JSN ImageShow (site)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Nieuws Menaam

Menaldum 29 januari 2006,

Na lange tijd kon er eindelijk weer geschaatst worden op de ijsbaan in Menaldum. Na een week van kwakkelweer, was de laatste nachtvorst van -6? C, net genoeg om het ijs vrij te geven voor de leden van de ijsvereniging ?DOW?. En dat had het publiek gauw door. Het bestuur was blij dat de baan vandaag toch open kon. De ijsdikte was net genoeg om een beperkte hoeveelheid publiek toe te laten. Daarom was het dringende advies: ?Baan open, geen samenscholing?


De eerste schaatsers melden zich al voor 10 uur bij het hek

Het ijsoppervlak was van goede kwaliteit en zodoende kon er even lekker geschaatst worden.

[dit artikel delen op]

Lees meer: IJsbaan eindelijk open voor leden DOW

De RABObank in Menaldum is verkocht aan woningstichting Wonen NoordWest Friesland.
De woningstichting gaat het gehele terrein rondom de bank opnieuw inrichten en een bestemming proberen te geven voor woningbouw. Op het terrein zullen woningen worden gebouwd in de mix van koop en huur. Bovendien zal er een appartementengebouw worden gebouwd met daarin op de begane grond een kantoorvestiging van de RABObank. De bank blijft dus met een vestiging in Menaldum, zoals ook is toegezegd door de directie van RABObank NoordWest Friesland in een eerdere editie van Menaam in ?t Ljocht.

Het huidige bankgebouw zal verdwijnen. Voor wat betreft de inrichting van het terrein moeten we de plannen van wonen NoordWest Friesland afwachten.
Al met al denk ik toch een positieve ontwikkeling/impuls voor Menaldum


[dit artikel delen op]

?t Giet noch net oan.

Naar aanleiding van de laatste raadscommissievergadering (19-01-?06) is de discussie rondom Schatzenburg weer volop in beweging. Gemeentebelangen en CDA houden vast aan het voorstel zoals het nu op tafel ligt: terugkopen sporthal plus kantine, overname sportvelden voetbal en tennis en dit alles plus een parkeerterrein.Tijdens de vergadering, waar overigens een goede discussie plaats vond, is er door de VVD fraktie een aanvullend voorstel gedaan waar ook Gemeentebelangen en CDA in mee konden gaan. Kort gezegd kwam dit neer op openstelling cq handhaven publieke functie zwembad voor kinderen tegen een tarief van ? 3,50 en het aanstellen van een arbitrage commissie. Met andere woorden een meerderheid voor een nieuw voorstel.
De FNP fraktie lanceerde ook een nieuw voorstel en kwam met een potenti?le koper op de proppen. Deze koper zal vervolgens het park weer verleasen aan het Friesland College, die door exploitatie van het park er een studieprojekt van kan maken.


[dit artikel delen op]

Lees meer: Politieke hoge druk gebieden in Menaldumadeel.

FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie: internet@menaldumdorp.nl

  FB Feintsje
(c)2004 - 2020 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven