Inzameling Oudpapier Menaam
donderdag 28 september as. vanaf 18:30 uur

Parijs heeft zijn Eifeltoren, Amsterdam heeft zijn Wallen en Menaldum heeft zijn Schatzenburg, dat waren de openingswoorden van onze voorzitter. Dorpsbelang blijft zich inzetten om bij Schatzenburg alle publieke functies in stand te houden.

Ook het vandalisme baart ons zorgen. Dorpsbelang kan zelf dit probleem niet oplossen. De ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun kinderen, maar samen met de verschillende instanties moeten we proberen de vernielingen terug te dringen.

[dit artikel delen op]

Read more: Jaarvergadering 2006

Menaldum 28 maart 2006

Op de jaarvergadering van dorpsbelang op 28 maart jl. is Arie Boomsma uitgeroepen tot man van het jaar 2005. Boomsma is voorgedragen door het bestuur van Muziekvereniging Constantia. Al een reeks van jaren zet hij zich in voor deze vereniging, o.a. in diverse bestuursfuncties, het onderhoud van de instrumenten en het ophalen van oud papier.

Arie Boomsma - Man van het jaar 2005

Het onderhoud en reparaties van de instrumenten voert hij zelf uit. Mocht dit niet lukken dan brengt hij ze zelf ter reparatie naar Heerenveen.

Zolang het oud papier wordt opgehaald is Boomsma van de partij. Hij is er als eerste aanwezig en is de laatste die huiswaarts keert. Alle avonden fiets hij naar de papieropslag om het neergezette los papier te bundelen en te stapelen. Is de opslag vol dan wordt er een container besteld. Vaak alleen, wordt deze container door Boomsma zelf vol gesjouwd.
Kortom een welverdiende waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat Arie Boomsma in de loop der jaar heeft verzet. Van harte gefeliciteerd met de benoeming!


 


[dit artikel delen op]

Menaldum 13 maart 2006

Een meerderheid in de gemeenteraad heeft onlangs besloten tot restauratie en aanpassing van het gemeentehuis. Het gebouw wordt aangepast voor raads- en fractievergaderingen. De begane grond wordt gereed gemaakt voor raadszaal, terwijl op de eerste verdieping kamers komen voor de verschillende fracties. Aan de achterzijde van het gebouw wordt een entree en sanitaire voorzieningen gemaakt. De historische trap in het gemeentehuis zal worden verplaatst, Hierdoor kan op de begane grond een functionele raadszaal worden gerealiseerd. Het gemeentehuis blijft beschikbaar voor trouwen.


Het gemeentehuis - architect Thomas Romein (1843)

 

[dit artikel delen op]

Read more: Restauratie/aanpassing Gemeentehuis

Menaldum 17 februari 2006

Ruim 50 jongeren waren aanwezig op onze inspraakavond over de multifunctionele ijsbaan op vrijdag jl.. Ook de wethouders A. Dijkstra en L.Pen waren aanwezig.
De zeer geanimeerde sfeer plus de vol enthousiaste jongeren zorgden voor een succesvolle avond. Idee?n waren er voldoende. Enkele jongeren hadden zelfs voorbeelden van internet gehaald en brachten deze naar voren.
Het ontbreken van een jeugdhonk werd ook naar voren gebracht. Dit is zeker iets waar wij als dorpsbelang verder mee willen, mede omdat het ook in de dorpsvisie is benoemd.
Benoemde onderdelen voor de invulling van de ijsbaan waren: half pipe, quater pipe, voetbalgoal, basketbal, volleybal, een overdekte bank en het organiseren van aktiviteiten.

[dit artikel delen op]

Read more: Inspraakavond jongeren 17-2-?06

De onderhandelingen tussen het College van B&W en Schatzenburg b.v. zijn volop bezig. Een oplossing is er op dit moment nog niet, maar het College verwacht in een mogelijke extra raadscommissie vergadering met verdere mededelingen te komen. We zullen moeten afwachten wat voor oplossing wordt aangedragen. Beide partijen willen wel zo snel mogelijk naar een oplossing toewerken. 

[dit artikel delen op]

Read more: Schatzenburg

Menaldum 15 februari 2006

20 januari j.l. vertrokken onze dorpsgenoten Marlies en Femmie voor een (werk)vakantie naar het Zuid-Amerikaanse Ecuador. Via Madrid werd naar de hoofdstad van Ecuador gevlogen alwaar op maandag 23 januari is begonnen met het volgen van Spaanse lessen. Op 18 februari vertrekken de dames naar Misahuall?. Dit ligt midden in de jungle. Het is een er rustig dorpje en het heeft naast de ongeveer 4000 inwoners ook wilde aapjes, die je vooral op het dorpsplein en op het strandje bij de rivier ziet lopen.


vlnr: Marlies en Femmie in Quito, Ecuador

[dit artikel delen op]

Read more: Dorspgenoten in Quito, Ecuador

Menaldum 29 januari 2006,

Na lange tijd kon er eindelijk weer geschaatst worden op de ijsbaan in Menaldum. Na een week van kwakkelweer, was de laatste nachtvorst van -6? C, net genoeg om het ijs vrij te geven voor de leden van de ijsvereniging ?DOW?. En dat had het publiek gauw door. Het bestuur was blij dat de baan vandaag toch open kon. De ijsdikte was net genoeg om een beperkte hoeveelheid publiek toe te laten. Daarom was het dringende advies: ?Baan open, geen samenscholing?


De eerste schaatsers melden zich al voor 10 uur bij het hek

Het ijsoppervlak was van goede kwaliteit en zodoende kon er even lekker geschaatst worden.

[dit artikel delen op]

Read more: IJsbaan eindelijk open voor leden DOW

De RABObank in Menaldum is verkocht aan woningstichting Wonen NoordWest Friesland.
De woningstichting gaat het gehele terrein rondom de bank opnieuw inrichten en een bestemming proberen te geven voor woningbouw. Op het terrein zullen woningen worden gebouwd in de mix van koop en huur. Bovendien zal er een appartementengebouw worden gebouwd met daarin op de begane grond een kantoorvestiging van de RABObank. De bank blijft dus met een vestiging in Menaldum, zoals ook is toegezegd door de directie van RABObank NoordWest Friesland in een eerdere editie van Menaam in ?t Ljocht.

Het huidige bankgebouw zal verdwijnen. Voor wat betreft de inrichting van het terrein moeten we de plannen van wonen NoordWest Friesland afwachten.
Al met al denk ik toch een positieve ontwikkeling/impuls voor Menaldum


[dit artikel delen op]

?t Giet noch net oan.

Naar aanleiding van de laatste raadscommissievergadering (19-01-?06) is de discussie rondom Schatzenburg weer volop in beweging. Gemeentebelangen en CDA houden vast aan het voorstel zoals het nu op tafel ligt: terugkopen sporthal plus kantine, overname sportvelden voetbal en tennis en dit alles plus een parkeerterrein.Tijdens de vergadering, waar overigens een goede discussie plaats vond, is er door de VVD fraktie een aanvullend voorstel gedaan waar ook Gemeentebelangen en CDA in mee konden gaan. Kort gezegd kwam dit neer op openstelling cq handhaven publieke functie zwembad voor kinderen tegen een tarief van ? 3,50 en het aanstellen van een arbitrage commissie. Met andere woorden een meerderheid voor een nieuw voorstel.
De FNP fraktie lanceerde ook een nieuw voorstel en kwam met een potenti?le koper op de proppen. Deze koper zal vervolgens het park weer verleasen aan het Friesland College, die door exploitatie van het park er een studieprojekt van kan maken.


[dit artikel delen op]

Read more: Politieke hoge druk gebieden in Menaldumadeel.

Menaldum 11 januari 2006

Na 52 jaar is definitief het doek gevallen voor de centrale beweegbare brug in het centrum van Menaldum. De val (het brugdek) is verwijderd en de brug zal de komende maanden worden vervangen door een nieuwe vaste brug. Hier zijn werknemers bezig met het ophalen van de stalen onderdelen afkomstig van het contragewicht uit de basculekelder van de brug.

De sloop van de basculebrug te Menaldum in 2006

[dit artikel delen op]

Read more: Brug Menaldum gesloopt

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.