Nieuws Menaam

MENAAM 10 oktober 2020 – Zo op het eerste gezicht voor de meeste dorpsgenoten een gewone zaterdag. Met een middagtemperatuur van amper 10 graden Celsius wel een hele koude zaterdag. Valt direct op, de mogelijke relatie met onze Warmste bakker fan Menaem die definitief de stekkers van zijn bakovens uit de muur heeft getrokken.

IMG 9164 feestelijk pleintjeMD Medium
foto 1 - Het versierde plein 's morgens aan de Greatebuorren

 

Als zoete broodjes

Het was afgelopen dagen nog flink bikkelen voor onze bakker Johannes en zijn vrouw Sjoerdtje. Klanten die kennelijk het verlies van de warme bakker wilden verzachten door de nodige voorraden koek, gebak en oranjekoek tot wel aan de komende kerstdagen in te willen inslaan. Johannes heeft alle meel, slagroom en eieren verwerkt tot vele lekkernijen die Sjoerdtsje weer als (zoete) broodjes over de toonbank liet gaan. Johannes wilde de drukke sinterklaas en kerstdagen mijden, echter die drukte was voor hem nu een paar maanden vervroegd.

Geen planning, geen programma

Er gingen al een paar rare geruchten door het dorp, echter Johannes en Sjoerdtje konden er weinig van bakken wat er op deze dag allemaal zou gaan gebeuren. Ruud Engelse en Christa Akkerboom hadden allerlei plannen en afspraken gemaakt, maar helaas door de Corona beperkingen was er geen programma meer en verliep de dag maar zoals die zou gaan.

Omrop Fryslân

Voor de bakkerswinkel was alles feestelijk versierd en stond een partytent voor de muziek en het inleveren van de kleurplaten. “Muzyk yn bedriuw” met Johan Terpstra van Omrop Fryslân met daarin natuurlijk de muziek over “Omke Wobke”. Later in de middag was ook Harm Weistra met “Weistra op wei” nog even in de tent.

Zware buien met windstoten

Fanfare Constantia had het plan bedacht om een prachtig pleinconcert te geven met onder andere (Fryske) muziek dat het bakkers echtpaar zeker zou aanspreken. Helaas was de verwachting om 09.00 uur dusdanig slecht, dat inderdaad fikse buien met veel wind het concert onmogelijk zou maken. Een spijtige maar begrijpelijke beslissing gezien het verloop van de ochtend waarbij het “Hoarntsje op ‘e toer” niet op de lessenaar stond maar met de snavel in de volle wind en regen hoog op de Menamer toren was te vinden.

IMG 9196donkere lucht Medium IMG 9242 dorpsbelangMD Medium
foto 2 - Dreigende luchten opkomst  foto 3 - Bijzonder tafereel namens dorpsbelang

De dag vervolgde met regelmatig een rij van meerdere bakkersklanten. De meeste om nog een praatje van dank, goede wensen met bloemen of cadeaus en daarna het laatste bakkerswaar uit de winkel te kopen. Zo ook dorpsbelang Menaam die een bijzonder en uniek cadeau kwam brengen. De bakkerswinkel en omgeving 3-dimensionaal uitgewerkt als tafereel in roestvrij staal. Een bijzonder stukje handwerk gemaakt door Gjalt Vriesema uit Menaam.

Aan het begin van de middag kwam ook onze burgemeester mevrouw Marga Waanders langs bij het bakkersechtpaar. Ook zij deed een mooi dankwoord namens de gemeente Waadhoeke en vele inwoners van Menaam.

‘s Middags waren het afgevaardigden van de brassband Halleluja die het bakkersechtpaar trakteerde op een serenade van meerdere muziekstukjes. Harm Weistra van de Omrop kwam langs om nog eens te laten weten dat er toch wel regelmatig leuke contacten waren tussen die maffe bakker uit Menaam en de Omrop.

Het poppengesprek

Dat onze bakker iets heeft met poppen is bij meerdere mensen wel bekend. Deze middag werden aanwezigen en kinderen getrakteerd op een conversatie tussen twee (buik)spreek poppen Regina en de bakkersaap.

De laatste ronde

Na de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd was het tijd voor de laatste ronde. Het bordje dat jarenlang achter het glas van de winkeldeur aangaf dat de winkel open of gesloten was, ging nu écht definitief op gesloten. Na drie bakker generaties van de familie Huizenga, is nu echt de Warmste Bakker fan Menaem definitief dicht. Sjoerdtje en Johannes stond nog een verrassing te wachten. De laatste ronde door Menaam met met snoep voor de jeugd en langs de route diverse inwoners met een dankbaar applaus en hier en daar nog een aantal laatste cadeautjes.

IMG 9196donkere lucht Medium IMG 9242 dorpsbelangMD Medium
foto 4 - Klaar voor alle feestdagen  foto 5 - Het laatste rondje door menaam

Wie nu langs de winkel loopt zal zien dat de kleine maar altijd stijlvolle etalage al voor de komende maanden is ingericht. Sinterklaas, de Kerstman en de Paashaas, gebroederlijk en feestelijk bij elkaar, klaar voor de feestdagen in de toekomst.

En hoe de bakker en zijn vrouw deze laatste weken en vooral dag hebben beleefd?

Henri Visser – Menaldumdorp
Meer in de media: [Friesch Dagblad][Leeuwarder Courant]


Reactie van de bakker zelf:

10-10-2020 Wat een dei juster!, forige wike hie ik der net sin oan! Wat te emotioneel!

Marre juster een top dei hoan 👍👍 Ek Johan Terpsta en Harm Weistra binne loans west! En al de fertsinwurdigers, alde skoalle kamaraden, kamaraadskes en al die bekende en onbekende klanten!

Bedankt, it wie toppie!

Speciaal ek dank oan Christa en myn ourbuorman Ruud ! Kamera minsken en ja ik, wij, witte it allehjer net meer, korpsen, Feintsjes, wit ik it ............…

Burgemaster en wethouder mei blommen (sa bliid dat we stopten) en kado’s fan klanten wer we wol een wike wurk fan hawwe om alles te besjin, mar ja die tiid hawwe we no wol!

We hawwe genoten!
Johannes en Sjoerdstje

IMG 9464 Sjoerdtje en Johannes Medium
IMG 9196donkere lucht Medium IMG 9242 dorpsbelangMD Medium
foto 7 - Nagenoeg alles verkocht  foto 8 Definitief

[dit artikel delen op]

MENAAM 11 september 2020 – Ook gedacht wat zijn die gele hesjes nog laat bezig in de straten en struiken van Menaam. Het zijn de muzikanten van de fanfare Constantia. In het kader van Waadhoeke schoon nemen zij regelmatig deel om met grijpstok en vuilniszak de perkjes, veldjes en langs de stoepranden het zwerfvuil te verzamelen en te zorgen dat het toch bij de Omrin vuilverwerking terecht komt.

Waadhoeke schoon actie 11 09 2020 4bc Small

Op de foto de groep muzikanten na de verzamelactie door straten, stegen en velden van Menaam. Hierna was het tijd om weer enthousiast muziek te gaan maken tijdens de wekelijks repetitie in het gymnastieklokaal aan de Greatebuorren 6 te Menaam.

Foto PR Constantia Simone Hofstra
Meer weten over Constantia, zie de website [www.constantia.frl]


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 7 september 2020 – Vanuit de werkgroep “Bosk en Iepen Fjild Menaam” ontving het bestuur van Doarpsbilang Menaem de navolgende update.

Hierbij willen wij jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen van het project voedselbos. De uitvoerende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.

Een beknopt overzicht:

 • In week 34 zijn rijplaten in de aangrenzende weide en een noodbrug gelegd voor het aan- en afvoeren van groot materieel en hout.
 • In week 35 op 21 augustus is een start gemaakt met het ruim maken van het binnenste gedeelte van het bos.
 • In week 36 op 3 september werd het grondwerk afgerond.
 • In week 36 op 4 september heeft de werkgroep overleg gehad met de ontwerpers over de definitieve levering van de beplanting.

 

De planning:

 • In week 37 / 38 is het inzaaien gepland van de paden (met graszaad), de klaverweide en het gebied rondom de waterpoel.
 • Het terrein is na het zaaien minimaal 6 weken niet toegankelijk. We denken nog na over het organiseren van een kijkdag voor belangstellenden.
 • In week 46 op 12, 13 en 14 november worden de plantdagen. De werkgroep is bezig met het werven van vrijwilligers.
 • Verder is het bedoeling PR activiteiten te ontplooien voor en tijdens de plantdag.
 • In principe is het projectdeel voedselbos na de het beplanten klaar.
 • In de maanden mei of juni 2021 plannen we een dag om het voedselbos officieel te openen.

Foto impressie week 34 - 36.

foto1 Small

Foto 1: De kraan met bomenrooier grijpt en zaagt meerdere bomen tegelijk.

foto2 Small

 Foto 2: Zo zag het terrein eruit na het frezen van de stobben en boomwortels.

foto3 Small

Foto 3: De lijnen zijn uitgezet. De waterpoel wordt uitgegraven en in het terrein wordt reliëf aangebracht.

foto4 Small

De waterpoel is op diepte en het terrein is geëgd. Het ligt nu klaar voor het inzaaien en het beplanten.

Bron en foto's: Werkgroep Bosk en Iepen Fjild Menaam


 

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM September 2020 - Na 110 jaar en drie bakker generaties zullen de bakovens van de warmste bakker fan Menaem definitief afkoelen. Onlangs hebben Johannes en Sjoerdtje Huizenga besloten om de bakkerij te gaan sluiten en zich met andere dingen in het leven bezig te gaan houden. Keuzemoment is wel een bijzondere datum namelijk zaterdag 10 oktober 2020, of te wel, 10-10-2020. Deze datum is natuurlijk niet zomaar gekozen maar een direct gevolg van het feit dat de Menamer bakker zijn welverdiende AOW leeftijd heeft behaald.

De bakkerij is ontstaan in 1910 door de Menamer bakker pake Johannes R. Huizenga. Een tijd dat in Menaam veel meer bakkers actief waren. Na Johannes R. was het vader Tjebbe Huizenga die vooral bekend was door zijn rondes op de bakkersbakfiets door Menaam.

IMG 0633 Small
Johannes staat al sinds zijn 15e jaar in de bakkerij. Daarvoor was hij daar ook al regelmatig te vinden om werkzaamheden voor vader Tjebbe over te nemen. Al met al is onze huidige bakker al zo’n 53 jaar in het bakkersvak.

Een warme bakker in het dorp betekend dat de producten niet bij de winkel worden aangeleverd door een fabriek, maar dat deze voor de openingstijd van de winkel uit de eigen ovens afkomstig zijn. Daarvoor moet Johannes maandagochtend om 01:45 zijn wekker zetten. Op de overige werkdagen mag hij een uur langer slapen en gaat de bel om 02:45 uur.
Sinds 1983 is ook zijn echtgenote Sjoerdtje onderdeel van de bakkerswinkel. Samen met de Johannes zijn zusters Tjeerdtje en Antje runde zij de winkel. De laatste jaren staat Sjoerdtje dagelijks alleen in de winkel, af en toe bijgestaan door de bakker zelf.

Terug in de tijd

De bakkerswinkel lijkt eerder op een museum dan een reguliere winkel. Wie binnen stapt, gaat terug in de tijd. GeenIMG 1640 Small zelfbediening maar een winkel zoals die de laatste 110 jaar heeft bestaan. De indeling, attributen en de verzameling trekken de bezoeker terug naar de tijd dat er in Menaam nog heel veel kleine winkeltjes waren. Het terras en de binnenzit nodigen Klanten en toeristen uit om even lekker een bakje koffie of thee te drinken met wat lekkers erbij.
Uitnodigend is de bakkersfontein voor de winkel. Volgens Johannes de 13e fontein van het Fryske Culturele Jaar 2018, bekend tot in het verre Brabant. Bijzonder omdat de nietsvermoedende hardfietsers tijdens een zomerfietstocht heerlijk het gezicht kunnen afkoelen bij bakkertje pies.
Johannes als bakker was veelzijdig in alle producten die hij maakte. Vele soorten brood, koeken en gebak. Johannes experimenteerde graag en bedacht altijd wel weer iets nieuws of iets geks zoals Menamer vlaaien, Menamer Tûten, Menamer patat of ijsco’s die niet konen smelten. Ook bijzonder brood en beschuit voor kinderen en volwassenen met een dieet. Johannes kon het meestal wel bakken. Zijn overheerlijke Oranjekoek heeft zelfs het NOS journaal gehaald, waarin hij in het nachtelijk Menaam tijdens zijn ambachtelijke werk werd geïnterviewd.

Mafste bakker van Menaam

Johannes is altijd te vinden voor wat gezellige kletspraat. Soms als de mafste bakker van Menaam die het zelfs bij de Omrop Fryslân presteerde de nodige hilariteit en zendtijd te claimen. Johannes kan het altijd goed vinden met iedereen en vindt het ook prachtig om met de jeugd van Menaam om te gaan.
Johannes en Sjoerdtje kijken met veel plezier terug op hun bakkerstijd in Menaam. Je beleeft dagelijks de leukste en soms de gekste dingen. Gebakdozen die door de koper gewoon bewust op de kop worden gedraaid, vers gebak zijdelings in de fietstas, of commentaar krijgen dat het brood er toch wel raar uitziet als het te lang onder een snelbinder van de fiets heeft gezeten.

IMG 9117bc2 SmallTerugkijkend zeggen Johannes en Sjoerdtje, een prachtige baan om met veel plezier op terug te kijken. Voor Johannes was het een zware baan en hij ervaart nu dat zijn lichaam dagelijks begint te protesteren. Johannes gaat zich vanaf oktober bezighouden met andere dingen. Experimenteren met het koken van lekker eten en vaker met zijn vogels bezig. Zij zullen de dagelijkse aanloop zeker missen. Wat er met de winkel en het terras gaat gebeuren? Er zijn nog geen concrete plannen.

Pensioen of zwangerschapsverlof
Johannes krijgt AOW en gaat nu met pensioen. Volgens Johannes is Sjoerdtje nog lang niet aan haar pensioen toe. Zij maakt voorlopig nog gebruik van de vele ongebruikte vakantiedagen en dan is er ook nog vier keer achterstallig zwangerschapsverlof.
Zaterdag 10-10-2020 de laatste werkdag voor de Warmste bakker fan Menaem.

www. Menaldumdorp.nl - redactie Henri Visser


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 20 juni 2020 - Eindelijk! Na lange tijd van geen activiteiten, door Corona, hebben wij van het SPOM op 20 juni een super geslaagde vossenjacht kunnen neerzetten.

Ruim 100 kinderen (26 groepjes), onder begeleiding van ouders/begeleiders, hebben de tocht gelopen. Zij moesten 14 vossen of vossenstellen opspeuren. De vossen zaten “verstopt” in het gebied van de Berltsumer-, Rypster en de Ljochtmisdyk. De meeste vossen waren duidelijk te herkennen en voor sommige vossen moest iets meer moeite gedaan worden om ze te vinden. De meeste vossen hadden een vaste verblijfplek en andere liepen heen en weer.

Het spelelement was als volgt: Elke vos had een letter. Zodra een groepje een vos gevonden had kregen de kinderen de letter. Uiteindelijk moesten deze letters gepuzzeld worden omgevormd worden tot een zin. Alle groepjes zijn gestart vanaf huis. Zodra de eerste vos gevonden was moest het groepje een foto van de vos met letter naar SPOM appen. Deze foto was de starttijd. Zodra alle vossen en dus de letters verzameld waren moest de oplossing gepuzzeld worden. Deze oplossing werd ook naar SPOM geappt. De juiste geappte oplossing was de eindtijd. Wie de snelste tijd heeft neergezet heeft de vossenjacht gewonnen.

De winnaars van de vossenjacht, met de oplossing: SPOM MIST JULLIE, zijn geworden:

 1. Het groepje van Henk Hoekstra (Nynke, Jelle, Douwe, Jan en Tycho): 50 min alle vossen en de oplossing
 2. Het groepje van Langhout (Jildou en Patriek): 1 uur alle vossen en de oplossing.

Twee groepjes hebben niet alle letters kunnen vinden. Gemiddeld hebben de kinderen 1 uur en 28 minuten gespeurd naar de vossen.

Tijdens de tocht is aan de kinderen koek en ranja uitgedeeld. Voor de vossen is een ijsje geregeld.

Het is super mooi om te horen en te zien dat de mensen uit het gebied waar de vossenjacht zich afspeelde, de vossen, de kinderen en begeleiders erg genoten hebben.
Hoe leuk is het om te horen van bewoners: “Wat gebeurd hier?”, dit omdat sommige bewoners gevraagd werden: “Bent u vos?”. Toeristen die verbaasd door het dorp fietsen en echt ziet kijken van; Huh: Verklede mensen en kinderen die rondrennen, “wat gebeurd hier eigenlijk?”. Het was schitterend om te zien dat sommige groepjes kinderen, op de stoep zaten te puzzelen om de oplossing te vinden.

Nogmaals dank vossen, kinderen en begeleiders en bewoners van het gebied voor deze zeer geslaagde middag. Wat kun je door saamhorigheid toch geweldig mooie dingen neerzetten!

Liefs van het SPOM, graag tot ziens bij een volgende activiteit.


Bron Stichting Projectraad Open Jeugdwerk Menaldum  (SPOM)
Meer informatie en foto's zijn te vinden op: https://www.facebook.com/spommenaldum/

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje