Inzameling Oudpapier Menaam
donderdag 28 september as. vanaf 18:30 uur

Menaldum 30 april 2006

Vooruitlopend op koninginnedag heeft onze burgermeester G. van Delft-Jaasma op vrijdag 28 april drie koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners uit de gemeente. In het gemeentehuis in Menaldum kreeg onze dorpsgenoot de heer Houtsma een lintje en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Houtsma heeft zijn onderscheiding te danken aan het feit dat hij sedert 1974 diverse (bestuurlijke) activiteiten heeft ontplooid voor de samenleving op het terrein van kerk, belangenbehartiging, natuur en politiek.

[dit artikel delen op]

MENAAM 29 april 2006 - In tegenstelling tot de weersverwachting hebben we dit jaar toch een stralende koninginnedag kunnen vieren. De temperatuur was aan de lage kant maar dat hield de opkomst zeker niet tegen. Tijdens de traditionele rondgang van de gezamenlijke muziekkorpsen is even stilgestaan bij de woning van dhr Houtsma.

Daar is een speciaal optreden verzorgd ter gelegenheid van het feit dat dhr heer Houtsma benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Na de rondgang was er een pleinconcert. Hier werd Guards of Honour, Festival de Austria, Heitere Kl?nge en natuurlijk tot slot, het Wilhelmus gespeeld.

Optreden gezamenlijke muziekkorpsen Menaldum
Optreden gezamenlijke muziekkorpsen Menaldum

Direct na het pleinconcert begon de vrijmarkt waar jong en oud hun spulletjes konden verkopen. Zeker het publiek was in grote aantallen aanwezig.

Vrijmarkt op de Greatebuorren
Vrijmarkt op de Greatebuorren

De opbrengst van de vrijmarkt gaat naar het nieuwe project van stichting Sviatoslav. Sinds september 2005 ondersteunt de stichting namelijk een internaat in Tadzjikistan. In dit internaat verblijven 260 kinderen met een lichamelijke handicap. Op dit moment verblijven 7 kinderen uit Tadzjikistan in St. Petersburg en 4 kinderen in Nederland. Deze kinderen ondergaan hier operaties en verschillende therapie?n. Hier is natuurlijk veel geld voor nodig, daarom wordt de opbrengst hieraan geschonken.

Demonstratie


Zie Nieuws-Fotomap voor meer foto's

[dit artikel delen op]

Menaldum 22 april 2006

Onder grote publieke belangstelling is de nieuwe brug in Menaldum officieel geopend. De eer was voorbestemd aan Ytje Douma, die de voormalige brug vele malen voor de scheepvaart opende. Met het doorknippen van het lint en het loslaten van de ballonnen, verklaarde Ytje de brug voor geopend.


De openingshandeling

Daarna was het de beurt aan de pers die het gebeuren vastlegde en de nodige interviews afnam.


Ytje ge?nterviewd door de televisie

[dit artikel delen op]

Read more: Ytje Douma opende voor de laatste keer "De brug"

Heropening brug Menaldum.

Na 94 dagen zal de brug aan de Rypsterdyk/Bitgumerdyk weer heropend worden. De bedrijven en de bewoners aan de Bitgumerdyk halen opgelucht adem. Eindelijk zijn ze weer bereikbaar vanuit het dorp. De bedrijvigheid rondom het gemeentehuis is bijna voorbij. Het is even wennen aan het nieuwe dorpsgezicht.  


De laatste hand wordt aan de brug gelegd.

Onze brugwachters kunnen nu voortaan rustig in de zomerperiode een dag vrijaf nemen. De boten die Menaldum passeren kunnen doorvaren. Liever niet, want ook Menaldum heeft het ??n en ander te bieden. En er zijn mooie ligplaatsen in het centrum van ons dorp. Op 22 april wordt de brug feestelijk heropend. Reden genoeg om een kijkje te gaan nemen.


 

[dit artikel delen op]

Read more: Brug na 94 dagen weer open

Menaldum 18 april 2006

Het is en blijft een grote ergernis om gemeenschap eigendommen, maar ook particuliere eigendommen, vernield te zien worden als gevolg van vandalisme. Het kost de Gemeente jaarlijks een behoorlijk bedrag. Maar ook dorpsbelang en getroffen particulieren draaien jaarlijks op voor deze onnodige kosten.


Rypsterdyk -Orxmasingel - Gemeentekantoor - Bitgumerdyk

De afgebeelde foto?s laten zien waar wij als dorpsbelang de afgelopen weken mee zijn geconfronteerd. De plattegrondkasten zijn regelmatig doelwit. SCHANDE!
Dit is en blijft zeker niet ongestraft. Afgelopen week zijn een aantal jeugdige personen aangehouden door de politie en hebben de nacht doorgebracht op het politiebureau in Leeuwarden. De volgende middag zijn ze weer op vrije voeten gesteld, maar de politie heeft wel contact gehad met de ouders. Deze zijn op de hoogte gesteld van de verrichting van hun betrokken jeugd.

Zoals wel vaker gezegd is, bewijslast is en blijft moeilijk. Het op heterdaad betrappen blijft een samenspel tussen u en de politie. Daarom ook nu weer het dringende verzoek: geef dingen door. Ziet u dingen gebeuren, meldt het bij de politie. Meld vernielingen bij de politie, dit kan heel gemakkelijk via e-mail. Samen zullen we in het kader van de sociale controle moeten proberen om het vandalisme terug te dringen! Met elkaar hebben we veel ogen en oren, die de politie kunnen helpen bij het oplossen van vandalisme.

Contact zoeken met de politie Frysl?n


[dit artikel delen op]

Parijs heeft zijn Eifeltoren, Amsterdam heeft zijn Wallen en Menaldum heeft zijn Schatzenburg, dat waren de openingswoorden van onze voorzitter. Dorpsbelang blijft zich inzetten om bij Schatzenburg alle publieke functies in stand te houden.

Ook het vandalisme baart ons zorgen. Dorpsbelang kan zelf dit probleem niet oplossen. De ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun kinderen, maar samen met de verschillende instanties moeten we proberen de vernielingen terug te dringen.

[dit artikel delen op]

Read more: Jaarvergadering 2006

Menaldum 28 maart 2006

Op de jaarvergadering van dorpsbelang op 28 maart jl. is Arie Boomsma uitgeroepen tot man van het jaar 2005. Boomsma is voorgedragen door het bestuur van Muziekvereniging Constantia. Al een reeks van jaren zet hij zich in voor deze vereniging, o.a. in diverse bestuursfuncties, het onderhoud van de instrumenten en het ophalen van oud papier.

Arie Boomsma - Man van het jaar 2005

Het onderhoud en reparaties van de instrumenten voert hij zelf uit. Mocht dit niet lukken dan brengt hij ze zelf ter reparatie naar Heerenveen.

Zolang het oud papier wordt opgehaald is Boomsma van de partij. Hij is er als eerste aanwezig en is de laatste die huiswaarts keert. Alle avonden fiets hij naar de papieropslag om het neergezette los papier te bundelen en te stapelen. Is de opslag vol dan wordt er een container besteld. Vaak alleen, wordt deze container door Boomsma zelf vol gesjouwd.
Kortom een welverdiende waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat Arie Boomsma in de loop der jaar heeft verzet. Van harte gefeliciteerd met de benoeming!


 


[dit artikel delen op]

Menaldum 13 maart 2006

Een meerderheid in de gemeenteraad heeft onlangs besloten tot restauratie en aanpassing van het gemeentehuis. Het gebouw wordt aangepast voor raads- en fractievergaderingen. De begane grond wordt gereed gemaakt voor raadszaal, terwijl op de eerste verdieping kamers komen voor de verschillende fracties. Aan de achterzijde van het gebouw wordt een entree en sanitaire voorzieningen gemaakt. De historische trap in het gemeentehuis zal worden verplaatst, Hierdoor kan op de begane grond een functionele raadszaal worden gerealiseerd. Het gemeentehuis blijft beschikbaar voor trouwen.


Het gemeentehuis - architect Thomas Romein (1843)

 

[dit artikel delen op]

Read more: Restauratie/aanpassing Gemeentehuis

Menaldum 17 februari 2006

Ruim 50 jongeren waren aanwezig op onze inspraakavond over de multifunctionele ijsbaan op vrijdag jl.. Ook de wethouders A. Dijkstra en L.Pen waren aanwezig.
De zeer geanimeerde sfeer plus de vol enthousiaste jongeren zorgden voor een succesvolle avond. Idee?n waren er voldoende. Enkele jongeren hadden zelfs voorbeelden van internet gehaald en brachten deze naar voren.
Het ontbreken van een jeugdhonk werd ook naar voren gebracht. Dit is zeker iets waar wij als dorpsbelang verder mee willen, mede omdat het ook in de dorpsvisie is benoemd.
Benoemde onderdelen voor de invulling van de ijsbaan waren: half pipe, quater pipe, voetbalgoal, basketbal, volleybal, een overdekte bank en het organiseren van aktiviteiten.

[dit artikel delen op]

Read more: Inspraakavond jongeren 17-2-?06

De onderhandelingen tussen het College van B&W en Schatzenburg b.v. zijn volop bezig. Een oplossing is er op dit moment nog niet, maar het College verwacht in een mogelijke extra raadscommissie vergadering met verdere mededelingen te komen. We zullen moeten afwachten wat voor oplossing wordt aangedragen. Beide partijen willen wel zo snel mogelijk naar een oplossing toewerken. 

[dit artikel delen op]

Read more: Schatzenburg

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.