Nieuws Menaam

MENAAM november 2019 - Tot mei 2020 herdenkt Nederland de bevrijding, 75 jaren geleden. Maar in onze nabije omgeving vonden in de voorafgaande maanden nog verschrikkelijke gebeurtenissen plaats. Nabij Herbaijum op 18 november 1944 en nabij Menaldum op 19 november voltrokken de Duitsers vrijwel identieke represaille-executies.IMG 8146 bcr Small

Op beide dagen werden drie mannen uit de Leeuwarder gevangenis gehaald en één voor één, staand voor een berg aardappelen, doodgeschoten. Hun namen: Bote Lieuwe Dijk, Julius Gast, Hans Goudsmit, Rijkje van Meekeren, Dirk de Vries en Jan Zorn.

Een initiatiefgroep uit Menaam organiseert op dinsdagmiddag 19 november een herdenking bij het monument - de rode steen naast de ingang van de fietstunnel - bij de kruising Mieddyk / Ryksstrjitwei nabij Menaam. Aanvang 15:30u. Burgemeester Marga Waanders van de gemeente Waadhoeke zal de herdenking bijwonen. Sprekers uit Menaam, Herbaijum, Haarlem en Leiden. Allen welkom.

Lees meer over de executies op:
https://onderzoekfeuilleton.blogspot.com/2017/07/opzoek-naar-hans-goudsmit-5-executie.html

Documentatie Menaldumdorp verzetsmonument

xx


 

[dit artikel delen op]

SPOM Griezeltocht2019 Griezeltocht
Zaterdag 2 november - 18:30 uur
Meer informatie zie facebook pagina SPOM Menaam

[dit artikel delen op]

Drumfanfare – Color Guard – Jong CMH - Kinderdans


Foto Drum en Showfanfare CMH Menaldum Persbericht Open Dag 3Op zaterdagmiddag 5 oktober organiseert Drum- en Showfanfare CMH-Menaldum weer een open dag in de het muziekgebouw aan de Greatebuorren in Menaam.

Deze dag kunnen jong (en oud(ers)) ervaren wat de drumfanfare te bieden heeft.
Er wordt gestart met een warming up door een echte fitnesstrainer. Daarna zal er d.m.v. workshops kennis worden gemaakt met alle onderdelen van de drumfanfare; slagwerk, blaasinstrumenten én exercitie.

Kies je instrument en leer spelen in een groep. Ervaar hoe cool muziek maken is.
Ouders zijn ook welkom en kunnen natuurlijk komen kijken bij de mini-try out rond de klok van 15:00 uur.

 

 

Kom, kijk, doe mee én ontvang een coole goodiebag met toffe gadget helemaal gratis wanneer jouw stempelkaart vol is.

Vrije inloop vanaf 12:45 uur

Volg ons via de social media om op de hoogte te blijven van de laatste info:

www.facebook.com/CMHMenaldum
www.cmh-menaldum.nl

Foto Drum en Showfanfare CMH Menaldum Persbericht Open Dag 1 Foto Drum en Showfanfare CMH Menaldum Persbericht Open Dag 2

[dit artikel delen op]

MENAAM 14 september 2019 – Na een lange periode van voorbereiding eindelijk het “Straatfestival Menaam”. Een vrije wandelroute langs 21 actieve verenigingen en groepen uit ons dorp. Een prachtig moment kennis te maken met onze dorpsgenoten in actie binnen die verenigingen.

Met toneel, dans, jeugd, muziek, sport en historie een prachtige wandelmiddag door een zonnig Menaam. Naast de wandelroute kon gebruik gemaakt worden van de treindienst die de route volgde. De verzamelde letters en lettergroepen hebben gezien de resultaten velen op het goede spoor gezet. Toch zat er een gemeen slot stukje in verscholen waar zo’n ¾ van de deelnemers gelukkig niet intuinde. Ons dorp kent een historie met veelzijdige naamgevingen zoals Menaem – Menaldum – Menaam. Juist daar zat het venijn. Als alle verzamelde letters in de juiste groepen waren opgeschreven, dan was de juiste oplossing: “MFA klopjend hert fan Menaem”

IMG 0022 Medium

Na de wandelroute en de uitslag een prachtige nazit tijdens de “Afterparty” in de omgebouwde gymzaal.

Uiteindelijk doel was om geld in te zamelen voor het nieuw te bouwen MFA aan de Greatebuorren 6 te Menaam. Daarnaast een prachtige gelegenheid om binnen ons dorp de inwoners actief op de been te krijgen en kennis te laten nemen met al het moois dat Menaam te bieden heeft.

MFA Menaam

Initiatief en vrijwilligers

Het straatfestival is een initiatief opgezet vanuit de drie Menamer muziekverenigingen namelijk Drum- en showfanfare CMH-Menaldum, Brassband Halleluja en Fanfare Constantia. Het moge duidelijk zijn dat naast deze drie muziekverenigingen talloze vrijwilligers actief geweest zijn om het geheel tot stand te brengen.

Deelnemende verenigingen, organisaties en groepen:

Deelnemers MFA-Straatfestival

M

(05) PKN - Kerk Menaam

H

(13) Halleluja - Muziek

F

(14) SPOM - Jeugdwerk

E

(22) DFF CMH - Muziek

A

(21) DOW - Sport

R

(19) VV Foarút - Sport

   

T

(08) Tuk en Rekke - Sport

K

(07) Ons genoegen - Sport

   

L

(12) TS Menaem - Toaniel

F

(06) Tuorrebout- Zorg

O

(11) Startpunt-Kraam GemHuis

A

(03) Badminton - Sport

P

(09) Letter - Startpunt Lokaal

N

(17)

J

(15) Gitaarclub – Muziek

   

E

(02) Unitas - Sport

M

(10) Constantia - Muziek

N

(01) Kraam - Startpunt

E

(18) Letter

D

(20) Letter

N

(09) Tarantella - Dans

   

A

(01) AHSU - Toaniel

   

E

(16) Startpunt-Kraam (GBuorren/CStrjit)

   

M

(07) Doc. Menaam - Historie

Wij zijn razend benieuwd naar de opbrengst waar al deze vrijwilligers zich voor hebben ingezet.
Dorpsgenoten dank voor jullie deelname.

Meer zien en lezen, kijk snel op de [FB Pagina] van Straatfestival Menaam
FotoMappen: Diavoorstelling [Serie 1]- [Serie 2]


foto's: organisatie MFA-Muziek - deelnemende vereningen en groepen en menaldumdorp


 

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 13 september 2019 - Een grote groep fanfare Constantia muzikanten is vrijdagavond een paar uur actief geweest met vuilniszaak en grijper binnen de bebouwde kom van Menaam. In het kader van "Samen Friesland Schoon" zijn de gemeenten Harlingen en Waadhoeke al aangesloten.

Waadhoeke schoon actie 13 09 2019 2 SmallLeden Fanfare Constantia na afloop van hun actie "Menaam Schoon"
foto www.constantia.frl

Het viel de oprapers op, dat er op de openbare ruimten en plantsoenen weinig zwerfafval te vinden was. Menaam ziet er wat dat betreft schoon uit. Op enkele plaatsen was wel degelijk zwerfafval te vinden, met name op een paar plaatsen waar kennelijk wat jeugdige activiteiten plaatsvinden. Verder chapeau!

Mer informatie fanfare Constantia en
https://www.samenfryslanschoon.frl


 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje