Inzameling Oudpapier Menaam
donderdag 28 september as. vanaf 18:30 uur

Menaldumdorp is verplaatst en voorzien van vernieuwde cms-software. (joomla 1.0.10) Hierdoor is de site weer up to date. Met de verplaatsing zijn enkele wijzigingen aangebracht, zoals:

  • Topmenu met onder andere links, contact en sitemap (Uitgebreide inhoudlijst)
  • Toevoeging menu: rubrieken met daarin Hobby Yn?t Ljocht, Menaldum op reis
  • Verplaatsing fotomappen vanuit menu naar het plaatje fotomappen.

Zogenaamde "deeplinks" (eigen gemaakte links die direct verwijzen naar pagina?s) zullen mogelijk niet meer werken. Deze moeten opnieuw aangemaakt worden. Excuses voor het ongemak.

[dit artikel delen op]

Het orgel in 1861 door Willem Hardorff gebouwdDe Stichting Organum Frisicum te Leeuwarden/Veenwouden heeft voor de nationale orgeldag op zaterdag 9 september a.s. ook de kerk van Menaldum (weer) in haar route opgenomen. Volgens het speelrooster van genoemde Stichting zullen 14 (goede) organisten (ook van buiten onze provincie), elk een half uur het monumentale kerkorgel bespelen.

Vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur wordt u in de gelegenheid gesteld van hun orgelspel te komen genieten. Het betreft een gevarieerd genre.

Namens het college van kerkrentmeesters wil ik u allen hartelijk uitnodigen het kerkgebouw te Menaldum te bezoeken.

Voor meer informatie over het orgel, zie Historie Menaldum -> protestantsekerk


[dit artikel delen op]

Naar aanleiding van onze inspraakavond heeft de projectgroep een programma van eisen opgesteld aangaande het dorpsplein. Dit programma is in de bijlage in te zien. De architect zal nu, mede aan de hand van het programma van eisen, een plan ontwikkelen. Dit plan zal door de projectgroep in september worden besproken waarna presentatie in de Gemeenteraad zal volgen.


Dorpsplein - (foto ML Visser 21-5-2005)

[dit artikel delen op]

Read more: Plein 1843 - Menaldum

Menaldum 1 augustus 2006

Bij de offici?le opening van de expositie van striptekenaar Aart Cornelissen in het gemeentehuis te Menaldum was voor de jeugd een wedstrijd striptekenen georganiseerd.

Presentatie Aart Cornelissen
Presentatie Aart Cornelissen (foto hotzeklots.nl)

Striptekenaar Aart Cornelissen gaf op een groot scherm een presentatie over hoe een illustrator werkt en hoe je een strip maakt. Met natuurlijk van alles over Hotze Klots.

Meer informatie over Aart Cornelissen en voor een volledig verslag van de opening en de wedstrijd, kunt u terecht op www.hotzeklots.nl of direct naar het nieuwsverslag.

[dit artikel delen op]

Hitzum 5 augustus 2006

Onder ideale weersomstandigheden wisten de dames Willy van der Ende en Mariska de Vries uit Menaldum, zich te plaatsen voor de finalewedstrijd van de Ald-Meiers Partij te Hitzum. De Ald-Meiers partij is een KNKB afdelingswedstrijd voor meisjes van 14 tot en met 17 jaar.

Tijdens een spannende finale moesten Willy en Mariska helaas de finaleplaats afstaan aan Wiljo Sybrandy en Marije van der Veer uit Go?nga. Willy was blij en verrast met deze 2e plaats. Beide dames mogen namelijk vanwege hun leeftijd volgend jaar niet meer deelnemen aan deze partij.

De uitslag:

  • 1e prijs Go?nga - Marije van der Meer en Wiljo Sybrandy
  • 2e prijs Menaldum - Mariska de Vries en Willy van der Ende
  • 3e prijs Dronrijp -Wiepkje Jorritsma, Sanne Velsma en Joukje Kuperus

Voor een uitgebreid verslag van de KNKB Ald-Meiers Party te Hitzum, kunt u terect op de Website van de KNKB.


 

[dit artikel delen op]

Na jaren van geharrewar over het complex Schatzenburg tussen de heer van Booma en de Gemeente kan dan nu eindelijk weer gezwommen worden in het zwembad.

Zwembad Schatzenburg juli 2006

De Gemeenteraad is 20 juli jl. akkoord gegaan met het principeakkoord dat het College van B&W heeft met de heer van Booma. Gezien de weersomstandigheden een zeer gewaardeerde mogelijkheid om toch weer gebruik te kunnen maken van het zwembad. Er wordt momenteel volop gezwommen. In september zal definitief worden besloten over de mogelijke oplossing van Schatzenburg.

Binnenkort zal er ook gezwommen kunnen worden in de vijvers op Schatzenburg. Er wordt druk gewerkt aan de faciliteiten daar.

Voor meer informatie zie Gemeente Menaldumadeel - Actueel -> Nieuws: 
13-07-2006 Principe-akkoord Menaldumadeel en Schatzenburg


[dit artikel delen op]

Menaldum 16 juli 2006

Een staal blauwe hemel en een gort droog parcours, dat waren de elementen voor een zeer geslaagde autocross aan de Bitgumerdyk te Menaldum. Het Greenteam in samenwerking met de Noordelijke Autocross Club, hadden een prachtig parcours opgebouwd waar de deelnemers tot in de avond op konden rijden. Door van tijd tot tijd wat water op het parcours te spuiten, bleef het stof weg en waren de wedstrijden een lust voor iedere bezoeker.


De deelnemers volop in actie (foto's mlv)

[dit artikel delen op]

Read more: Autocross Menaldum

De werkgroep historie Skingen/Slappeterp heeft een onderzoek gedaan naar oude verbindingen tussen de dorpen en die in kaart gebracht. Men heeft een projectplan gemaakt waarin de planvorming wordt beschreven die geleid heeft tot het voornemen om oude wegen en paden tussen de dorpen Dronrijp, Schingen, Slappeterp, Menaldum, Kleaster Anjum en Ried toegankelijk te maken voor de "natuurwandelaar". Aangezien verkaveling van het land grote delen van de oude paden onherkenbaar heeft gemaakt, is het toch gelukt om in combinatie met een actief akkerlandbeheer en eenvoudige voorzieningen zoals klaphekjes en aanwijzingsborden een prachtige route te maken. De dorpsbelangen van genoemde dorpen ondersteunen dit plan,daarmee is een breed draagvlak gevormd.

kuierroute01 800x


 

[dit artikel delen op]

Read more: Kuierpaden door het terpenlandschap.

Menaldum 1 juli 2006

Woensdag 28 juni jl. heeft woningstichting Wonen Noordwest Friesland haar plannen gepresenteerd voor de invulling van het huidige RABObank terrein. De presentatie was voor direkt omwonenden en dorpsbelang.
De RABObank heeft ervoor gekozen om een kantoor te handhaven in Menaldum. Op deze kantoorruimte van ca. 200 m2 zullen vier appartementen (huur) worden gebouwd. Dit geheel wordt geplaatst tegenover de plantsoenendienst van de Gemeente.


Het huidige Rabo-kantoor te Menaldum

 

[dit artikel delen op]

Read more: Wonen Noordwest Friesland presenteert plannen RABObank terrein

Menaldum 14 juni 2006

Hoewel we konden spreken van een wat tegenvallende opkomst (misschien WK voetbal Duitsland ? Polen), zien wij als dorpsbelang terug op een geslaagde avond.

Tijdens deze avond zijn diverse idee?n en suggesties naar voren gekomen voor de indeling van de ruimte rondom het oude Gemeentehuis. De deelnemers zagen kansen en mogelijkheden tijdens deze avond.

 

[dit artikel delen op]

Read more: Geslaagde inspraakavond dorpskern

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.