MENAAM 18 juni 2022 - Onder belangstelling van vele buurtgenoten is de buurtbank geplaatst in het parkje aan De Dobbe bij de Boskrânne.

 IMG 2458bc Medium

 

Buurtbank Menaam

 

IMG 2487bc MediumErgens in 2019 heeft gemeente Waadhoeke buurtbanken uitgedeeld aan de dorpsbelangen van de dorpen in de gemeente. Wij hebben als dorpsbelang ja gezegd tegen zo’n bank. Het doel van de bank was de saamhorigheid in een dorp of stad te vergroten door gezamenlijk een ontwerp te maken en vervolgens dit ontwerp (tekening) op de bank te mozaïeken.

Dorpsbelang heeft Tjitske Bergsma gevraagd een ontwerp te maken. Ze heeft de contouren van de gemeente Waadhoeke gemaakt met een eenhoorn die daar uitbreekt. Een beetje een knipoog naar Menameradiel zeg maar. We hadden bedacht dit met een aantal ouders en kinderen van groep 7 en 8 te doen.

Maar helaas toen kwam de corona. De bank, die bij de familie van der Schaaf aan de Stapel stond, kwam op een zeer laag pitje te staan.

Vervolgens ging het land steeds wat meer open maar bleef de bank op dat lage pitje staan. Uiteindelijk zei Marga Bouwman, bestuurslid dorpsbelang, laat mij het maar doen. De tekening staat op de bank, ik ga zorgen voor steentjes (die we via de gemeente hebben gekregen) en ik maak het af. Een mega klus!

IMG 2442bc Medium IMG 2445bc Medium IMG 2462bc Medium

Veel belangstelling vanuit de buurt bij de plaatsing van de buurtbank

Marga heeft deze mega klus geklaard! Daar zijn we heel dankbaar voor. Ook gaat er een grote dank naar de familie van der Schaaf waar de bank al die tijd heeft gestaan. De laatste weken mocht de bank bij hun in de loods staan zodat Marga droog kon werken.

IMG 2448 MediumZaterdag 18 juni is met behulp van Haye van der Schaaf en Jeroen Baarda
de bank op zijn plek gehesen.

De bank staat bij het water van de Dobbehof aan de kant van de Boskrânne.

Alle bedankt dat dit (toch wel een beetje hoofdpijn..) project  is geklaard!
Dorpsbelang Menaam
foto's menaldumdorp.nl


 

 

[dit artikel delen op]

Doe mee aan de Boer-Burger Fietstocht op zaterdag 16 juli - Een prachtige fietstocht van plm. 30 kilometer door Waadhoeke langs 11 verschillende bedrijven en bezienswaardigheden: veehouderijbedrijven, akkerbouwers, de aardbeienkwekerij Van Overbeek, de streekboerderij Dykstra State met de buurtmarkt Better Foar Letter, Loonbedrijf Joostema in Minnertsga, de Beleeftuinen van Joostema in Berltsum met mooie uitzichtpunten over de weilanden en akkerlanden.

Hein Jaap Hilarides zal een korte act geven tussen de aardappelen met een prachtig uitzichtpunt in Menaam. Josse Pietersma staat op een voormiddeleeuwse terp aan de Miedleane 5A in Minnertsga, een plek waar u deze fietsdag Boer Burger Fietstocht (Large)éénmaal de kans krijgt om deze unieke plek te bezichtigen. Hilly Lautenbach, de foodspecialist komt u ook onderweg tegen op de fiets en zij verzorgt de lekkerste hapjes. Het Agro-team informeert u over belangrijke actuele zaken die spelen in de agrarische sector. Startplaatsen met koffie/thee en voldoende parkeerplaatsen zijn Dykstra State, Bitgumerdyk 24 te Menaam, Aardbeienkwekerij Van Overbeek, Bûtenpôle 11A, Berltsum of Loonbedrijf Joostema, Moaije Peal 1, Minnertsga. Maar ook op alle andere bezienswaardigheden kan gestart worden vanaf 11.00 uur. De fietsroute zelf inkorten kan ook. Voor meer informatie kunt u terecht op www.dorpsstyliste.nl Alle deelnemers sluiten tegelijk om 17.00 uur. Deze fietstocht wordt mogelijk gemaakt door het Iepen Mienskipsfûns, gemeente Waadhoeke, de Fietsersbond en LTO. Doe mee en kom onze prachtige agrarische gemeente bekijken op de fiets! Noteer daarom deze datum alvast in de agenda, de deelname is gratis.

Hieke Joostema-Greidanus
Hoofdorganisatie Boer-Burger Fietstocht Berltsum


 http://www.dorpsstyliste.nl

[dit artikel delen op]

IMG 2344 bc MediumMENAAM 10 juni 2022 – Een bijzonder moment in de jarenlange doorlooptijd van een project, ontstaan in 2016 toen onze dorpsgenoot Maria Brukx de oproep deed naar vrijwilligers om in Menaam een voedselbos te gaan realiseren.

Menaem yn’t Ljocht

Met een artikel in Menaem yn’t Ljocht deed Maria een oproep en kwam met het idee de voedselrijkdom in de natuur weer te herstellen en dat te doen door de realisatie van onder andere een voedselbos.

Na een aantal jaren van voorbereidingen voor beschikbare plaatsen, afspraken hierover met grondeigenaren, de financiën, subsidie mogelijkheden en het maken van inrichtingsplannen, kon in augustus 2020 eindelijk de schep in de grond. Naast het in te richting voedselbos, waren er plannen voor een terpentuin nabij de kerk en nog een tuin bij het afgebroken dienstencentrum naast de parkeerplaatsen van Orxmastate. Dit laatste plan kon helaas niet gerealiseerd worden.

Alle andere uitgewerkte plannen voor meer biodiversiteit en onderwijs mogelijkheden konden wel van start gaan.

Realisatie

In november 2020 ging na de basisinrichting de beplanting in de grond. Hoogtepunt het planten van de walnotenboom door burgemeester Waanders samen met kinderburgermeseter Hester Brit Sijtsema. Verder ging alle beplanting in de grond mede met de hulp van een grote groep basisschoolleerlingen.

Nu juni 2022 is te zien hoe de beplanting is aangeslagen, welke het goed doen en welke last hebben gehad droogte of zelfs van reeën die het voedselbos hebben bezocht. Een prachtige terpentuin nabij de kerk met zitgelegenheid en waterfontein. De verbindingstuin achter het oude schooltje aan de Greatebuorren en natuurlijk het voedselbos achter de Graldasingel in Menaam. De eerste onderwijs momenten hebben reeds plaatsgevonden. Nu is het wachten tot het bos en tuinen in volle groei en bloei zullen komen.

IMG 2247 voedselbos MediumWelkomstwoord aan de genodigden door Meindert Keizer

De werkgroep “Bosk & Iepen fjild” bestaat nog steeds uit Jelmar Lautenbach, Meindert en Ankie Keizer en Maria Brukx. Zij worden bijgestaan door een mooie groep van deskundigen en vrijwilligers.

Opening

Zowel bij de terpentuin als bij de toegang van het voedselbos zijn de informatieborden voorzien van qr-codes. Met deze code kunt u met de smartphone direct toegang krijgen tot uitgebreide informatie over het bos of over de terpentuin.

 

 

IMG 2261 voedselbos Medium IMG 2282 voedselbos Medium  IMG 2342 voedselbos Medium
 IMG 2345 voedselbos Medium  IMG 2346 voedselbos Medium
 IMG 2384 voedselbos Medium 2

Op 10 juni jl. de officiële opening door Wiebe Bouma, directeur van Landschapsbeheer Friesland en door de permacultuur-ontwerper Ishi Crosby. Na diverse toespraken en met het wegtrekken van een doek van het informatiebord, is het Voedselbos in Menaam officieel geopend.

IMG 2337 voedselbos MediumMet het wegtrekken van het doek is het voedselbos in Menaam officieel geopend

Meer weten over de realisatie van het voedselbos, bezoek onze website www.menaldumdorp.nl
Er is natuurlijk veel meer gebeurd in de afgelopen jaren in aanloop naar het voedselbos. Keuzes, inzet en raadplegen deskundigen, oproep vrijwilligers die soms van ver buiten ons dorp kwamen helpen.

Binnenkort volgt een interview met de werkgroep.

Redactie en foto’s Menaldumdorp.nl


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 31 mei 2022 - Inloopmoment omwonenden nieuwe opvanglocatie Menaam - Binnenkort gaat de opvanglocatie Nij Statelân in Menaam open. Hier zal gemeente Waadhoeke vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Wilt u een kijkje komen nemen op de opvanglocatie in Menaam? Van harte welkom! Op donderdag 9 juni is er een inloopmoment in Nij Statelân, van 15.30-16.30 uur.

Meer informatie over de opvang van vluchtelingen in Waadhoeke?
Kijk op www.waadhoeke.nl/oekraïne of stel uw via oekraï
bron www.waadhoeke.nl


 

[dit artikel delen op]

MENAAM 25 mei 2022 - Afgelopen woensdag is weer een serie blaasklaslessen op OBS de Cingel afgesloten. Dit gebeurde tijdens de door de school georganiseerde en druk bezochte Cultuurmarkt, de afsluiting van een maand aandacht voor andere culturen waarbij o.a. ook muziek aan de orde kwam.blaasklasles22 Custom

Alle groepen traden op met bijpassende muziek. Groep 5, waar onze koperdocent Bart van der Ploeg de blaasklaslessen verzorgde, speelde o.a. mee met I feel Good van James Brown, een heel geschikt nummer voor de blazers om mee te spelen. Een lekker swingend slot van hun optreden! We hopen van harte dat een aantal van hen ervoor kiest om door te gaan met lessen.

Foto en bron: www.constantia.nl


 

[dit artikel delen op]

Vrijdagavond 27 mei treedt Constantia op tijdens de Menamer Merke, samen met coverband Smûk. Het concert begint om 20.00 uur, in de feesttent op het kaatsveld in Menaam.

Met elkaar geven we dan een bijzonder optreden voor alle Menamers! De toegang is gratis.
De Merke is een feestelijk 3-daags evenement, georganiseerd door VvV Menaem, en op zondag 29 mei de jaarlijkse Gouden Willem Kaatspartij heren hoofdklasse. Ook daar speelt Constantia.

Bron: www.constantia.nl

[dit artikel delen op]

WAADHOEKE – MENAAM 4 mei 2022, de dag dat Nederland jaarlijks stilstaat en terugdenkt aan de oorlogsjaren tijdens de 2e wereldoorlog, de gevolgen en hen omgekomen in die tijd. Mede door de gebeurtenissen in het oosten van Europa, dit jaar met een extra betrokken en emotioneel gevoel.

2022 04 05 15bc Medium

Jaarlijks gaat onze gemeente langs de vele oorlogsmonumenten in onze gemeente Waadhoeke. In bijzijn van afgevaardigde van PKN kerk Menaam Ds. Jeroen van Olffen en mevr. Janet de Haan van Doarpsbilang Menaem, zijn kransen gelegd bij beide oorlogsmonumenten n Menaam.

2022 04 05 3bc Medium 2022 04 05 14bc Medium 2022 04 05 21bc Medium 2022 04 05 32bc Medium
De kranslegging namens de gemeente Waadhoeke door wethouder Boukje Tol
foto's J. de Haan (Dorpsbelang Menaam)

 

Voorgedragen gedicht:
"Door Goede Machten" van Dietrich Bonhoeffer.
 • Door goede machten trouw en stil omgeven,
  behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
  zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
  en met u ingaan in het nieuwe jaar.

 • Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
  drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
  o Heer, geef onze opgejaagde zielen
  het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

 • En wilt Gij ons de bitt're beker geven
  met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
  dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
  aan uit uw goede, uw geliefde hand.

 • Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
  om deze wereld en haar zonneschijn,
  leer ons wat is geleden dan herdenken,
  geheel van U zal dan ons leven zijn.

 • Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
  die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
  breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
  Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

 • Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
  de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
  laat ons dan allerwege horen stijgen
  tot lof van U het wereldwijde lied.

 • In goede machten liefderijk geborgen
  verwachten wij getroost wat komen mag.
  God is met ons des avonds en des morgens,
  is zeker met ons elke nieuwe dag.
Gedicht: "Door Goede Machten" van Dietrich Bonhoeffer. 

 


Meer weten over de oorlogsmonumeten in Menaam, zie anvolgende links:
Verzetsmonument Ryksstrjitwei [LINK]
4 mei 2020 herdenking Menaam met video tijdens de Corona beperkingen [LINK]

 

 

[dit artikel delen op]

Op 7 mei 2022 trapt De Bazuin om 14.00 uur in de Martinikerk Franeker het kunstwerk Gaia muzikaal af. Deze indrukkwekkende wereldbol van 7 meter waar de mystiek ook muzikaal omheen hangt is de moeite waard om te hebben gezien.

Deze voorstelling gaat dan ook de wereld over. Net zoals de 3 Reuzen van het straattheater Royal de Luxe, die we zagen in Leeuwarden 2018. De installatie Gaia is van de Britse kunstenaar Luke Jerramis en een blikvanger voor iedereen. Je kijkt door de ogen van een astronaut. Het publiek kan zo binnenlopen. De toegang is gratis.

Kunstmanifestatie Arcadia
Waar de kunstzinnige op schaal gemaakte wereldbol Gaia voorstaat past bij alle waarden van de Fanfarekorps De Bazuin uit Tzummarum. De eigen voorstelling De Oergong past hier ook naadloos bij. Beide voorstellingen zijn onderdeel van uit het programma van kunstmanifestatie Arcadia. Ze staan voor verbinding met de aarde, elkaar en het netjes achterlaten voor toekomstige generaties.

Klaske Bonnema, initiatiefnemer voorstelling De Oergong en bestuurslid: "Natuurlijk zeiden we ja, toen ons gevraagd werd de opening op te luisteren met onze muziek. Onze vereniging en onze voorstelling De Oergong vullen elkaar prachtig aan. Op de één of ander manier raakt de muziek, de plek Koehool, en de verhalen nu al bij iedereen een snaar. Het maakt wat los. Dit willen we graag delen met ons publiek.”

Over Gaia
Het kunstwerk geeft het publiek de mogelijkheid om onze eigen planeet te bekijken zoals de bemanning van de Apollo 17 haar zag, in 1972. De bol is gemaakt van wit weefsel, bedrukt met beelden in hoge resolutie, geleverd door de NASA. De voorstelling loopt van 6 mei t/m 21 mei in de Martinikerk in Franeker.

DE OERGONG def SmallOver De Oergong
Vanaf 15 t/m 19 juni speelt De Bazuin samen geluidskunstenaar Sytze Pruiksma en trompetvirtuoos Eric Vloeimans met een serie van vijf midzomerwadconcerten óp het Wad, aan de achterkant van de Waddendijk bij Koehool. Het Wad levert de inspiratie voor het concert. We spelen het stuk 'Images of a Sea', waarin de geluiden en de sfeer van het Wad
een belangrijke rol spelen. Geen concert in de serie van vijf is hetzelfde door de vele improvisaties van de muzikanten.

Over kunstprogramma Arcadia
100 DAGEN VOORSTELLINGEN,EXPOSITIES EN MIENSKIP


 Bron: CMV De Bazuin Tzummarum

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 27 april 2022 – Met de samenwerking van 3 korpsen is Koningsdag een pittige opgave om voor alle drie verveningen het thuisdorp te voorzien van de muzikale en feestelijke rondgang.


Onder de naam Drumfanfare DSG (door samenwerking groot) ging het samengestelde muziekkorps en majorettes door de straten van Sexbierum (09:30u), Minnertsga (10:30u) en tenslotte door Menaam vertrek ca 11:30 uur. De stoet werd vergezeld door voldoende enthousiaste jonge jeugd in kleurrijk en feestelijk oranje.

IMG 1789bc Medium wm
Na vertrek ging de route vanaf de Greatebuorren via de Dyksterbuorren, Lytsedijk, Mieddyk, Blomtûn, Orxmasingel, Graldasingel binnendoor naar Nij Statelân alwaar het Wilhelmus is gespeeld. Na dit optreden ging de optocht via het Nijlân, Camstrastrjitte terug naar de Greatebuorren. Hier is de rondgang afgesloten met het “lang zal hij leven” voor ons Koning. Een mooie koninklijke rondgang door Menaam.

images/stories/nieuws/2022/20220427_koningsdag/IMG_1871bc_Medium_wm.JPG

Greatebuorren Menaam

Start en eindpunt muzikale rondgang aan de Greatebuorren

images/stories/nieuws/2022/20220427_koningsdag/IMG_1779bc_Medium_wm.JPG

Rypsterdyk Menaam

Tamboer maitre

images/stories/nieuws/2022/20220427_koningsdag/IMG_1791bc_Medium_wm.JPG

Mieddyk Menaam

Optocht Mieddyk ter hoogte van De Weme

images/stories/nieuws/2022/20220427_koningsdag/IMG_1798bc_Medium_wm.JPG

Mieddyk Menaam

Optocht Mieddyk ter hoogte van De Weme

images/stories/nieuws/2022/20220427_koningsdag/IMG_1800bc_Medium_wm.JPG

Mieddyke Menaam

Slagwerkers voorop het muziekkorps

images/stories/nieuws/2022/20220427_koningsdag/IMG_1804bc_Medium_wm.jpg

Jeugd oranje versierd

Jeugd oranje versierd

images/stories/nieuws/2022/20220427_koningsdag/IMG_1829bc2_Medium_wm.JPG

Graldasingel Menaam

Jeugd in oranje

images/stories/nieuws/2022/20220427_koningsdag/IMG_1857bc_Medium_wm.JPG

Greatebuorren Menaam

Voorop toch wel het mooiste plekje

images/stories/nieuws/2022/20220427_koningsdag/IMG_1859bc_Medium_wm.JPG

Greatebuorren Menaam

De vlagendragers


 

 

[dit artikel delen op]

buurtmarkt logo

MENAAM 16 april 2022 - Op zaterdag 16 april was het heugelijke feit daar dat we ons 100e lid konden verwelkomen. Ons 100e lid is Janet de Haan uit Menaam. Voorzitter Frans Nieuwhof verraste Janet de Haan met een bloemetje en een regionaal geproduceerd hutspot pakket (wortel, ui, aardappel en worst).

nr100 betterfoarletter

Als buurtmarkt zijn we trots en blij dat nu al zoveel leden “de weg” weten te vinden naar onze buurtmarkt. Het zijn niet alleen de leden maar ook de leveranciers die onze buurtmarkt weten te waarderen. Het is allemaal puur regionaal geproduceerd, weinig gebruik van verpakkingsmateriaal en een eerlijke prijs voor de producent/leverancier. Ons assortiment breidt alleen maar meer uit, zeker nu het voorjaar/zomer voor de deur staat. Er komen steeds meer dagverse groenten bij. Heeft u bijvoorbeeld wel eens asperges van Menamer grûn gegeten? Appels uit St Jacobiparochie? Of de Greidelân suvel geproefd?

kring logoKortom kijk eens vrijblijvend op onze site : www.betterfoarletter.nl

Hier ziet hoeveel onze eigen regio allen al te bieden heeft ! Lokaal, duurzaam en biologisch geproduceerde producten uit u eigen “achtertuin”. U weet wie ze produceert en waar ze vandaan komen.
We zijn niet voor niets meest circulaire burgerinitiatief 2022 !

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.