JSN ImageShow (site)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Nieuws Menaam

Menaldum 22 april 2006

Onder grote publieke belangstelling is de nieuwe brug in Menaldum officieel geopend. De eer was voorbestemd aan Ytje Douma, die de voormalige brug vele malen voor de scheepvaart opende. Met het doorknippen van het lint en het loslaten van de ballonnen, verklaarde Ytje de brug voor geopend.


De openingshandeling

Daarna was het de beurt aan de pers die het gebeuren vastlegde en de nodige interviews afnam.


Ytje ge?nterviewd door de televisie

[dit artikel delen op]

Lees meer: Ytje Douma opende voor de laatste keer "De brug"

Heropening brug Menaldum.

Na 94 dagen zal de brug aan de Rypsterdyk/Bitgumerdyk weer heropend worden. De bedrijven en de bewoners aan de Bitgumerdyk halen opgelucht adem. Eindelijk zijn ze weer bereikbaar vanuit het dorp. De bedrijvigheid rondom het gemeentehuis is bijna voorbij. Het is even wennen aan het nieuwe dorpsgezicht.  


De laatste hand wordt aan de brug gelegd.

Onze brugwachters kunnen nu voortaan rustig in de zomerperiode een dag vrijaf nemen. De boten die Menaldum passeren kunnen doorvaren. Liever niet, want ook Menaldum heeft het ??n en ander te bieden. En er zijn mooie ligplaatsen in het centrum van ons dorp. Op 22 april wordt de brug feestelijk heropend. Reden genoeg om een kijkje te gaan nemen.


 

[dit artikel delen op]

Lees meer: Brug na 94 dagen weer open

Menaldum 18 april 2006

Het is en blijft een grote ergernis om gemeenschap eigendommen, maar ook particuliere eigendommen, vernield te zien worden als gevolg van vandalisme. Het kost de Gemeente jaarlijks een behoorlijk bedrag. Maar ook dorpsbelang en getroffen particulieren draaien jaarlijks op voor deze onnodige kosten.


Rypsterdyk -Orxmasingel - Gemeentekantoor - Bitgumerdyk

De afgebeelde foto?s laten zien waar wij als dorpsbelang de afgelopen weken mee zijn geconfronteerd. De plattegrondkasten zijn regelmatig doelwit. SCHANDE!
Dit is en blijft zeker niet ongestraft. Afgelopen week zijn een aantal jeugdige personen aangehouden door de politie en hebben de nacht doorgebracht op het politiebureau in Leeuwarden. De volgende middag zijn ze weer op vrije voeten gesteld, maar de politie heeft wel contact gehad met de ouders. Deze zijn op de hoogte gesteld van de verrichting van hun betrokken jeugd.

Zoals wel vaker gezegd is, bewijslast is en blijft moeilijk. Het op heterdaad betrappen blijft een samenspel tussen u en de politie. Daarom ook nu weer het dringende verzoek: geef dingen door. Ziet u dingen gebeuren, meldt het bij de politie. Meld vernielingen bij de politie, dit kan heel gemakkelijk via e-mail. Samen zullen we in het kader van de sociale controle moeten proberen om het vandalisme terug te dringen! Met elkaar hebben we veel ogen en oren, die de politie kunnen helpen bij het oplossen van vandalisme.

Contact zoeken met de politie Frysl?n


[dit artikel delen op]

FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie: internet@menaldumdorp.nl

  FB Feintsje
(c)2004 - 2020 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven