DRONRIJP 28 november 2008

Bij een ongeval op afrit 21 van de A31 bij Dronrijp zijn gistermiddag rond 13.00 uur twee personen gewond geraakt.

Een 23-jarige man uit Hellendoorn kwam vanuit Leeuwarden, nam de afrit en verleende daarna op de kruising geen voorrang aan de auto van een 33-jarige vrouw uit Menaldum. Beide personen raakten hierbij gewond en zijn per ambulance naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. De vrouw uit Menaldum moest door de brandweer van Marssum en Menaldum uit haar auto worden bevrijd.


Foto's : Aise van Beets
Zie fotoMappen voor meer foto's

[dit artikel delen op]

Ongeveer 30 jaar geleden namen we afscheid van dokter Kingma Boltjes, een echte plattelandsdokter. Gekleed in een knickerbocker en altijd getooid met een hoed reed hij in zijn kleine groene autootje langs de patiënten.

En toen wandelde er ineens een nieuw gezicht door het dorp. “Vreemdelingen” vielen nog op. “Dat is onze nieuwe dokter”. Het was snel bekend in het dorp. ”Afwachten wat deze dokter ervan bakt”. De praktijk werd voortgezet aan de Lytsedijk. Het kleine wachtkamertje kreeg een pasteltint en zat op gezette tijden helemaal vol. Regelmatig zagen we de dokter op de fiets door het dorp de ronde doen. Er kwamen veranderingen. De praktijk werd een maatschap en verhuisde naar de Camstrastjitte. Ook kwamen er nieuwe artsen bij de maatschap. In gesprekken met buurt of dorpsgenoten hoorde je soms geluiden als “Ik wil alleen een afspraak met dokter van ‘t Veer”. Onze dokter had zijn plekje in de dorpsgemeenschap veroverd.

En nu is het tijd om afscheid te nemen. Op vrijdag 12 december is er een doorlopende receptie tussen 17.00 en 19.00 uur in het restaurant van Nij Statelân.

“Dokter v ‘t Veer, bedankt voor alle zorg, aandacht en geduld”.

[dit artikel delen op]

De Hobbymarkt zaterdag 22 november weer een groot succes is geweest. Er heerste een gezellige sfeer, natuurlijk mede door Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten, die met het barre weer Nij Statelân toch wisten te vinden.

Hobbymark Nij Statelân

Heeft U het gemist? Jammer, maar ik wil u graag op de hoogte brengen over de stand van zaken
van onze Stichting.

Door onze vele inspanningen (vrijwillig) zijn we op de helft van het bedrag wat we nodig hebben voor de parasols op het terras volgend jaar. Deze winter zullen we dus nog mensen hopen te bereiken die nog geen donateur zijn en graag hieraan mee willen doen.

We horen geluiden over de prijs, ze zijn zo duur die parasols. Ja, dat klopt, en dat komt omdat deze weerbestendig moeten zijn, verankert in de grond, ze moeten minstens 10 jaar mee kunnen gaan.
En er zijn voorschriften voor de plaatsing in de grond enz. enz. Jullie zullen volgend jaar trots zijn op wat we met zijn allen bereikt hebben. Dus nog even ertegen aan, stapje voor stapje komen we dichterbij.
We hebben ons er voor ingezet om dit voor u te organiseren. Als U voor € 12,00 per jaar donateur wordt is het maar € 1,00 per maand. Als dat zou kunnen. Dan hebben we dus nog veel donateurs nodig.

Rest mij nog u te vertellen wie op de Hobbymarkt de prijzen hebben gewonnen:
Sjoelen, volwassenen:
In de ochtend een Oranje koek door
* Mevr. Groeneveld Menaldum 68 punten
In de middag hadden we twee winnaars (die een Oranjekoek deelden):
* Mevr. Wiggerman Menaldum 68 punten
* Mevr. Dijkstra Beetgum 68 punten

Sjoelen kinderen: Ze kregen alle drie een mooie knuffelbeer.
* Froukje Kuipers Berlicum 47 punten
* Arnold Velthuizen Menaldum 60 punten
* Carola Wiersma Franeker 60 punten

De Dalmatiër: De Naam van de Hond werd helaas niet geraden. Hij heette Midas.

 

Daarom hebben we geloot onder het aantal deelnemers, en dat waren er 33. Mevr. Meijer – Postma, bewoonster van Graldastate heeft een lootje getrokken en Mevr. Dijkstra was de gelukkige, zij heeft de hond ontvangen. Foto’s ziet u op de website www.menaldumadorp.nl


Mevr. Meijer - Postma trekt het lotje voor de verloting van de knuffelhond
Foto's Vrienden van Nij Statelân - zie fotomappen voor meer foto's

Verder hebben we vele mensen kunnen verblijden met een knuffel door middel van een enveloppenactie.

