Nieuws Menaam

MENAAM 5 juli 2021 – Het lijkt een maandag zoals alle andere maandagen in de slagerij van Koos en Aafke van Smeden. De lichten zijn uit en de vitrines leeg. Maar schijn bedriegt. Koos is deze dag niet bezig met zijn voorbereidingen voor de wekelijkse opening van dinsdagochtend. Ook het dragen van de ons bekende witte bedrijfskleding ontbreekt. Koos is bezig met het verzamelen van zijn vele slagersattributen. Deze worden klaargezet en zullen worden opgehaald door de nieuwe eigenaar.20210703 095743 slagerij van smeden Medium

Drukke werkweken

Koos en Aafke van Smeden hebben met hun personeel in de laatste weken voor hun winkelsluiting nog heel veel werk moeten verzetten. Vele dorpsgenoten en vaste klanten hebben hun laatste en soms een grotere voorraad besteld. Het was voor Koos en Aafke erg belangrijk deze bestellingen zoals altijd pico bello klaar te zetten. Zij wilde absoluut voorkomen dat er in de laatste week nog “nee” moest worden verkocht voor eerder bestelde producten.

Drie maanden werden 43 jaar20210703 095141 800px
Koos komt niet uit een echte slagersfamilie, alhoewel hij niet onbekend was met vleesproducten. Zijn vader, grootvader en oom zaten als grossiers al in het vlees. Na de middelbare school ging Koos in opleiding voor het slagersvak naar de slagersvakschool. Na meerdere stages kwam Koos tijdelijk als hulp bij de slager aan de Greatebuorren in Menaam. Het ging maar om 3 maanden. Dit pakte voor Koos heel anders uit. Koos besloot het bedrijf geheel over te nemen. En zo begonnen Koos met Aafke in 1978 de “Kwaliteitsslagerij Jac. van Smeden” aan de Greatebuorren 43 in Menaam.

Winkelkern Greatebuorren/Dyksterbuorren

In die tijd waren Koos en Aafke 6 dagen per week geopend. De omgeving van de Greatebuorren was een winkelkern met veel gezelligheid. De vele winkels in de directe omgeving zorgde op bepaalde tijden voor gezelligheid en aanloop. Een slagerij met in de naaste omgeving de 4=6, een tweetal bakkers, een bloemenzaak en nog vele anderen. Het wegvallen van al deze middenstand was en is nog steeds een verlies voor ons dorp. Het laatste jaar was de winkel open van dinsdag tot en met zaterdag. Dit gaf gelukkig weer extra vrije tijd.

Koos en Aafke verwerkten uitsluitend vleesproducten afkomstig uit ons eigen land. De Livar en andere veesoorten werden in de slagerij verwerkt tot verkoopbare vleesproducten waaronder de specialiteiten van Koos, gemaakt in zijn eigen worstmakerij. In de beginperiode heeft Koos nog ongeveer 5 jaar zelf geslacht. Daarna is hij overgestapt op het uitsluitend verwerken van zelf geselecteerde vleesproducten.

Mondkapjes:

Corona heeft een aanzienlijke impact gehad op veel middenstanders. Koos moest ook maatregelen treffen zoals 1,5 meter afstand, mondkapjes, maximaal 3 personen in de winkel en een kuchscherm bij de pin automaat. Maatregelen die vervelend waren echter de verkoop in de winkel kon gelukkig gewoon doorgaan.

 

20210702 122449 bc800pxPensioen

Na 43 jaar is het moment gekomen dat Koos en dus ook Aafke samen de winkel sluiten en met pensioen zijn gegaan. Zij zullen de aanloop en gezelligheid van hun klanten behoorlijk gaan missen. De werkzaamheden in voorbereiding voordat de winkel openging, waren op sommige momenten behoorlijk tijdrovend. Rondom de feestdagen en tijdens sommige evenementen moest men in de slagerij flink aan de bak en soms een nacht doordraaien om alles weer op tijd te kunnen leveren.

De laatste week in de slagerij

Koos en Aafke kijken terug op een bijzondere laatste week. Zij zijn dankbaar en blij met alle leuke en mooie reacties die zij in de afgelopen week hebben ontvangen. De laatste zaterdag was ontzettend leuk omdat veel klanten en afgevaardigden van verenigingen en bedrijven nog even met een dankwoord en goede wensen langs kwamen.

Historie pand Greatebuorren (bron doc. Menaam)
Het pand aan de Greatebuorren 43 heeft een lange slagers historie.
– 1895 tot 1926 Slagerij van Fedde de Boer.
– 1926 tot 1931 Slagerij van Geert van der Leest.

– 1931 tot 1977 Slagerij van Yde en later zoon Anne Baarda.
– 1977 tot 1978 Korte tussenperiode.
– 1978 tot 2021 Slagerij Koos van Smeden die na zijn hulpperiode de slagerij volledig heeft overgenomen.

Henri Visser – Menaldumdorp.nl

 

Cadeau namens Doarpsbilang Menaem, een prachtig metalen creatie gemaakt door GJ Metal Art,

20210703 101247 Cadeau dorpsbelang Medium

Meer info zie [gj-metalart.nl] voor meer mooie voorbeelden.


Redactie Menaldumdorp
Meer over Menaam, iedere maand in Menaem yn't Ljocht

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 1 september ca 13:30 – Natuurlijk worden wij in Menaam af en toe verrast door wat er boven ons in de lucht voorbij komt. Deze vogel zien we wel regelmatig op televisie maar zo stiekem weg kwam dit vliegtuig over Menaam. Doordat deze net wel en net niet in het grijze wolkendek zat, viel hij nauwelijks op.

Deze MQ-9 Reaper vertrok eerder deze dag vanuit Lincoln Engeland richting de Friese kust en vloog vele cirkels boven noordwest Fryslân om vervolgens weer richting het westen te verdwijnen. Ook de piloot was in dit geval thuis gebleven of zat heel ergens anders maar niet in het vliegtuig. In de toekomst komen er 4 van dat soort toestellen op de vliegbasis Leeuwarden.

IMG 1076 1200px
De MQ-9 Reaper (drone) boven Menaam – foto's menaldumdorp.nl


 Meer informatie zie [LINK]

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 21 augustus 2021 Dorpsdiner - Onder werkelijk prachtige weersomstandigheden hebben afgelopen zaterdag 21 augustus ca 75 dorpsgenoten op Dykstra State aan de Bitgumerdyk in Menaam samen gedineerd.

Het dorpsdiner was samengesteld door kok Peter Buijse van huiskamerrestaurant de Bijkeuken uit Schalsum. De producten die werden gebruikt voor het diner waren puur lokaal. Dus alleen producten geproduceerd in en om Menaam. Niet voor niets dat de titel van het dorpsdiner was : de smaak van de Waadhoeke. Het dorpsdiner werd aangeboden door voedselcoöperatie BETTER FOAR LETTER.

IMG 8334 bc2 Medium

Voor BETTER FOAR LETTER was dit de aftrap voor de opgerichte buurtmarkt. De buurtmarkt werd geopend door de bekende grensrechter Erwin Zeinstra uit Dronryp. Via deze buurtmarkt kunt u duurzaam, lokaal geproduceerde producten bestellen. De buurtmarkt probeert op deze manier te laten zien waar het eten vandaan komt, minder transport afstanden en verpakkingsmateriaal te realiseren. Bovendien moet het een ontmoetingsplek worden voor dorpsgenoten.

 IMG 8423 bc2 Medium  IMG 8363 bc Medium
 Een grote groep vrijwilligers met het vullen van de borden en deze
rond te serveren langs de lange tafels.
 Uitgebreid aan tafel met voldoende onderlinge tussenruimte.

Kortom:

  • voedsel uit eigen streek
  • bedoeld voor onze lokale leveranciers
  • op weg naar duurzame landbouw
  • verkorten van de voedselketen

Doet u ook mee om het produceren van lokaal en duurzaam te stimuleren?

Meer weten of aanmelden?
Ga naar: www.betterfoarletter.nl
E-mail naar:
Facebook: betterfoarletter


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM juli 2021 – Wij zijn natuurlijk in de afgelopen periode verrast met ongewenste zaken in de oud papier container in Menaam. Naast het dumpen van ongewenst piepschuim nu een andere verrassing. De dienstdoende vrijwilliger dacht eerst aan een verlaat kerstpakket of zou er sprake zijn van een nieuwe Bed and Breakfast?

Dit laatste kon niet aan de orde zijn of iemand moet daarvoor een sleutel hebben om in de container te kunnen overnachten en even geen raad wist met zijn ontbijt. Het blijft een bijzondere vondst.

IMG 20210612 WA0008 bc
Bijzondere vondst!

Inzameling oud papier en karton in Waadhoeke
De gemeenteraad heeft op 1 juli jl. het voorstel van het college unaniem aangenomen dat het inzamelen van oud-papier en karton in Waadhoeke ongewijzigd blijft. Wel zijn de garantieprijzen waadhoeke breed gelijkgetrokken en zijn er nadere voorwaarden vastgesteld. Van groot belang is dat wij als inwoners van Waadhoeke, dus ook in Menaam, serieuzer omgaan met het afvoeren van papier en karton. Gebleken is dat er nog te veel papier wordt aangetroffen in de grijze bak. Papier en karton is geld waard. Doen we het in de grijze bak, dan kost het extra geld en is het basismateriaal niet meer bruikbaar voor o.a. nieuwe verpakkingsdoeleinden.

Maandelijkse inzameling
Nagenoeg elke maand komt Constantia met de Omrin persauto bij u in de straat om het oud papier ophalen. Dagelijks kunt u het ook in de container aan het Molnersrak brengen. Graag daar naar achteren opstapelen en geen ander materiaal brengen dan schoon papier en karton. Zet u het papier langs uw straat, bedenk dan wel dat u niet de laatste bent die het verplaatst en getild heeft. Slappe, natte, veel te zware en open dozen maken het oppakwerk niet makkelijker en voorkom dat u het papier door de straat laat waaien. Dank!

Nat maar niet meer waard
Het is onjuist om te denken dat nat papier zwaarder is dus meer euro’s opbrengt. Ja zwaarder, moeilijker om op te pakken, te tillen en als je pech hebt valt het uitelkaar voor het in de persauto ligt. Daarna zal de papierverwerker het vochtgehalte van de gehele lading papier meten en het netto papier gewicht berekenen en naar beneden bijstellen. Probeer te voorkomen dat het sompie nat wordt en laat het papier niet onnodig de hele middag in de regen staan.

Redactie Menaldumdorp.nl


 

[dit artikel delen op]

MENAAM – Vrijdagavond 2 juli gaf Constantia een zomerconcert, op het ijsbaanterrein in Menaam. Of het weer zou meewerken was de vraag vanaf het moment dat begonnen werd met de Zomerconcert 3voorbereiding. Maar de weergoden waren Constantia gunstig gezind: stralende zon en windstil!

Zomerconcert 1

Voor het eerst sinds anderhalf jaar werd er weer opgetreden. Er waren zo’n 50 bezoekers. Zoals was gevraagd, namen veel van hen een eigen tuin/campingstoel mee. Dat gaf een zomerse aanblik, mooi passend bij een concert in juli.

Constantia bracht een gevarieerd repertoire, onder andere pop (Coldplay on Stage), een polka (Böhmische Liebe) en jazz (Big Spender). Zo nu en dan met begeleiding van een enthousiaste merel.Zomerconcert 2
Het was ook het slotconcert van het seizoen. De orkestleden hopen dat zij na de zomer weer door kunnen zonder beperkingen.


Meer weten over de fanfare Constania Menaam, bezoek dan hun website [www.constantia.frl]
foto's en tekst PR Constantia

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje