Nieuws Menaam

Maandag 3 mei is het zover: de eerste bewoners zullen hun intrek nemen in IenhoarnState (moderne woonlocatie met dertig appartementen voor mensen met dementie). We hebben heel wat rondleidingen gegeven de afgelopen weken in het voormalige gemeentehuis. Zo vlak voor de opening willen we de inwoners van Menaam ook de mogelijkheid bieden om een kijkje te nemen in onze bijzondere locatie.

 IenhoarnState Menaam Medium

Daarom organiseren we zaterdagmiddag 1 mei de mogelijkheid van een wandeling door het gebouw voor belangstellenden. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen: daarom is deze openstelling beperkt tot uitsluitend een doorlooproute van ongeveer 15 minuten, waarin u een indruk kunt opdoen hoe het gebouw er van binnen uitziet.

We gaan er vanuit dat u alleen komt als u geen Corona gerelateerde klachten hebt.

We zorgen voor goede looproutes, bezoekers kunnen per tweetal door het pand.

U hoeft zich niet aan te melden maar omdat we de 1,5 meter afstand in acht nemen, kan het zijn dat u even moet wachten voordat u naar binnen kunt.

Uiteraard zijn er medewerkers van IenhoarnState aanwezig om een korte toelichting te geven.

 

Wij vragen u met maximaal 2 personen tegelijk te komen, een mondkapje te dragen en de 1.5m afstand te respecteren.

Graag tot ziens op 1 mei!

[dit artikel delen op]

Multifunctionele ijsbaan Menaam - Gelegen in het centrum van Menaam langs de Orxmasingel en de Graldasingel. Het terrein bestaat uit een deel grasveld, een deel verhard speelveld en een Jeu de Boules baan. De ijsbaan valt gedeeltelijk onder verantwoording van Dorpsbelang Menaam en is in gebruik door twee vaste verengingen namelijk ijsvereniging DOW Menaam en de Jeu de Boules vereniging Tûk en Rekke.

Verder wordt het veld gebruikt voor vele dorpsactiviteiten zoals tijdens het Dorpsfeest Menaam, voor evenementen, concerten, optredens, instructie, en verschillende sportfaciliteiten voor verenigingen in Menaam. Daarnaast is het ook een prachtig en ruim verhard speelveld voor jeugd en ouderen.

Wilt u in de periode april tot en met november gebruikmaken van het geasfalteerde deel van de ijsbaan voor een evenement, dan dient u zich vooraf te melden bij Dorpsbelang. Het grasveld heeft dan een landbouw bestemming en daar is gebruik zonder toestemming niet toegestaan.

 

Vaste gebruikers zijn:

DOW IJsclub Menaam (De Oanhâlder Wint)sinds 1967 [LINK]
Tûk en Rekke Jeu de boules vereniging Menaam [LINK]


[dit artikel delen op]

MENAAM 26 maart 2021 - Vanaf juni 2020 is intensief gewerkt aan de verbouw van het voormalige gemeentehuis van Menaam tot IenhoarnState: een moderne woonlocatie met dertig appartementen voor mensen met dementie. Vrijdag 19 maart was het dan zover en is deze prachtige locatie overgedragen aan KwadrantGroep.

Inrichten pandKeuken IenhoarnState Small
Nu begint het leukste deel van de voorbereiding. Begin april wordt het meubilair geleverd en kunnen we de ruimten gaan inrichten. Op de foto’s ziet u een deel van de keukeninrichting op zowel de begane grond als eerste verdieping. Uitgangspunt van ons woonzorgconcept is persoonsgerichte zorg. Dit komt in alles terug: de indeling van de algemene ruimtes, de appartementen, de kleuren, inrichting en de fysieke omgeving. Door het toepassen van domotica (moderne zorgalarmering) en het anders organiseren van de zorg worden bewoners gestimuleerd zich vrij te bewegen en een plek op te zoeken waar zij zich comfortabel voelen. Voor de een is dit een rustige plek, de ander houdt van reuring.
In april gaan we tevens ‘proefdraaien’ met betrekking tot bijvoorbeeld zorgalarmering en de keuken. Ook wordt aan de buitenzijde de puntjes op de i gezet wat betreft bestrating, omheining en de tuin. Dit hopen we eind april af te ronden zodat we helemaal klaar zijn voor de inhuizing van de eerste bewoners begin mei.

Intrek bewoners
De huidige bewoners van KSW Nij Statelân gaan op 3 mei verhuizen. Een bijzonder moment, ook voor hun naasten en onze medewerkers. Een week later kunnen de eerste nieuwe bewoners in IenhoarnState komen wonen. Van mei tot en met september zal sprake zijn van een gefaseerde instroom, eind september zullen alle appartementen naar verwachting bewoond zijn.

Zithoek IenhoarnState Small

Een kijkje nemen?
We nodigen direct omwonenden uit om in april een kijkje te nemen, voordat de bewoners hun intrek nemen. De uitnodiging hiervoor ontvangen de directe buren binnenkort. Door coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om op korte termijn een open dag voor iedereen te organiseren.
Hopelijk kan in de zomer een officiële opening plaatsvinden als de situatie rondom corona dit toelaat.

Meer weten? Kijk op www.paletgroep.nl/wonen-bij-ons/ienhoarnstate

Bron en foto's: KwadrantGroep


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 13 maart 2021 - Al vele jaren zien wij in Menaam het prachtige pand in het centrum van Menaam totaal vervallen. Het bijzondere gebouw in zogenaamde Chalet stijl met decoratief houtsnijwerk dateert uit 1905 en is meer dan een eeuw een speciale plaats in ons dorp geweest.

Helaas zijn in 2014 de deuren definitief gesloten en is het gebouw in de afgelopen jaren 20210313 162559bctxt Smallbehoorlijk verpauperd. Een echte rotte kies tussen het oude prachtige gemeentehuis (1843) en het op dit moment verbouwde voormalig gemeentekantoor tot IenhoarnState.

Na 7 jaar verpaupering lijkt het erop dat nu een nieuwe bestemming komt voor dit bijzondere gebouw. Een bouwbedrijf heeft het pand gekocht en zal er appartementen voor starters in realiseren. Eindelijk een einde aan toch wel een tragische vorm van eigenaarschap in de afgelopen jaren. Dichtgetimmerde ramen en verrot houtsnijwerk is momenteel het trieste aanblik van een voorheen opvallend mooi gebouw.
Foto (c) www.menaldumdorp.nl

 

[Black Horse] Documentatie menaam

[Artikel] LC VVD bezorgd (4-2-2021)


 

 

[dit artikel delen op]

Menaam 13 maart 2021 - Al een halve eeuw beschikt Menaam - Dronryp over een zwembad tussen beide dorpen. Mede door het wisselen van eigenaren en hoog oplopende onderhoudskosten staat het voortbestaan regelmatig, zo ook nu weer onder druk.

Het samenvoegen van onze gemeente bij Waadhoeke geeft ook weer extra druk en lijkt het nu dat een zwembad in de stad Franeker voorkeur geniet. Begrijpelijk maar voor onze dorpen extra pijnlijk. Ook het commerciele karakter van het bad als onderdeel van Waadhoeke Resort maakt het voor de gemeente geen partij om deze financieel te ondersteunen. Het is voor Dronryp, Menaam en alle omliggende dorpen bijzonder belangrijk dat Zwembad Waadhoeke behouden blijft, ook al is het ingewikkelde zaak omdat Resort Waadhoeke een commercieel belang heeft. Vanuit Menaam alle waardering voor deze actiegroep, daarom zie de actiepagina en steun:Zwembad Schatzenburgrand

 

[Actiegroep] Zwembad Menaam
Berichtgeving Media:
[Artikel) Leeuwarder Courant van 16 maart 2021 Moeders in actie (Abonnements artikel)
[Artikel] Franeker Courant van 6 december 2020
[Artikel] Leeuwarder Courant 12 juni 2020 - Openluchtbad deze zomer toch open
[Artikel] Leeuwarder Courant 2017 - Verkoop zwembad Menaam


 

 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje