JSN ImageShow (site)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Nieuws Menaam

Menaldum 11 januari 2006

Na 52 jaar is definitief het doek gevallen voor de centrale beweegbare brug in het centrum van Menaldum. De val (het brugdek) is verwijderd en de brug zal de komende maanden worden vervangen door een nieuwe vaste brug. Hier zijn werknemers bezig met het ophalen van de stalen onderdelen afkomstig van het contragewicht uit de basculekelder van de brug.

De sloop van de basculebrug te Menaldum in 2006

[dit artikel delen op]

Lees meer: Brug Menaldum gesloopt

Hier een foto uit Menaldum.

Kerstvakantie in Menaldum
foto Maria Brukx - Menaldum

Eindelijk een echte Kerstvakantie met sneeuw. De kinderen kunnen weer met de slee door het dorp.


[dit artikel delen op]

Menaldum 29 december 2005

Stremming brug te Menaldum met ingang van 9 januari 2006.

Brug Dijksterbuorren richting Bitgumerdijk

In verband met werkzaamheden aan de brug Dijksterbuorren ? Bitgumerdyk te Menaldum, zal het doorgaand verkeer worden omgeleid via de A31 en via de Westergowei (N383). Dit geldt voor een periode van ongeveer 3 maanden. (tot medio april)
Voor voetgangers en fietsers blijft de doorgaande weg wel toegankelijk.

Bron en meer informatie: www.menaldumadeel.nl

[dit artikel delen op]

FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje
(c)2004 - 2020 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven