Inzameling Oudpapier Menaam
donderdag 28 september as. vanaf 18:30 uur

Na jaren van geharrewar over het complex Schatzenburg tussen de heer van Booma en de Gemeente kan dan nu eindelijk weer gezwommen worden in het zwembad.

Zwembad Schatzenburg juli 2006

De Gemeenteraad is 20 juli jl. akkoord gegaan met het principeakkoord dat het College van B&W heeft met de heer van Booma. Gezien de weersomstandigheden een zeer gewaardeerde mogelijkheid om toch weer gebruik te kunnen maken van het zwembad. Er wordt momenteel volop gezwommen. In september zal definitief worden besloten over de mogelijke oplossing van Schatzenburg.

Binnenkort zal er ook gezwommen kunnen worden in de vijvers op Schatzenburg. Er wordt druk gewerkt aan de faciliteiten daar.

Voor meer informatie zie Gemeente Menaldumadeel - Actueel -> Nieuws: 
13-07-2006 Principe-akkoord Menaldumadeel en Schatzenburg


[dit artikel delen op]

Menaldum 16 juli 2006

Een staal blauwe hemel en een gort droog parcours, dat waren de elementen voor een zeer geslaagde autocross aan de Bitgumerdyk te Menaldum. Het Greenteam in samenwerking met de Noordelijke Autocross Club, hadden een prachtig parcours opgebouwd waar de deelnemers tot in de avond op konden rijden. Door van tijd tot tijd wat water op het parcours te spuiten, bleef het stof weg en waren de wedstrijden een lust voor iedere bezoeker.


De deelnemers volop in actie (foto's mlv)

[dit artikel delen op]

Read more: Autocross Menaldum

De werkgroep historie Skingen/Slappeterp heeft een onderzoek gedaan naar oude verbindingen tussen de dorpen en die in kaart gebracht. Men heeft een projectplan gemaakt waarin de planvorming wordt beschreven die geleid heeft tot het voornemen om oude wegen en paden tussen de dorpen Dronrijp, Schingen, Slappeterp, Menaldum, Kleaster Anjum en Ried toegankelijk te maken voor de "natuurwandelaar". Aangezien verkaveling van het land grote delen van de oude paden onherkenbaar heeft gemaakt, is het toch gelukt om in combinatie met een actief akkerlandbeheer en eenvoudige voorzieningen zoals klaphekjes en aanwijzingsborden een prachtige route te maken. De dorpsbelangen van genoemde dorpen ondersteunen dit plan,daarmee is een breed draagvlak gevormd.

kuierroute01 800x


 

[dit artikel delen op]

Read more: Kuierpaden door het terpenlandschap.

Menaldum 1 juli 2006

Woensdag 28 juni jl. heeft woningstichting Wonen Noordwest Friesland haar plannen gepresenteerd voor de invulling van het huidige RABObank terrein. De presentatie was voor direkt omwonenden en dorpsbelang.
De RABObank heeft ervoor gekozen om een kantoor te handhaven in Menaldum. Op deze kantoorruimte van ca. 200 m2 zullen vier appartementen (huur) worden gebouwd. Dit geheel wordt geplaatst tegenover de plantsoenendienst van de Gemeente.


Het huidige Rabo-kantoor te Menaldum

 

[dit artikel delen op]

Read more: Wonen Noordwest Friesland presenteert plannen RABObank terrein

Menaldum 14 juni 2006

Hoewel we konden spreken van een wat tegenvallende opkomst (misschien WK voetbal Duitsland ? Polen), zien wij als dorpsbelang terug op een geslaagde avond.

Tijdens deze avond zijn diverse idee?n en suggesties naar voren gekomen voor de indeling van de ruimte rondom het oude Gemeentehuis. De deelnemers zagen kansen en mogelijkheden tijdens deze avond.

 

[dit artikel delen op]

Read more: Geslaagde inspraakavond dorpskern

Menaldum 30 april 2006

Vooruitlopend op koninginnedag heeft onze burgermeester G. van Delft-Jaasma op vrijdag 28 april drie koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners uit de gemeente. In het gemeentehuis in Menaldum kreeg onze dorpsgenoot de heer Houtsma een lintje en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Houtsma heeft zijn onderscheiding te danken aan het feit dat hij sedert 1974 diverse (bestuurlijke) activiteiten heeft ontplooid voor de samenleving op het terrein van kerk, belangenbehartiging, natuur en politiek.

[dit artikel delen op]

MENAAM 29 april 2006 - In tegenstelling tot de weersverwachting hebben we dit jaar toch een stralende koninginnedag kunnen vieren. De temperatuur was aan de lage kant maar dat hield de opkomst zeker niet tegen. Tijdens de traditionele rondgang van de gezamenlijke muziekkorpsen is even stilgestaan bij de woning van dhr Houtsma.

Daar is een speciaal optreden verzorgd ter gelegenheid van het feit dat dhr heer Houtsma benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Na de rondgang was er een pleinconcert. Hier werd Guards of Honour, Festival de Austria, Heitere Kl?nge en natuurlijk tot slot, het Wilhelmus gespeeld.

Optreden gezamenlijke muziekkorpsen Menaldum
Optreden gezamenlijke muziekkorpsen Menaldum

Direct na het pleinconcert begon de vrijmarkt waar jong en oud hun spulletjes konden verkopen. Zeker het publiek was in grote aantallen aanwezig.

Vrijmarkt op de Greatebuorren
Vrijmarkt op de Greatebuorren

De opbrengst van de vrijmarkt gaat naar het nieuwe project van stichting Sviatoslav. Sinds september 2005 ondersteunt de stichting namelijk een internaat in Tadzjikistan. In dit internaat verblijven 260 kinderen met een lichamelijke handicap. Op dit moment verblijven 7 kinderen uit Tadzjikistan in St. Petersburg en 4 kinderen in Nederland. Deze kinderen ondergaan hier operaties en verschillende therapie?n. Hier is natuurlijk veel geld voor nodig, daarom wordt de opbrengst hieraan geschonken.

Demonstratie


Zie Nieuws-Fotomap voor meer foto's

[dit artikel delen op]

Menaldum 22 april 2006

Onder grote publieke belangstelling is de nieuwe brug in Menaldum officieel geopend. De eer was voorbestemd aan Ytje Douma, die de voormalige brug vele malen voor de scheepvaart opende. Met het doorknippen van het lint en het loslaten van de ballonnen, verklaarde Ytje de brug voor geopend.


De openingshandeling

Daarna was het de beurt aan de pers die het gebeuren vastlegde en de nodige interviews afnam.


Ytje ge?nterviewd door de televisie

[dit artikel delen op]

Read more: Ytje Douma opende voor de laatste keer "De brug"

Heropening brug Menaldum.

Na 94 dagen zal de brug aan de Rypsterdyk/Bitgumerdyk weer heropend worden. De bedrijven en de bewoners aan de Bitgumerdyk halen opgelucht adem. Eindelijk zijn ze weer bereikbaar vanuit het dorp. De bedrijvigheid rondom het gemeentehuis is bijna voorbij. Het is even wennen aan het nieuwe dorpsgezicht.  


De laatste hand wordt aan de brug gelegd.

Onze brugwachters kunnen nu voortaan rustig in de zomerperiode een dag vrijaf nemen. De boten die Menaldum passeren kunnen doorvaren. Liever niet, want ook Menaldum heeft het ??n en ander te bieden. En er zijn mooie ligplaatsen in het centrum van ons dorp. Op 22 april wordt de brug feestelijk heropend. Reden genoeg om een kijkje te gaan nemen.


 

[dit artikel delen op]

Read more: Brug na 94 dagen weer open

Menaldum 18 april 2006

Het is en blijft een grote ergernis om gemeenschap eigendommen, maar ook particuliere eigendommen, vernield te zien worden als gevolg van vandalisme. Het kost de Gemeente jaarlijks een behoorlijk bedrag. Maar ook dorpsbelang en getroffen particulieren draaien jaarlijks op voor deze onnodige kosten.


Rypsterdyk -Orxmasingel - Gemeentekantoor - Bitgumerdyk

De afgebeelde foto?s laten zien waar wij als dorpsbelang de afgelopen weken mee zijn geconfronteerd. De plattegrondkasten zijn regelmatig doelwit. SCHANDE!
Dit is en blijft zeker niet ongestraft. Afgelopen week zijn een aantal jeugdige personen aangehouden door de politie en hebben de nacht doorgebracht op het politiebureau in Leeuwarden. De volgende middag zijn ze weer op vrije voeten gesteld, maar de politie heeft wel contact gehad met de ouders. Deze zijn op de hoogte gesteld van de verrichting van hun betrokken jeugd.

Zoals wel vaker gezegd is, bewijslast is en blijft moeilijk. Het op heterdaad betrappen blijft een samenspel tussen u en de politie. Daarom ook nu weer het dringende verzoek: geef dingen door. Ziet u dingen gebeuren, meldt het bij de politie. Meld vernielingen bij de politie, dit kan heel gemakkelijk via e-mail. Samen zullen we in het kader van de sociale controle moeten proberen om het vandalisme terug te dringen! Met elkaar hebben we veel ogen en oren, die de politie kunnen helpen bij het oplossen van vandalisme.

Contact zoeken met de politie Frysl?n


[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.