Inzameling Oudpapier Menaam
donderdag 28 september as. vanaf 18:30 uur

fryske_browser_250xAchte redaksje,

Der is nijs dat sa lyts is dat DE KRANTEN it lizze litte, mar sa goed dat jo yn in lyts hoekje der fêst wol in plakje foar fine kinne. Mochten jo it opnimme dan wol ik dat graach witte.

Groetnis, Cor Jousma Feanwâlden  

Fryske blêder/browser Moai nijs foar de ynternetters en dan benammen dy ynternetters dy't wend binne om Internet Explorer fan Windows te brûken. Se kinne fan hjoed ôf de Avant browser 'downloade'. Berend Ytsma fan Noardburgum hat op 'e nij in browser oerset nei it Frysk ta. It bysûndere fan de Avant-blêder is dat hy wurket mei de motor - it ûnderlizzende programma - fan Internet Explorer. Dêr wurdt in Fryske (taal)skyl oerhinne setten. Jo wurkje sa yn it Frysk mei jo bewende IE. De Avant Browser is yn te laden fan http://www.avantbrowser.com/download.html ôf en dêrnei yn it menu 'tools' gewoan op de meilevere Fryske taal yn te stellen.

[dit artikel delen op]

Op 9 september j.l. was het nationale monumentendag in heel Nederland. In Friesland is door de Stichting Organum Frisicum de nationale-orgeldag georganiseerd.

Active ImageDit houdt in dat kerkbesturen van allerlei kerkgenootschappen in Friesland hun deuren open zetten en hun orgels beschikbaar stellen voor amateur-organisten die zo de kans krijgen om, al is het maar ??n keer in het jaar, een heus kerkorgel mogen bespelen. Zo ook in Menaldum was de kerk de gehele dag open voor het publiek, om deze wondermooie kerk met interieur te bezichtigen en zonodig antwoord op eventuele vragen te verkrijgen.

Vanuit het gehele land hebben amateur-organisten zich bij de stichting Sample Imageopgegeven, die per persoon een half uur op het Hardorff-orgel mochten spelen. Over de gehele dag, die duurde van ?s morgens 10 tot ?s middags 5 uur is het orgel van de Protestantse kerk geen minuut stil gebleven. Er hebben maar liefst 13 amateur-organisten het Hardorff-orgel bespeeld. Veel verschillende muziekgenres met harde, zachte en warme klanken zijn deze dag de revue gepasseerd.

Al met al was het voor Menaldum een geslaagde dag en ziet men al weer uit naar een volgend jaar!


[dit artikel delen op]

Dorpsgenoot Haye Dijkstra heeft zich het afgelopen weekend geplaatst voor de World Final Stockcar Formule 1 racing in Engeland. De wedstrijden worden a.s zaterdag 2 september onder leiding van het BRISCA gehouden in het Stadion van Coventry. Wij wensen hem alvast veel succes.  

Meer informatie op de British Stock Car Association BRISCA site en op stockcar43.nl


[dit artikel delen op]

Wat doen we met het nieuwe dorpsplein bij het gemeentehuis?

DorpspleinZoals u weet wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied rondom het oude Gemeentehuis. Het idee ligt er om het gebied opnieuw in te richten en om te vormen tot een dorpsplein. Als dorpsbelang zijn wij nauw betrokken bij dit project.

Op onze inspraakavond, 14 juni 2006, zijn diverse ideeën en suggesties naar voren gekomen voor dit project. Dit heeft geleid tot een programma van eisen waarmee de architect, buro Appelman, mee aan de slag is gegaan.
Het moment is nu daar dat wij als dorpsbelang u HET PLAN willen presenteren!

DAAROM NODIGT DORPSBELANG U VAN HARTE UIT VOOR DE PRESENTATIE VAN HET PLAN VOOR DE HERINRICHTING VAN HET DORPSCENTRUM.

DATUM: DONDERDAG 21 SEPTEMBER a.s.
PLAATS: HET NIEUWE GEMEENTEKANTOOR
AANVANG: 20.15 UUR

Buro Appelman zal op deze avond het plan presenteren en toelichten, waarna er gelegenheid is voor vragen, opmerkingen en discussie.


 

[dit artikel delen op]

Menaldum 27 augustus 2006

Tijdens een pittige onweersbui, zondagmiddag rond kwart voor ??n, viel een woning aan de Rypsterdyk te Menaldum ten prooi aan de bliksem. De gealarmeerde brandweerkorpsen van Menaldum, Marssum en Harlingen waren snel ter plaatse.


De korpsen beginnen met bluswerkzaamheden
op het dak van de woning.

[dit artikel delen op]

Read more: Blikseminslag woning

Menaldumdorp is verplaatst en voorzien van vernieuwde cms-software. (joomla 1.0.10) Hierdoor is de site weer up to date. Met de verplaatsing zijn enkele wijzigingen aangebracht, zoals:

  • Topmenu met onder andere links, contact en sitemap (Uitgebreide inhoudlijst)
  • Toevoeging menu: rubrieken met daarin Hobby Yn?t Ljocht, Menaldum op reis
  • Verplaatsing fotomappen vanuit menu naar het plaatje fotomappen.

Zogenaamde "deeplinks" (eigen gemaakte links die direct verwijzen naar pagina?s) zullen mogelijk niet meer werken. Deze moeten opnieuw aangemaakt worden. Excuses voor het ongemak.

[dit artikel delen op]

Het orgel in 1861 door Willem Hardorff gebouwdDe Stichting Organum Frisicum te Leeuwarden/Veenwouden heeft voor de nationale orgeldag op zaterdag 9 september a.s. ook de kerk van Menaldum (weer) in haar route opgenomen. Volgens het speelrooster van genoemde Stichting zullen 14 (goede) organisten (ook van buiten onze provincie), elk een half uur het monumentale kerkorgel bespelen.

Vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur wordt u in de gelegenheid gesteld van hun orgelspel te komen genieten. Het betreft een gevarieerd genre.

Namens het college van kerkrentmeesters wil ik u allen hartelijk uitnodigen het kerkgebouw te Menaldum te bezoeken.

Voor meer informatie over het orgel, zie Historie Menaldum -> protestantsekerk


[dit artikel delen op]

Naar aanleiding van onze inspraakavond heeft de projectgroep een programma van eisen opgesteld aangaande het dorpsplein. Dit programma is in de bijlage in te zien. De architect zal nu, mede aan de hand van het programma van eisen, een plan ontwikkelen. Dit plan zal door de projectgroep in september worden besproken waarna presentatie in de Gemeenteraad zal volgen.


Dorpsplein - (foto ML Visser 21-5-2005)

[dit artikel delen op]

Read more: Plein 1843 - Menaldum

Menaldum 1 augustus 2006

Bij de offici?le opening van de expositie van striptekenaar Aart Cornelissen in het gemeentehuis te Menaldum was voor de jeugd een wedstrijd striptekenen georganiseerd.

Presentatie Aart Cornelissen
Presentatie Aart Cornelissen (foto hotzeklots.nl)

Striptekenaar Aart Cornelissen gaf op een groot scherm een presentatie over hoe een illustrator werkt en hoe je een strip maakt. Met natuurlijk van alles over Hotze Klots.

Meer informatie over Aart Cornelissen en voor een volledig verslag van de opening en de wedstrijd, kunt u terecht op www.hotzeklots.nl of direct naar het nieuwsverslag.

[dit artikel delen op]

Hitzum 5 augustus 2006

Onder ideale weersomstandigheden wisten de dames Willy van der Ende en Mariska de Vries uit Menaldum, zich te plaatsen voor de finalewedstrijd van de Ald-Meiers Partij te Hitzum. De Ald-Meiers partij is een KNKB afdelingswedstrijd voor meisjes van 14 tot en met 17 jaar.

Tijdens een spannende finale moesten Willy en Mariska helaas de finaleplaats afstaan aan Wiljo Sybrandy en Marije van der Veer uit Go?nga. Willy was blij en verrast met deze 2e plaats. Beide dames mogen namelijk vanwege hun leeftijd volgend jaar niet meer deelnemen aan deze partij.

De uitslag:

  • 1e prijs Go?nga - Marije van der Meer en Wiljo Sybrandy
  • 2e prijs Menaldum - Mariska de Vries en Willy van der Ende
  • 3e prijs Dronrijp -Wiepkje Jorritsma, Sanne Velsma en Joukje Kuperus

Voor een uitgebreid verslag van de KNKB Ald-Meiers Party te Hitzum, kunt u terect op de Website van de KNKB.


 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.