JSN ImageShow (site)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Nieuws Menaam

Menaldum 16 november 2005

Zoals we vandaag allemaal hebben kunnen horen en lezen lijkt er een oplossing in het verschiet voor het conflict rondom Schatzenburg. De heer Van Booma heeft op een presentatie hedenmiddag een heel klein stukje van de sluier gelicht. De kern van de oplossing is: dat de sportverenigingen (voetbal en tennis) hun huidige accommodatie voor het symbolische bedrag van ? 1,- kunnen kopen en dat de Gemeente Menaldumadeel de sporthal terug koopt van de heer van Booma. Het park Schatzenburg zal vanaf 1-1-?06 verder worden ontwikkeld tot een recreatiepark.


[dit artikel delen op]

Lees meer: Eindelijk oplossing voor Schatzenburg?

Begin oktober heeft het college van B&W de plannen gepresenteerd over de nieuwe brug in Menaldum. De presentatie werd gehouden voor de direkt omwonenden en Dorpsbelang.

 

[dit artikel delen op]

Lees meer: Nieuwe brug in Menaldum

Menaldum 15 oktober 2005

Jaarlijks organiseert de orgelcommissie van het Harddorf orgel in de Protestantse kerk te Menaldum een viertal orgelconcerten in een totaalreeks van concerten gehouden binnen de Friese orgel agenda. Dankzij een aantal sponsoren en het aanwezige publiek is het mogelijk om getalenteerde organisten uit te nodigen om het 1 na grootste dorpsorgel van Frysl?n te bespelen. Vandaag was het de beurt aan dhr Wim Magr? uit Elburg. Hij opende het concert vol overtuiging en zelfvertrouwen met “Toccate Psalm 146” van Jan Zwart. Hij vervolgde zijn concert met composities van Willem Hendrik Zwart, J.S. Bach en de “Suite in D” van John Stanley. Deze suite werd afgesloten met het “Allegro moderato” wat zodanig werd gespeeld, dat het slot een spontaan applaus opleverde. Ook het vervolg van het concert werd goed gespeeld. Hierbij werd de registratie van het orgel buitengewoon goed toegepast. Het publiek was danig onder de indruk van dit toch al spetterende concert. Ook dhr Magr? zelf was onder de indruk van het orgel. Hij had hier nog niet eerder gespeeld en kende dus ook het orgel niet. Zijn uitvoering had hier in ieder geval niet onder te lijden. Al met al een bijzonder concert op een voor ons vertrouwd orgel, echter met een voor ons onbekende allure.

Dhr Magr? wordt bedankt door Mevr Herrema van de orgelcommissie

[dit artikel delen op]

Lees meer: 3e Orgelconcert "Bijzonder"

FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie: internet@menaldumdorp.nl

  FB Feintsje
(c)2004 - 2020 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven