Op vrijdag 20 juni 2008 en zaterdag 21 juni 2008 organiseert de Koninklijke Luchtmacht weer de Open Dagen op de Vliegbasis in Leeuwarden.

De eerste signalen van forse luchtactiviteiten zijn vandaag alweer waargenomen. Bij een zogenaamde aanval op de vliegbasis, is ook het luchtruim boven Menaldum gebruikt.
Verschillende deelnemers zullen in de komende dagen hun demo te beoefenen. Dit zal ook veel publieke belangstelling trekken en de nodige verkeersproblemen op de wegen rondom de vliegbasis tot gevolg hebben.

De Koninklijke Luchtmacht verwacht op vrijdag 20 juni ongeveer 65.000 bezoekers en op zaterdag 21 juni ongeveer 135.000 bezoekers. Op vrijdag 20 juni 2008 is de basis voor het publiek geopend van 09.00 – 18.00 uur en zaterdag 21 juni 2008 van 08.00 – 18.00 uur. In de dagen daaraan voorafgaande zullen ongeveer 250 deelnemende vliegtuigen landen.


Het Italiaanse demoteam Fecce Tricolor tijdens een
demo in 2006, zullen ook dit jaar van de partij zijn.
foto: Marcel Visser - Menaldumdorp

[dit artikel delen op]

Menaldum 11 juni 2008

Na 100 jaar een begrip in Menaldum, sluit de winkel van Sjoerd en Ytje Douma definitief haar deur aan de Lytsedyk te Menaldum. De huidige tijd maakte het niet meer mogelijk om de winkel rendabel open te houden. Sjoerd en Ytje hebben de winkel 35 jaar gerund. De ouders van Sjoerd en zijn grootouders hadden de winkel respectievelijk 35 en 30 jaar. Het installatiebedrijf blijft haar diensten gewoon uitvoeren evenals het installatiemateriaal en het groot huishoudelijk wit en bruingoed blijft in het assortiment.


De kleine winkel sloot op 11 juni 2008 na 100 jaar
definitief haar winkeldeur.
 

[dit artikel delen op]

Blikvanger of een blik vanger?

Sinds enige weken staat bij de afslag van ons dorp een blik vanger. Dat is de officiële naam van een afval-opvangnet. Maar het is ook een blikvanger (eye-catcher). Rijdend in de auto, bus of op de fiets, het ding valt wel op. Er wordt ook gretig gebruik van gemaakt. Regelmatig ontdek ik dat het net alweer aardig vol is. Ook heeft het een sportief element. Het is toch wel een uitdaging om je lege flesje of blikje vanaf de fiets in het net te mikken. Kortom deze blikvanger houdt ons nog even bezig.

[dit artikel delen op]

Menaldum 26 april 2008

Jaarlijks krijgen mensen een lintje voor hun bijzondere verdiensten aan de samenleving. Veelal gebeurt dit in alle bescheidenheid en zonder eigenbelang. Dit jaar viel deze bijzondere onderscheiding ten deel aan twee van onze dorpsgenoten.

Klaas Groeneveld heeft deze onderscheiding o.a. te danken voor zijn betrokkenheid bij de voetbalvereniging Foarút en zijn activiteiten bij de uitvaartverenging “De Laatste Eer”.

Dhr Dirk de Vries kreeg de onderscheiding voor zijn inzet in talloze verenigingen, stichtingen, openbare diensten en onderwijsinstellingen. Zijn staat van dienst is niet alleen lang, maar is zeker ook indrukwekkend te noemen.

[dit artikel delen op]

artikel brand

9 September 1907. MENALDUM,

Gisteravond was de groote herberg “de Aardappelbeurs” bijna een prooi der vlammen geworden. Een bezoeker had het ongeluk een tafel, waarop een brandend toestel stond, omver te werpen. Onmiddellijk versrpeidden de vlammen zich over den vloer en tastte onderscheidene voorwerpen aan

tuinbouw klein

1 September 1916. MENALDUM,

Hedenavond was er op de zaal van de aardappelbeurs alhier een buitegewone vergadering van de vereniging “De Tuinbouw|” alhier, met het doel, om te komen tot een beslissing over de vraag of de vereniging al of niet een eigen veilingsterrein zal krijgen. De kosten zouden volgens begroting bedragen, wanneer de wal gemaakt wordt van beton f. 21.608 en van hout f 21.954…

delft klein

11 januari 1994. MENALDUM.

De Beverwijkse PvdA-wethouder Gerbrich vanDelft-Jaasma (46) is met ingang van 16 februari benoemd als burgemeester van Menaldumadeel. Zij volgt burgemeester Jaap Goeman Borgesius op, die komende maand met pensioen gaat. Van Delft is sedert 1983 wethouder van de Noordhollandse kustgemeente…

  Zomaar drie willekeurge berichtjes uit de krant die betrekking hebben op Menaldum. Sinds eind vorig jaar is n.l. het gehele archief van de Leeuwarder Courant via internet toegankelijk. Alle artikelen, maar ook advertenties en familieberichten zijn gedigitaliseerd en geïndexeerd, slechts het invoeren van een paar zoektermen is voldoende om de artikeltjes te vinden.

Deze dienst is te vinden op www.archiefleeuwardercourant.nl en aan het gebruik zijn geen kosten verbonden.

[dit artikel delen op]

Menaldum 19 april 2008

Dwalende Hotze Bos
Hotze Bos, na een reis van 165 jaar, ontmoet
de burgermeester in 2008

Een dwalende Hotze Bos, die een tijdreis maakte van 165 jaar vanuit 1843, was de start van de feestelijke opening van het oude gemeentehuis in ons dorp. Het oude Grietenijhuis aan de Dijksterbuorren 33, gebouwd in 1841 tot 1843 naar ontwerp van Thomas Romein, onderging in het afgelopen jaar een grondige verbouwing. Buiten ontmoette Hotze Tineke. Ook deze super moderne Tineke Verdoner was door de tijd vanuit 2108, 100 jaar teruggereisd.

Hotze ontmoet Tineke, die op haar beurt 100 jaar in de tijd terugreisde
Hotze ontmoet Tineke, die op haar beurt 100 jaar
in de tijd terugreisde

[dit artikel delen op]

Read more: Feestelijke opening gemeentehuis

Op zaterdag 26 april a.s. zal de multifunctionele ijsbaan officieel worden geopend. Vanaf 13.30 uur is er muzikale ontvangst en bent u welkom op de ijsbaan.

Mulitfunctionele ijsbaan

Tussen 14.30 en 14.45 uur zal de baan op spectaculaire wijze worden geopend door
wethouder A.M. van der Mei en de geestelijke vader van het plan. Verder zal er een demonstratie wedstrijd Jeu de Pelote zijn en mogelijkheden voor de jeugd voor diverse balsporten o.a. voetbal en basketbal. Bovendien is het skate toestel beschikbaar.

Iedereen is van harte welkom!

Het bestuur dorpsbelang

[dit artikel delen op]

Gemeentehuis MenaldumadeelOp 19 april wordt het monumentale gemeentehuis aan de Dyksterbuorren 33 feestelijke geopend.

Tevens bent u van 14.00 – 17.00 uur van harte welkom aan de Dyksterbuorren 16. Er is een aansprekend programma opgesteld waarbij een verbinding wordt gelegd tussen het verleden en het heden.

Meer informatie is te vinden op de website van onze gemeente.

bron: Gemeente Menaldumadeel


[dit artikel delen op]

In oktober hebben we een oproep gedaan aan alle inwoners van ons dorp om met tips of suggesties te komen over hoe de verkeersveiligheid kan worden verbeterd.
Dit naar aanleiding van een eerder door de gemeente uitgevoerd onderzoek naar het rijgedrag in het dorp. Het resultaat hiervan was zeer verontrustend: 93% rijdt te hard, meestal veel te hard.

Helaas hebben we tot nu toe zeer weinige reacties ontvangen
Misschien is onze eerdere oproep u ontgaan of is het er nog even niet van gekomen om te reageren. Hoe dan ook we willen opnieuw een dringend beroep op u doen om toch iets van u te laten horen.
U kunt uw tip, suggestie alsnog v??r 1 januari a.s. mailen naar of anders deponeren in de brievenbus van ??n van de bestuursleden.

Op de website www.menaldumdorp.nl kunt u kennis nemen van meer detailinformatie over het eerdere onderzoek.

In januari a.s. staat een overleg gepland tussen het college en ons bestuur.
We willen in dat overleg ook de gedane suggesties en idee?n bespreken.

[dit artikel delen op]

Na wekenlang wachten was het eindelijk zover. De Pakjesboot met Sint en Pieten weer in Menaldum. Na een korte rondrit in open Saab is de Sint op de Greatebuorren ontvangen door de Wethouder Verdoner. Samen met de muziekkorpsen en kinderen is de Sint naar Gralda State gebracht alwaar het aankomstfeest nog even doorging.

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.