Rest mij nog te vertellen dat de garageverkoop op 18 oktober uit de Lyaersmastrjitte en
Fleringastrjitte voor twee goede doelen € 70,00 heeft opgebracht, waarvan de helft dus ging
naar het Parasolproject

[dit artikel delen op]

 

 

Opening en bekendmaking prijzen door wethouder Van der Mei

Fietstocht met verkeersvragen en behendigheidparcours

 

Demonstratie behandeling verkeersongeval door de brandweer

Naar fotomap

[dit artikel delen op]

Menaldum 7 november 2008

Vooruitlopend op de themadag verkeersveiligheid op zaterdag 8 november 2008, heeft de jeugd van de basisscholen in Menaldum een snelheidscontrole gehouden op de Rypsterdyk te Menaldum. Ook hier is een snelheidslimiet van 30 km per uur van toepassing.


Met het laserapparaat werden de snelheden keurig vastgesteld.

Gewapend met een laserapparaat en onder supervisie van de politie Middelsee, zijn veel voertuigen gecontroleerd. Een flink aantal bestuurders zijn door de schooljeugd gewezen op een te hoge snelheid. Deze bestuurders kregen dan ook een symbolisch document “Fout!”
Tijdens deze bijzondere controle bleek dat bestuurders van zowel personenauto’s, vrachtauto’s alsmede landbouwvoertuigen, gewoonweg te snel hebben gereden.


De burgermeester van Menaldumadeel - Goed! volgens de meting
en na een compliment mocht zij weer verder.

Gelukkig waren er ook een flink aantal automobilisten die het predikaat “Goed!” meekregen. Zo ook onze burgermeester en een echtgenote van een Menaldumer rijschoolinstructuur. Zij ontkwamen niet aan deze controle en kregen beide een pluim voor hun keurige rijgedrag.

Meer foto's zijn te vinden in het FotoAlbum

[dit artikel delen op]

Tijdens het Tsjerkepaad op 30 augustus, 6 en 13 september van 13.30 uur tot 17.00 uur wordt er in de Protestantse kerk van Menaldum een doopjurkententoonstelling gehouden. Er zullen ongeveer 50 jurken te zien zijn. De meeste doopjurken zij ingebracht door “de Menamers”, maar ook uit andere plaatsen zijn doopjurken aangeboden.

De oudste doopjurk is ongeveer 100 jaar oud en in er is een doopjurk waar, naar zeggen, meer dan 50 kinderen in gedoopt zijn. Tijdens de tentoonstelling is er ook informatie over het dopen, doopvonten, doopgewoontes enz. U bent allen van harte welkom.

 

[dit artikel delen op]

ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2008:

Op de Nationale Monumentendag, zaterdag 13 september a.s., zijn de tuinen van de historische buitenplaats Schatzenburg te Dronrijp opengesteld van 12.00 – 16.30 uur.

De toegang is vrij. Het huis met de directe omgeving is niet toegankelijk.

Op de vroeg achttiende eeuwse buitenplaats is circa 1840 het huidige park in landschapsstijl aangelegd, vermoedelijk naar een ontwerp van de bekende tuinarchitect Lucas Roodbaard. Hierin treffen we aan slingerpaden, boomgaarden, vijvers, gracht, moestuin met druivenkas en een romantisch parkbos.

IMG 1124 Medium


Begin 2007 is het voorterrein onder leiding van de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen weer in de oude staat terug gebracht. De provincie stelde hiervoor subsidie beschikbaar uit het fonds Plattelânsprojekten.

In 1999-2000 is het park uitgebreid met het nieuw aangelegde Van Beijmabos naar ontwerp van tuinarchitect Els van der Laan.

De totale oppervlakte is circa 3,5 hectare. Er zal een wandelroute worden uitgezet.

Huis en historische tuinaanleg zijn geplaatst op de Rijksmonumentenlijst. Eigenaresse is Stichting Gasthuis Vredenhof. Een van de doelstellingen van deze stichting is het behoud van Schatzenburg als historische buitenplaats.

Schatzenburg ligt schuin tegenover het gelijknamige sport- en recreatiepark, nabij het viaduct op de weg van Dronrijp naar Menaldum.

[dit artikel delen op]

Wie ‘s nachts goed oplet zal rare geluiden kunnen waarnemen binnen de bebouwde kom van Menaldum. Hoge en lange piepgeluiden en even later lijkt het als of er een hond in de boom zit te keffen. Door even stil te staan is het mogelijk om de veroorzakers in de nacht waar te nemen.

Het komt steeds vaker voor dat de jonge uilen binnen de bebouwde kommen worden grootgebracht. Buiten in het veld zijn namelijk steeds meer natuurlijke vijanden zoals roofvogels.

Meer over de uil is oa te vinden op WikiPedia

[dit artikel delen op]

De autocross die vandaag om 11 uur van start zou gaan onder Menaldum ( Bitgumerdyk ) gaat niet door.
Door de hevige regenval van de afgelopen nacht is het crossterrein weer onder gelopen en derhalve niet te berijden.


foto's: Aise van Beets

Het is nu al de derde keer dat de cross door hevige regenval niet verreden kan worden.
De cross zal nu zondag 17 augustus verreden gaan worden.


Meer foto's zijn te vinden in het fotoalbum

[dit artikel delen op]

Even voorstellen:

Oude en neiuwe voorzitter
Klaas Agricola en Ruurd Braaksma,
de gaande en de komende voorzitter van "Doarpsbilang Menaem"

Even voorstellen
Ruurd Braaksma Klaas Agricola
Even voorstellen: Ik ben Ruurd Braaksma en ben van het geboortejaar 1959. Tegelijk met mijn broer Jan ben ik geboren in Berlikum. Ik ben getrouwd met Clemence en we hebben 3 kinderen Bauke, Hessel en Lieze. Ik ben werkzaam bij Campina Nederland Out of Home in Woerden waar ik verantwoordelijk ben voor de verkoop van onze producten (o.a. Vifit, Optimel, Goede Morgen en Café Fresco) in het Tankshopkanaal en op andere plaatsen waar mensen aan het reizen zijn zoals Schiphol en de treinstations. We wonen sinds 1991 in Menaldum. Eerst aan de Boskranne en sinds enkele jaren aan de Graldasingel. Het bevalt ons hier uitstekend en m.b.t. de integratie in Menaldum zijn we vooral actief binnen de sportverenigingen Foarút en VVV Menaem (kaatsen). Mijn hobby’s zijn hardlopen, jagen en kijken naar mijn sportende kinderen.

Hoe ben je betrokken geraakt bij de functie?
Ik ben benaderd door aftredend voorzitter Klaas Agricola die ik ken via de Tennisvereniging. Hij vroeg mij of ik wilde plaatsnemen in het bestuur van Dorpsbelang Menaldum. Hierop heb ik ja gezegd en sinds 2 maanden lees ik me in alle zaken die nu en in de toekomst spelen in Menaldum dorp.

Wat betekent Menaem voor mij.
Een rustpunt in een vrij hectisch leven. We wonen hier rustig en prettig.

Wat vindt je het mooiste plekje van het dorp?
Het kaatsveld. Omringd door bomen en bos(je). Altijd gezellig.

Wat zijn je verwachtingen / Ambities in je nieuwe functie?
Nadat ik me op de hoogte heb gesteld van alle zaken die in het dorp spelen zal ik samen met het bestuur pleiten voor een zo groot mogelijke leefbaarheid van het dorp. Dat heeft vooral betrekking op behoud en uitbreiding van algemene voorzieningen.

Zou je altijd in het dorp blijven wonen?
M.b.t. mijn persoon woon ik de langste periode van mij leven in Menaldum. Zolang er privé of zakelijk niets veranderd blijven we in Menaldum wonen.

Ik wens Menaldum?
Ik wens Menaldum en zijn bewoners veel woonplezier. Iedereen in Menaldum dient zich te realiseren dat ze geluk hebben om in zo’n fijne en beschermde omgeving op te groeien en te wonen.

Met wie zou je nog een gesprek willen hebben?
Mijn doel is om de komende tijd kennis te maken een aantal mensen van de Raad en B&W om de standpunten van Dorpsbelang naar voren te brengen.
Daarnaast zou ik graag een keer kennis willen maken met Nelson Mandela.
Even voorstellen: Ik ben Klaas Agricola 44 jaar, getrouwd met Anneke Dotinga, we hebben een zoon Jacko, 4 jaar.

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze functie?
Ik zat in het bestuur van de stichting dorpsfeest en via Fokke Hoekstra (zat ook in bestuur stichting dorpsfeest en dorpsbelang) ben ik gevraagd voor dorpsbelang. Van hem heb ik het secretariaat overgenomen.
En wat was er zo leuk aan?
Via dorpsbelang heb je heel veel contact met mensen vanuit o.a. de Gemeente politiek, Gemeentelijk bestuur, collega dorpsbelangen en ook dorpsbewoners. Het daagt je uit om je in te zetten voor het dorp Menaldum.

Hoe wordt de ontstane overige vrije tijd opgevuld?
Tijd voor gezinsleven en hobby's

Wat betekent Menaem voor je?
Een fijne woonomgeving

Wat vind je het mooiste plekje van het dorp?
Rypsterdyk 4, een geweldige plek om te wonen.

Hoe kijk je terug op je bestuursperiode? Welke momenten/gebeurtenissen blijven je bij?
De bestuursperiode vond ik een leuke ervaring, in het bestuur hadden
we een heel prettige sfeer en ook qua samenstelling vulden we elkaar prima aan. De bestuursperiode "snoept" wel veel vrije tijd. Momenten die zijn bijgebleven zijn alle perikelen rondom Schatzenburg en het hele gebeuren rondom het opzetten en maken van de dorpsvisie.

Zou je altijd in het dorp willen blijven wonen en waarom? Ja, Menaldum biedt een landelijke woonomgeving met toch ook een redelijk goed voorzieningen nivo.
Ik wens Menaem alle goeds toe qua ontwikkeling, woonomgeving en leefbaarheid plus vanuit de gemeenschap meer betrokkenheid.

Met wie zou u nog wel eens een gesprek willen hebben?
Foppe de Haan.

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.