Nieuws Menaam

MENAAM 8 mei 2020 – Het neerhalen van de torenvlag van Menaam ging aan het eind van Bevrijdingsdag niet helemaal naar verwachting. Na 2 dagen in een straffe wind kon de vlag eindelijk weer opgeborgen worden. Dit verliep geheel anders. De vlag ging op meerdere plekken vast in het ijzerwerk van de torenspits. Er volgde diverse telefoontjes waarom de vlag nog steeds halfstok hing.

IMG 8842BC md Medium IMG 8845BC md Medium
Het loshalen van de vlag op een hoogte van ca 45 meter.
Foto’s/video www.menaldumdorp.nl

 

Om de vlag te kunnen neerhalen waren er specialisten nodig die uiteindelijk met een soort Stanley mesje de vlag van het ijzerwerk hebben losgesneden. Een klimmer van Rope Access ging langs de spits naar ca 45 meter hoogte en maakte onze nationale driekleur los van het ijzerwerk.

Foto’s/video www.menaldumdorp.nl


 

 

 

[dit artikel delen op]

Bêste Doarpsgenoten - Op 5 maaie is Timen Dijkstra ferstoarn.
Fanwege de coronatiid kinne gâns doarpsgenoten net ôfskie nimme lykas sy went binne. Fandêr dat de famylje derfoar keazen hat om in rûte troch Menaam te riden sadat elk op paste wize ôfskie nimme kin fan Timen.

Hâldt hjirby aub rekken mei oardel meter ôfstân.
Mochten der minsken wêze dy't de flagge ût hingje wolle, dan graach fol yn top op fersyk fan Timen.
 

De son is fuurroad ôndergaan in’n sacht bêd fan dampen

’t donker fâlt ’t sonlicht an en krijt de overhând.

De avendskemer waar fersierd met hondertdúzzend lampen

’n mooie hestdâg is an’t eand, de nacht slúpt over ’t lând.

 

(A.Tilma)

IMG 2428Uitvaart Mediumkader
 
Document met route: [LINK]
Wie is Timen Dijkstra [ARTIKEL]
 
 
 
 
 
 
 

[dit artikel delen op]

MENAAM 4 mei 2020 – Herdenking oorlogsslachtoffers. - De 4 mei herdenking dit jaar verliep door de Corona beperkingen geheel anders dan eerder gepland. Samenkomen om te herdenken kon slechts in een hele kleine groep. De herdenking dit jaar is georganiseerd door Dorpsbelang Menaam, in samenwerking met de Kerk te Menaam, CMH-Menaldum en Menaldumdorp.

Voorafgaand eerder deze dag zijn namens de Gemeente Waadhoeke bloemen gelegd door wethouder Boukje Tol. Wij herdenken op 4 mei de vele slachtoffers die gevallen zijn in en na de 2e wereldoorlog, in- en buiten Nederland. Een aantal namen zijn direct betrokken bij de historie van ons dorp Menaam.

Op 19 november 1944 zijn bij de Rijksstraatweg nabij Menaam, drie jonge mannen door de bezetter geëxecuteerd als vergelding voor eerdere verzetsdaden, gepleegd door andere onbekende personen. De jonge mannen zijn Hans Goudsmit 23 jaar, Dirk de Vries 19 jaar en Jan Zorn 27 jaar. Op 31 maart 1943 is werkend aan de spoorlijn te Birma, Mr Frans Andries Gerbens omgekomen en kort na de oorlog is Lolke Meinema overleden.

Deze 75 jarige herdenking had nu bijzonder moeten worden. Door eerder genoemde beperkingen kon dit slechts ingetogen en op afstand.

IMG 2774BC2 Small

Het Taptoe signaal.

Na het plaatsen van de krans door Dorpsbelang Menaam (Sjoerd Buren en Maaike de Haas-Bokma) en de toespraak van Ds. Jeroen van Olffen, volgde het trompet signaal over Menaam. Vanaf een zeer winderige (stormachtige) toren bliezen de muzikanten Marco Hiemstra en Wieger de Haas het Taptoe en na de 2 minuten stilte begeleide zij Het Wilhelmus.

IMG 2778BC2 Small

IMG 2781BC2 Small

Herdenking Menaam 4 mei 2020

Na het volkslied zijn twee gedichten voorgelezen door Maaike (Dorpsbelang) en Anneke (Kerk te Menaam)

Bijgaand een impressie van een ingetogen herdenking op 4 mei 2020.


Op dat wij niet vergeten.

Video met dank aan alle betrokkenen.

PKN Menaam: http://www.protestantsegemeentemenaldum.nl
Dorpsbelang Menaam: https://www.facebook.com/dorpsbelangmenaam

Meer over de executie op 19 november 1944 [LINK]
Persbericht [LINK]

Herdenking op 19 november 2019 [LINK]


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 6 mei 2020 – Onze dorpsvlag in de torenspits van Menaam is na een hele dag vrolijk wapperen op Bevrijdingsdag gesneuveld in de haken van de torenspits. Hierdoor is het niet mogelijk geweest de vlag met zonsondergang binnen te halen.

IMG 8801 Medium2  IMG 8802 Medium2 

Het is niet de eerste keer dat een vlag blijft haken. Dit gebeurde ook al een aantal jaren geleden.
Foto's www.menaldumdorp.nl


 

 

[dit artikel delen op]

2 mei 2020 - Beste Menamers, Het is een rare tijd nu we midden in de coronacrisis zitten. Velen van ons zijn thuis aan het opruimen geslagen. Ook bij de papiercontainer is dit helaas te zien. Mensen dit is geen vuilstortplaats ‼️ Wie gaat dit nu opruimen? We hopen dat degene die het hier heeft gestort het ook weer weghaalt en opruimt daar waar het hoort. Ook het papier kan niet altijd in de container als deze vol is.

De laatste weken is mede door de Corona maatregelen het papier niet meer huis aan huis opgehaald. Dit zal deze maand weer opgestart worden met beperkte en wisselend vrijwilligers. Het is begrijpelijk en heel vervelend als bij aankomst blijkt dat de papiercontainer opslot zit. (vol is vol en buiten de openingstijden is er bewezen risico op brandstichting) Neem dan het papier weer mee. Het dagelijks opruimen is geen pretje voor mensen die dit vrijwillig doen. Inzamelen oud papier, donderdagavond 14 mei vanaf 18:30 (red)

20200502 175216 resized Small

Ook de glasbak bij de Poiesz. Als het glas niet in de glasbak past, neem het dan weer mee naar huis!

Opgeruimd staat netjes! Bedankt❗️

Doarpsbilang Menaem.


 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje