p1010056bc_300xIn de nacht van zaterdag op zondag ( 6-1 / 7-1) zijn twee wegbewijzeringborden vernield. Het gaat hier om de borden op de kruising Dyksterbuorren/Greate Buorren en de kruising Rypsterdyk/Orxmasingel.

De vandalen hebben twee borden gedumpt richting Schatzenburg, de andere twee bordjes zijn zoek. WAAROM? De kosten worden geschat op ongeveer 800 euro. Dorpsbelang heeft aangifte gedaan, maar is op zoek naar getuigen. Wie o wie heeft wat gehoord of gezien? Graag contact opnemen met één van de bestuursleden. De daders mogen zich natuurlijk altijd melden bij één van de bestuursleden.

Dorpsbelang Menaldum

 

 

p1010057bc_300x

 

[dit artikel delen op]

Read more: Schande!

Feintsje_logogrijs linksAllereerst willen wij iedereen een voorspoedig 2007 toewensen en ook in 2007 hopen we weer op een goede wisselwerking tussen u en dorpsbelang. Het jaar 2006 is voor ons als dorpsbelang zowel positief als negatief afgesloten.

Voor wat betreft het positieve slot kunnen we nu eindelijk spreken van een definitieve oplossing voor Schatzenburg. De gemeenteraad is akkoord gegaan met de afspraken zoals die zijn gemaakt tussen het college van B&W en de heer van Booma. De kou lijkt hier uit de lucht te zijn en de sporters kunnen weer volop gebruik gaan maken van de sportfaciliteiten. Ook het zwembad blijft beschikbaar. Het negatieve slot van 2006 is dat het voorstel voor het dorpsplein door de gemeenteraad is afgewezen. Heel spijtig! Wij zien het als een gemiste kans voor Menaldum. Als argument werd alleen maar aangebracht dat het te duur was. Er is in onze ogen onvoldoende gekeken naar het totale plan waarbij een subsidie van bijna de helft onvoldoende heeft meegewogen. Het plan voldoet aan het eisenpakket zoals dat is opgesteld aan de hand van inspraak door de inwoners uit Menaldum. De projektgroep, met o.a. de zakenclub, de commerciële club Menaldumadeel en dorpsbelang, hebben dit met architekt Appelman verwerkt tot een plan met daarin: aanpak verkeerssnelheid, beperkt parkeren, veel groen (beplanting), mogelijkheden voor dorpsaktiviteiten en een recreatieve waarde. Kortom een plan met groot/breed draagvlak. De vraag blijft hoe groot/breed moet het draagvlak zijn om politiek toch anders te beslissen. Straks een prachtig, maar duur verbouwd gemeentehuis, met daarnaast een sober bestraat pleintje dat overdag vol staat met auto’s. Dit kan toch geen dorpsplein zijn! Binnenkort wordt u geïnformeerd over de naam van onze nieuwe brug. Tijdens de relatiedagen, eind oktober op Schatzenburg, had de gemeente een prijsvraag uitgeschreven voor een naam van de nieuwe brug. Uit de vele reacties is gekozen voor ……. .

brugnieuw_bc300x

 

 

Als laatste punt nog aandacht voor het vandalisme. Het is en blijft een veel besproken onderwerp. De gemeente, maar ook wij als dorpsbelang, worden geconfronteerd met kosten als gevolg van vandalisme. Als voorbeeld halen wij naar voren de plattegrondkasten bij de entree van het dorp. De kasten aan de Bitgumerdyk en Rypsterdyk zijn dit jaar nu zo vaak vernield, dat dorpsbelang hoogstwaarschijnlijk geroyeerd wordt uit de verzekering en zelf zal moeten opdraaien voor de kosten. Wij denken dat een stukje sociale controle kan werken in de bestijding van het vandalisme. Dit geldt voor ons allemaal! Dus ziet u wat, meldt dit. Op deze manier kunnen de vandalen achterhaald worden en kunnen zij betalen en niet wij met z’n allen!!!

 

Doarpsbilang Menaem

[dit artikel delen op]

Met de warme klanken van trompet, bugel en andere blaasinstrumenten hebben muzikanten van onze gezamenlijke muziekkorpsen het kerstfeest ingeblazen. Tijdens een donkere maar droge kerstnacht zijn de muzikanten in twee grote groepen door Menaldum gegaan. Op veel hoeken en straten hebben zij de nacht opgeluisterd met traditionele kerstliederen. Het eindpunt was het binnenplein van Gralda State waar beide groepen de laatste liederen speelde om rond half twee af te sluiten met het “stille nacht”. Veel reacties op straat waren zeer positief en een aantal luisteraars hebben de groepen zelfs gevolgd. Ook een late taxichauffeur die net een aantal klanten uit Menaldum ophaalde en een optreden op de Rijpsterdijk met open ramen volgde, liet weten dat dit voor hem het echte kerstgevoel gaf. Het is ook fijn om te horen dat ook de oudere bewoners in wooncentra, ’s nachts wachten en liggen te luisteren naar de kerstmuziek.

 

 

kerstnacht_gralda_300x
Afsluitend concert op binnenplaats Gralda / Nij Statelân
foto Wimer Algera - Constantia

 

Het inblazen van het kerstfeest is een initiatief van de Menaldumer muziekkorpsen Drumfanfare CMH, Brassband Halleluja en Fanfare Constantia. Evenals vorig jaar wordt op vrijwillige basis gespeeld door jong en oud. Wie weet dat ook volgend jaar, als het kerstweer het toelaat, de muzikanten weer op tournee gaan langs de donkere en vredige straten van ons dorp. Met dank aan al onze luisteraars en hun reacties langs beide routes.

[dit artikel delen op]

Ondanks het feit dat het eigenlijk geen Sinterklaasweer was, kwam de Sint met stralend weer in Menaldum aan. Dit keer niet met de boot of op de motor, maar met een modern vervoermiddel. Rond half 2 kwam de Sint aan vanuit de richting Schatzenburg, alwaar hij werd opgewacht door de gezamenlijk muziekkorpsen en de jeugd van Menaldum. Na de gebruikelijk rondgang door ons dorp, werd de Sint ontvangen door onze burgermeester. Dit gebeurde deze keer niet bij het gemeentehuis, maar bij de oude school aan de Greatebuorren. Na de toespraak van onze burgermeester, ging de tocht verder naar Nij Statelân voor de Sinterklaasviering. Zie de fotomappen voor een kleine impressie

p1000949bc_300x
De burgermeester in gesprek met de zojuist aangekomen Sinterklaas
met werkpet.
(foto menaldumdorp Rinse Lemstra)

[dit artikel delen op]

fryske_browser_250xAchte redaksje,

Der is nijs dat sa lyts is dat DE KRANTEN it lizze litte, mar sa goed dat jo yn in lyts hoekje der fêst wol in plakje foar fine kinne. Mochten jo it opnimme dan wol ik dat graach witte.

Groetnis, Cor Jousma Feanwâlden  

Fryske blêder/browser Moai nijs foar de ynternetters en dan benammen dy ynternetters dy't wend binne om Internet Explorer fan Windows te brûken. Se kinne fan hjoed ôf de Avant browser 'downloade'. Berend Ytsma fan Noardburgum hat op 'e nij in browser oerset nei it Frysk ta. It bysûndere fan de Avant-blêder is dat hy wurket mei de motor - it ûnderlizzende programma - fan Internet Explorer. Dêr wurdt in Fryske (taal)skyl oerhinne setten. Jo wurkje sa yn it Frysk mei jo bewende IE. De Avant Browser is yn te laden fan http://www.avantbrowser.com/download.html ôf en dêrnei yn it menu 'tools' gewoan op de meilevere Fryske taal yn te stellen.

[dit artikel delen op]

Op 9 september j.l. was het nationale monumentendag in heel Nederland. In Friesland is door de Stichting Organum Frisicum de nationale-orgeldag georganiseerd.

Active ImageDit houdt in dat kerkbesturen van allerlei kerkgenootschappen in Friesland hun deuren open zetten en hun orgels beschikbaar stellen voor amateur-organisten die zo de kans krijgen om, al is het maar ??n keer in het jaar, een heus kerkorgel mogen bespelen. Zo ook in Menaldum was de kerk de gehele dag open voor het publiek, om deze wondermooie kerk met interieur te bezichtigen en zonodig antwoord op eventuele vragen te verkrijgen.

Vanuit het gehele land hebben amateur-organisten zich bij de stichting Sample Imageopgegeven, die per persoon een half uur op het Hardorff-orgel mochten spelen. Over de gehele dag, die duurde van ?s morgens 10 tot ?s middags 5 uur is het orgel van de Protestantse kerk geen minuut stil gebleven. Er hebben maar liefst 13 amateur-organisten het Hardorff-orgel bespeeld. Veel verschillende muziekgenres met harde, zachte en warme klanken zijn deze dag de revue gepasseerd.

Al met al was het voor Menaldum een geslaagde dag en ziet men al weer uit naar een volgend jaar!


[dit artikel delen op]

Dorpsgenoot Haye Dijkstra heeft zich het afgelopen weekend geplaatst voor de World Final Stockcar Formule 1 racing in Engeland. De wedstrijden worden a.s zaterdag 2 september onder leiding van het BRISCA gehouden in het Stadion van Coventry. Wij wensen hem alvast veel succes.  

Meer informatie op de British Stock Car Association BRISCA site en op stockcar43.nl


[dit artikel delen op]

Wat doen we met het nieuwe dorpsplein bij het gemeentehuis?

DorpspleinZoals u weet wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied rondom het oude Gemeentehuis. Het idee ligt er om het gebied opnieuw in te richten en om te vormen tot een dorpsplein. Als dorpsbelang zijn wij nauw betrokken bij dit project.

Op onze inspraakavond, 14 juni 2006, zijn diverse ideeën en suggesties naar voren gekomen voor dit project. Dit heeft geleid tot een programma van eisen waarmee de architect, buro Appelman, mee aan de slag is gegaan.
Het moment is nu daar dat wij als dorpsbelang u HET PLAN willen presenteren!

DAAROM NODIGT DORPSBELANG U VAN HARTE UIT VOOR DE PRESENTATIE VAN HET PLAN VOOR DE HERINRICHTING VAN HET DORPSCENTRUM.

DATUM: DONDERDAG 21 SEPTEMBER a.s.
PLAATS: HET NIEUWE GEMEENTEKANTOOR
AANVANG: 20.15 UUR

Buro Appelman zal op deze avond het plan presenteren en toelichten, waarna er gelegenheid is voor vragen, opmerkingen en discussie.


 

[dit artikel delen op]

Menaldum 27 augustus 2006

Tijdens een pittige onweersbui, zondagmiddag rond kwart voor ??n, viel een woning aan de Rypsterdyk te Menaldum ten prooi aan de bliksem. De gealarmeerde brandweerkorpsen van Menaldum, Marssum en Harlingen waren snel ter plaatse.


De korpsen beginnen met bluswerkzaamheden
op het dak van de woning.

[dit artikel delen op]

Read more: Blikseminslag woning

Menaldumdorp is verplaatst en voorzien van vernieuwde cms-software. (joomla 1.0.10) Hierdoor is de site weer up to date. Met de verplaatsing zijn enkele wijzigingen aangebracht, zoals:

  • Topmenu met onder andere links, contact en sitemap (Uitgebreide inhoudlijst)
  • Toevoeging menu: rubrieken met daarin Hobby Yn?t Ljocht, Menaldum op reis
  • Verplaatsing fotomappen vanuit menu naar het plaatje fotomappen.

Zogenaamde "deeplinks" (eigen gemaakte links die direct verwijzen naar pagina?s) zullen mogelijk niet meer werken. Deze moeten opnieuw aangemaakt worden. Excuses voor het ongemak.

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.