JSN ImageShow (winter)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Nieuws Menaam

Menaldum 16 november 2005

Zoals we vandaag allemaal hebben kunnen horen en lezen lijkt er een oplossing in het verschiet voor het conflict rondom Schatzenburg. De heer Van Booma heeft op een presentatie hedenmiddag een heel klein stukje van de sluier gelicht. De kern van de oplossing is: dat de sportverenigingen (voetbal en tennis) hun huidige accommodatie voor het symbolische bedrag van ? 1,- kunnen kopen en dat de Gemeente Menaldumadeel de sporthal terug koopt van de heer van Booma. Het park Schatzenburg zal vanaf 1-1-?06 verder worden ontwikkeld tot een recreatiepark.


[dit artikel delen op]

Lees meer: Eindelijk oplossing voor Schatzenburg?

Begin oktober heeft het college van B&W de plannen gepresenteerd over de nieuwe brug in Menaldum. De presentatie werd gehouden voor de direkt omwonenden en Dorpsbelang.

 

[dit artikel delen op]

Lees meer: Nieuwe brug in Menaldum

Menaldum 15 oktober 2005 - Jaarlijks organiseert de orgelcommissie van het Harddorf orgel in de Protestantse kerk te Menaldum een viertal orgelconcerten in een totaalreeks van concerten gehouden binnen de Friese orgel agenda. Dankzij een aantal sponsoren en het aanwezige publiek is het mogelijk om getalenteerde organisten uit te nodigen om het 1 na grootste dorpsorgel van Fryslân te bespelen. Vandaag was het de beurt aan dhr Wim Magré uit Elburg.

Hij opende het concert vol overtuiging en zelfvertrouwen met “Toccate Psalm 146” van Jan Zwart. Hij vervolgde zijn concert met composities van Willem Hendrik Zwart, J.S. Bach en de “Suite in D” van John Stanley. Deze suite werd afgesloten met het “Allegro moderato” wat zodanig werd gespeeld, dat het slot een spontaan applaus opleverde. Ook het vervolg van het concert werd goed gespeeld. Hierbij werd de registratie van het orgel buitengewoon goed toegepast. Het publiek was danig onder de indruk van dit toch al spetterende concert. Ook dhr Magr? zelf was onder de indruk van het orgel. Hij had hier nog niet eerder gespeeld en kende dus ook het orgel niet. Zijn uitvoering had hier in ieder geval niet onder te lijden. Al met al een bijzonder concert op een voor ons vertrouwd orgel, echter met een voor ons onbekende allure.

IMG 0187 Small

Dhr Magr' wordt bedankt door Mevr Herrema van de orgelcommissie

Wim Magré studeerde orgel bij o.a. Willem Hendrik Zwart en aan het Zwols Conservatorium te Zwolle. Als organist is hij verbonden aan een tweetal kerken. Ook heeft hij 7 cd’s uitgebracht, werkte hij mee aan een aantal dvd’s en heeft hij een zestal tournees naar de VS en Canada gemaakt. Zeker een aanrader voor de toekomst.

Meer informatie over Wim Magré wimmagre.nl

Op zaterdag 19 november staat organist Evert van de Veen uit Voorthuizen voor een concert gepland.


 

 

 

[dit artikel delen op]

Menaldum 13 oktober 2005

Dagelijkse zijn binnen de zorgcentra vele vrijwilligers actief ter ondersteuning van het vaste personeel, maar zeker ter ondersteuning van die bewoners waarbij het allemaal wat minder gaat dan vroeger. Zo ook de vrijwilligers binnen ?Nij Statel?n? te Menaldum, een onderdeel van de Paletgroep te Leeuwarden. Deze vrijwilligers zijn op vele fronten actief. Ze organiseren kerkdiensten, runnen een winkeltje in een zorgcentrum, wandelen met ouderen, schenken koffie in de koffiezaal of ondersteunen in de groepsopvang. Daarom organiseert de stichting Palet jaarlijks een buffetavond voor al haar vrijwilligers.

vrijwil01 800x

Naast een heerlijke maaltijd volgt een avond van gezellig

vrijwil04 800x vrijwil02 800x vrijwil05 800x

samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje. Even lekker bijpraten, kennis uitwisselen of gewoon weten waar een andere vrijwilliger mee bezig is. Zo ook vanavond waren 70 vrijwilligers te gast in de grote zaal van Nij Statelân.


 

 

 

[dit artikel delen op]

Bijna 30 jaar is deze vereniging actief in onze gemeente. Op dit moment zijn ongeveer 20 vrijwilligers bezig zeven oude poldermolens en ??n Amerikaanse molen te onderhouden en te beheren. In het verleden stonden in de verschillende polders rondom Menaldum tientallen molens.

 

[dit artikel delen op]

Lees meer: Stichting Molens in Menaldumadeel

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile
Lid worden?

of meer weten

FB Doarpsbilang

FB LogoNaast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!

Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje
(c)2004 - 2021 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven