Nieuws Menaam

SKINGEN SLAPPETERP MENAAM, april 2020 - Wist u dat er sinds 2006 een prachtige wandelgelegenheid is te vinden tussen de dorpen Skingen/Slappeterp en Menaam?

Deze is zelf uit te zetten en kan variëren van 4 tot 20 kilometer. De route door de landerijen is te volgen via borden en voorzien van bruggetjes en hekoverstappen. Zie de brochure en de website It BoerePaad voor informatie en de routebeschrijving.

It BoerePaad
IMG 1398bc2 folder Medium IMG 1398bc2 route Medium

Vanuit Menaam kun je het beste beginnen bij de Ljochtmisdyk, voorbij de boerderij van Jan v.d. Wal.

LET OP!

  • De route gaat over privé terreinen van onze boeren waar soms vee loopt. Daarom is het niet toegestaan voor honden, ook niet aangelijnd.
  • Men moet op de paden blijven.

Maak een mooie (voorjaars)wandeling en geniet van onze rustige en landelijke omgeving.

Meer informatie, zie brochure en de website: https://www.boerepaad.nl/ en https://www.boerepaad.nl/over-boerepaad/

Bron: A Baarda Menaam en www.boerepaad.nl

It Boerepaad wordt beheerd door de Vereniging van Dorpsbelangen Skingen/Slappeterp en is financieel mogelijk gemaakt door de voormalige gemeente Menameradiel, de provincie Fryslân en het Landelijk Wandelplatform.

Archief Menaldumdorp [Kuierpaden 2006] [BoerePaad 2007]


 

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM, 4 mei - Maandag 4 mei staat Nederland stil. We gedenken de verschrikkingen van 1940 tot 1945. De wereld stond in brand. Nederland ging gebukt onder de 75 jaar vrijheidtirannie van de nazi’s. Deze donkerste periode in onze geschiedenis eindigde voor ons in april en mei 1945. De plaatsen behorende bij de gemeente Waadhoeke werden op 15 april van dat jaar bevrijd.

Landelijk vieren we sinds 1945 de bevrijding op 5 mei. Op 4 mei vindt elk jaar de Nationale Dodenherdenking plaats. Ook aan Menaam is de oorlog niet voorbij gegaan. Reeds in november hebben we de dood van drie jonge mensen uit onze gemeente herdacht. Van één van deze jonge mensen is het graf op het Kerkhof te Menaam. Zijn naam is Hans Goudsmit. In het noemen van zijn naam denken we ook aan de anderen. [ARTIKEL]

Het grafmonument waar Hans Goudsmit begraven is staat voor de velen die door het oorlogsgeweld gedood zijn en die voor onze vrijheid, in de tweede wereldoorlog en bij de gewapende conflicten sinds deze oorlog, zijn gesneuveld.

Het is nu 75 jaar geleden dat de oorlog werd beëindigd. We willen daar aandacht aanbesteden. Door de beperkingen van de corona-crisis hebben gezocht naar een vorm die mogelijk is.

Het programma ziet er als volgt uit.
- Om 19.45 leggen we een krans neer bij het graf op het Kerkhof.
- Even voor 20.00 spelen twee trompettisten het taptoe.
- Met Nederland en ter plaatse nemen wij twee minuten stilte in acht.
- Twee minuten na 20.00 uur spelen de trompettisten het Wilhelmus.

We kunnen niet aanwezig zijn bij de plechtigheid. Enkel de trompettisten en twee dorpsgenoten. We hopen dat er nog door een verdere dorpsgenoot foto’s of een filmopname kunnen worden gemaakt.

Deze zullen dan via een link die we publiceren in Menaam Yn ’t Ljocht en in het Kerkblad, en die staat op de website van het dorpsbelang en de Kerk, kunnen worden bekeken.

Wij zullen niet vergeten. Vrijheid is kostbaar. Elk mensenleven is onbetaalbaar. Wij zullen de namen niet vergeten van de mensen die voor ons de hoogste prijs hebben betaald.

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

Slotregels van gedicht “vrede”. © Leo Vroman.

Dorpsbelang Menaam in samenwerking met de Kerk te Menaam.


 

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM SLAPPETERP - April/Juni 2020Werkzaamheden slappeterpsterdyk

Binnenkort gaat aannemer Dijkstra uit Leek beginnen met het vervangen van het asfalt op deze weg. Deze werkzaamheden starten op 14 april en duren tot en met 5 juni 2020.

De aannemer heeft contact met agrariërs en aanwonenden, daar zit de gemeente verder niet tussen. Het werk wordt in fases uitgevoerd. Ze beginnen vanaf de kant van Slappeterp en NIET vanaf Menaam zoals eerder was aangegeven.

De weg is deze hele periode dicht voor doorgaand verkeer!

Bestemmingsverkeer kan er wel zoveel mogelijk langs. Vandaag (3 april) plaatsen ze alvast aankondigingsborden langs de weg.

Er is een website met een kaart waarop alle stremmingen te zien zijn. Daar hebben we deze ook op gezet.

Dit is de link naar die kaart: https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=48784

We raden aan op deze kaart in Google Chrome te bekijken. In ieder geval niet in een oude versie van Internet Explorer.

 

Bij de stremming staan ook de contactgegevens van de aannemer. Mochten er vragen zijn dan kunnen mensen ook altijd contact opnemen met de aannemer.

De contactpersoon is Coen Mulder, tel. 06-51988871.

Bron: Gemeente Waadhoeke.


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM, maart 2020 - Helaas konden we door het erg natte weer in februari niet beginnen met het aanleggen van het voedselbos en hebben daarom de werkzaamheden moeten uitstellen tot later dit jaar. Alle voorbereidingen zijn verder afgerond het is alleen nog wachten op een droge periode na het broedseizoen.

Het deels ruimen van het bestaande bosje zal worden gedaan door een professioneel bedrijf. Maar voor het beplanten van het voedselbos zoeken wij een tien of twaalf vrijwilligers uit Menaam.

Als u het leuk vindt om samen met de werkgroep de nieuwe fruitbomen, struiken en onderbeplanting aan te leggen, kunt u zich nu alvast aanmelden als vrijwilliger bij een van de bestuursleden van de werkgroep.

Voorafgaand aan het herbeplanten van het terrein gaan wij een informatiebijeenkomst organiseren voor de vrijwilligers en overige belangstellenden. De datum wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Wat is ook al weer een Voedselbos?

Een voedselbos is een onderdeel van Permacultuur. Een natuurbeleving. Voedsel verbouwen gericht op een duurzame voedselproductie.
De biodiversiteit is enorm hoog, de verschillende lagen worden op elkaar afgestemd. Op de lange termijn is het onderhoud aan een voedselbos vrij gering.
Het voedselbos houdt door de grote diversiteit aan planten zichzelf in stand, en biedt voedsel en onderdak aan ontelbare soorten organismen, groot en klein.
Ook wordt de natuurlijke balans weer hersteld.

Het Voedselbos bestaat uit 7 lagen:

Een kruinlaag van hoge bomen, een laag met kleinere bomen, een laag met bessenstruiken, een kruidlaag, bodembedekkers, klimmers en wortels en knollen.
Vaste planten aangeplant – i.p.v. één jarigen planten. Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Doel van het Voedselbos in Menaam:

Meer biodiversiteit             - hebben we nu te weinig
Meer natuurbeleving         - wandelpaden
Leren van de natuur          - educatie samen met de scholen bijvoorbeeld
Saamhorigheid                  - bevorderen
Workshops organiseren    - we gaan jam en thee maken bijvoorbeeld

Doe mee en geef je op. Wordt vriend van Bosk & Iepen Fjild en meldt je aan als vrijwilliger.

Hieronder ziet u het definitieve Plant tekening van het Voedselbos Menaam. De tekening kunt u ook bekijken op de facebookpagina van Menaldumdorp.

2020 03 16 PlntknngVdslbs1Klik op het plaatje voor vergroting

Werkgroep Bosk & Iepen Fjild (samen met DB Dorpsbelang Menaam)
Voor meer Info : www.menaldumdorp.nl [Bosk en iepen fjild]

[dit artikel delen op]

MENAAM 29 februari 2020 - Zaterdagavond begroette fanfare Constantia in de PKN-kerk rond de 180 luisteraars bij het duo-concert met close harmony koor Vocal Chain uit Harlingen. Het was het eerste concert in het jubileumjaar van Constantia, dat dit jaar 125 jaar bestaat.

Het publiek genoot van een bijzonder en afwisselend programma en het optreden werd zeer positief gewaardeerd. De combinatie koor en orkest kwam goed tot zijn recht, zeker ook door de mooie akoestiek van de kerk. Ook mooi om te ervaren was dat de stukken die het koor alleen bracht volle waardering kregen van het orkest, en andersom ook.

foto x lent SmallFanfare Constantia Menaam samen met het close harmony koor Vocal Chain uit Harlingen
Foto Anne Waterlander - X-Lent for you.

Constantia en Vocal Chain brachten als toegift Adiemus van Karl Jenkins, ook bekend van de vertolking door Enya. Dit prachtige melodieuze samenspel van stemmen en instrumenten viel ook zeer in de smaak bij het publiek. Een succesvol begin van het jubileumjaar van Constantia, gevolgd door nog een aantal mooie concerten in de loop van dit jaar.

Meer nieuws over Constantia of Vocal Chain zie hun website.
Fotografie met dank aan X-Lent.

Jubileumflyer versie 3 website header


 

 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje