgumerdyk hebben een aparte uitnodiging ontvangen en zijn welkom vanaf 16.00 uur. Mocht u onverhoopt van de Gemeente geen uitnodiging hebben ontvangen, wees gewoon welkom.

Hopelijk tot ziens op 8 februari!

Doarpsbelang Menaam


 

[dit artikel delen op]

MENAAM 1 januari 2023 – Na de nominaties nu de uitslag van Menaem yn’t Krystljocht. Vele woningen zijn vanaf de openbare weg bekeken op sfeer en zichtbaarheid.

Sommige heel uitbundig en andere heel sfeervol. Ook de eerdere prijswinnaars van voorgaande jaren waren weer een eervolle vermelding waard. Opvallende straten dit jaar waren de Achterbosk en de Boskrânne. 4 woningen in de Achterbosk (zuidzijde) gaven gezamenlijk een prachtig en kleurrijk geheel. De laatste woning was ook zeker de nominatie waard. De Boskrânne had echt twee kanten. Was de zuidzijde nagenoeg huis aan huis versierd met mooie kerstverlichting, de noordzijde nagenoeg huis aan huis in het donker. Wat had de noordzijde 's avonds toch een prachtig uitzicht dachten wij.

 

 Winnaars Als het om de woningen was de keuze niet gemakkelijker. Uit een 10-tal nominaties is de uitslag volgens de redacties:
1e MenaamYntKrystljocht 12 Medium

1e Prijs

Deze woning prachtig verlicht met een mooie grote kerstboom, dakrand verlichting en een verlicht boompje. Daartussen een verlicht figuurtje omgeven door donkere kerstballen die op zich weer als planeten een “ruimtelijke” sfeer creëerden door het reflecterende schijnsel in de grote kerstballen.

2e MenaamYntKrystljocht 99 Medium

2e Prijs

Een maar klein tuintje tot in alle hoeken versierd. Van kerstboompjes op de hoeken en een kerststal achterin de nis. Een schattig geheel volgens één van onze mede redactieleden. Wel erg jammer dat naast de kerststal achteraan erg rommelig overkwam doordat er nog keukentrapjes stonden. Op de foto voor de sfeer maar even weggepoetst.

3e MenaamYntKrystljocht 60 Medium

3e Prijs

Een grote voortuin en in alle beschikbaar plaatsen versieringen. Boompjes, struikjes, een verlicht figuur en een complete versierde kerstboom naast de woning. Deze woning stond ook in eerdere jaren op de nominatielijst van de beide redacties.

 MenaamYntKrystljocht 4x3 46 Medium

Straatprijs

De straat met mooie doorlopende sterren verlichting dit jaar volgens de redactie de Lyaersmastritte en Fleringastrjitte. Op de foto één van de extra versierde lichtpalen.

 Foto's www.menaldumdorp.nl


Prijswinnaars van harte gefeliciteerd met jullie prijzen. En natuurlijk mooi dat zoveel Menamers creativiteit en energie hebben gestoken in een sfeervol Menaem yn’t Krystljocht. En wie weet graag tot de volgende donkere dagen naar de kerst en jaarwisseling. Komende dagen zullen we de prijsjes bij de winnaars langs brengen.

 

 MenaamYntKrystljocht 3 Medium

Namens Doarpsbilang Menaem,de beide redacties fb-dorpsbelangmenaam en Menaldumdorp, een mooi en een heel voorspoedig 2023 toegewenst.


 

MENAAM 27 december 2022 - Na een 2 uur lange fietstocht door Menaam hebben de redacties van FB Dorpsbelangmenaam en Menaldumdorp de volgende selectie gemaakt.

Natuurlijk zijn keuzes met zo veel leuke initiatieven moeilijk, maar ook leuk om te doen. Gekeken wordt naar zichtbaarheid in de omgeving en de sfeer die het oproept. De nominaties zijn terug te vinden in onderstaande samengestelde foto.

MYKrystlocht003 Medium

 

[dit artikel delen op]

Schatzenburg 30 december 2022 – In een volledig publiek bezette sporthal de laatste optredens van de drumfanfares Concordia Sexbierum, Oranje Minnertsga en CMH Menaldum.

Het Fusie Spektakel speciaal georganiseerd voor het afscheid van deze onderdelen, maar ook voor een nieuwe start in een tijd dat verenigingen in en buiten Waadhoeke onder druk staan. Niet alleen Corona is hier de oorzaak van, maar o.a. ook de toenemende kosten voor verenigingen zelf en voor de leden thuis.

IMG 3955 Medium

Tijdens dit muziekspektakel opende de drum- en showfanfare de avond met daarna uitgebreid aandacht voor de vele majorette, colorguards en kinderdans onderdelen van verschillende niveaus. Zij lieten als Try Out voor de eerste keer hun show zien voor de winterwedstrijden.

Tijdens de shows een bijzonder welkom aan de notaris die tijdens deze avond de nieuwe vereniging kwam formaliseren. De acte werd ondertekend door afgevaardigden van de drie verenigingen vanuit de besturen. Tot slot was het de notaris die de laatste handtekening zette zodat precies op 1 januari 2023 de nieuwe vereniging officieel een feit is. De nieuwe Drum- en Showfanfare in de gemeente Waadhoeke staat dus vanaf nu als “DSG” formeel in de boeken. "Door Samenwerking Groot" gaat met heel veel jeugd en inspiratie een mooie toekomst in.

IMG 4005bc Small IMG 4004bc Small
Toespraak Anne Peter van Dijk voorafgaand aan de formele ondertekening De ondertekenaars namens de drie verenigingen
foto's Menaldumdorp.nl

Namens de redacties onze felicitaties aan het nieuwe bestuur en alle leden van DSG.
Wij wensen jullie alle succes voor het nieuwe jaar en nog vele prachtige jaren naar een verre toekomst.

20221230 211005bc Small

Show- & Drumfanfare DSG is te vinden op [facebook]

Over naar de nieuwe DSG – Connection

  • Kids Class (Concordia)
  • Kids Class (CMH)
  • Kinderdans (Oranje Minnertsga)
  • B-Junioren (Oranje)
  • Concordia Cadets
  • Cadets (CMH)
  • Jong CMH (Slagwerkers)
  • A-Senioren (Oranje)
  • Regional A (Concordia/CMH)
  • A-Class (Concordia)

 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.