MENAAM 11 februari 2022 - Eerder hebben wij melding gemaakt dat ons Feintsje fan Menaem op zoek was naar zijn naambordje. Vandaag ontvingen wij het bericht dat het bordje terecht was en dat het binnenkort weer teruggeplaatst zal worden.IMG 1479 feintsje Small

Mogelijk dat in de nabije toekomst ook gekeken kan worden naar het metselwerk van de sokkel waarop het feintsje is geplaatst. Met een goede schoonmaakbeurt en nieuw voegwerk zal het geheel weer flink opfleuren en jaren bestand zijn tegen de elementen van het weer.

Oorspronkelijk bericht 6 februari - Beste Menamers, Het lijkt erop dat ons Feintsje in het midden van ons dorp zijn naamplaatje is kwijtgeraakt. Wie weet of heeft enig idee waar het plaatje terug te vinden is. Tips zijn van harte welkom. Verder zijn er meerdere mutaties geweest op menaldumdorp.nl

IMG 1503 verkleind2 IMG 5624 Plaatje feintsje
Het verdwenen naamplaatje is gelukkig weer terecht.
foto's menaldumdorp.nl

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM februari 2022 – We zijn inmiddels alweer haast een jaar verder nadat er nieuwe plannen kwamen voor het sterk verpauperde gebouw in het centrum van Menaam. Het prachtige houtsnijwerk was niet meer bestand tegen de natuurlijke elementen en de ramen zijn door vandalen vernielde waarna het een dichtgetimmerde rotte kies werd in het centrum van ons dorp.

Maar wie nu door het centrum over de Dyksterbuorren langs het historische gebouw loopt, ziet dat de werkzaamheden flink zijn opgepakt. Het gebouw staat volledig in de stijgers en het opknappen is nu in volle gang gezet.

IMG 1506 Onderhoud BlackHorse Medium wm

Bouwbedrijf Jelle Bruinsma zal na het opknappen van de buitenzijden aan de slag gaan met de realisatie van starterswoningen en of senioren appartementen. Rondom het gemeentehuisplein zal met de renovatie van de voormalige Blackhorse het centrum weer helemaal te goede komen. Het voormalige gemeentekantoor als Ienhoarnstate is nu in gebruik voor persoonsgerichte woonzorg en het voormalige gemeentehuis is nu in gebruik als bedrijfspand en woning door “Impression Creatieve Communicatie”.

IMG 2443 Small IMG 0508 Mediumwm
   

 

Met de renovatie van de voormalige Blackhorse, zal na een lange periode een einde komen aan een jarenlang debacle in de verkoop en verpaupering van de oude Blackhorse. Pas dan kunnen wij als Menamers weer genieten van een centrum in de (oude) glorie.

IMG 0156b Medium 28 december 2005 WM

Bar en zalencentrum Blackhorse in vroegere tijden (december 2005)

Historie Blackhorse [Documentatie Menaam]

[dit artikel delen op]

MENAAM, 3 februari 2022 - ‘Yn in wrâld wêr’t ferdieling ús hieltyd mear út mekoar driuwt, soarget muzyk foar in bân. Wy ha elkoar nedich yn dizze feroarjende wrâld’.

IMG 1469bc SmallZo opende de voorzitter van Concordia de Kick Off afgelopen donderdag, de officiële aftrap van het samenwerkingsproject van 3 drumfanfares uit de regio Waadhoeke. Drum- en Showfanfare CMH-Menaldum, drumfanfare Concordia Sexbierum en de drumfanfare van Christelijke Muziekver. Oranje Minnertsga hebben de handen ineen geslagen en zijn een unieke en veelbelovende samenwerking gestart. Er wordt al een aantal maanden gezamenlijk muziek gemaakt en opgetreden maar door Corona moest deze officiële aftrap steeds worden uitgesteld.

 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd de samenwerking officieel bekrachtigd middels het tekenen van een intentieverklaring. Hierdoor kan een speciaal opgericht kernteam nu officieel van start om in opdracht van de 3 besturen te onderzoeken in welke vorm de samenwerking kan worden voortgezet in de toekomst.
Organisatorisch is er veel werk te doen. Het kernteam, bestaande uit totaal 9 leden (van elke vereniging 3) heeft niet stil gezeten tijdens de lockdown. Inmiddels ligt er al een tussenverslag op tafel. Het hele proces wordt begeleid door 2 vakkundige trajectbegeleiders van Rabobank ClubSupport.

Ook werd tijdens deze avond de projectnaam onthuld. Deze projectnaam is door de leden zelf bedacht en gekozen d.m.v. een onlineverkiezing. Onder de naam DSG, wat staat voor “Door Samenwerking Groot” hopen zij u binnenkort muzikaal te ontmoeten.

De instructie bestaat uit Jurian Kampstra, Benjamin Veldhuizen en Michael Bakker. Zij hebben hun roots bij Advendo Sneek en zijn al sinds 2016 als instructie verbonden aan CMH-Menaldum.

De feestelijke avond werd afgesloten met een toast op de samenwerking!
Samen muziek maken en marcheren naar de toekomst!


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM januari 2022 Goed nieuws voor Menaam - Buurtmarkt Better Foar Letter heeft afgelopen zaterdag ( 22-1-2022 ) de eerste prijs gewonnen in de provinciale verkiezing van KERN MET PIT. Met deze verkiezing werd een geld bedrag gewonnen van € 1.500,-

Uit de negen genomineerde projecten werd ons project gekozen als winnaar. Als buurtmarkt dingen we nu mee in de landelijk verkiezing van KERN MET PIT.

Winnaars kern met pit1

Heeft u al eens gekeken op onze web site : www.betterfoarletter.nl

Als lid kunt u wekelijks lokale producten online shoppen, die dan op zaterdag voor u klaar staan. De producten zijn biologisch of duurzaam geproduceerd en komen uit de regio. Op dit moment zijn er 19 leveranciers van producten, dus volop keuze uit verse producten. De producten wisselen in het seizoen en worden met minimaal gebruik van verpakkings materiaal uitgeleverd. Doordat we lokale producten hebben korten we op transport afstanden. Al met al dragen we bij aan een stukje verbetering van de aarde en bewustwording van ons voedsel.
Interesse ? Mail naar :

De buurtmarkt Better Foar Letter

Logo buurtmarkt

[dit artikel delen op]

MENAAM Kerst 2021 – Donkere dagen zo voor en na de kerstviering zijn het zeker. Niet alleen het “weer” was somber, dit op een enkele stralende en zeer koude dag na. Ook de coronaregels maakte het er niet makkelijker op. Menaam in het donker gaf een veel vrolijker aanblik.

Een fietstocht door alle straten leverde mooie verrassingen op. Het is mooi om te zien dat steeds meer tuinen en woningen een mooie uitstraling hebben. De dorpsjury namens dorpsbelang heeft een eerste selectie gemaakt voor de dorpsprijs.

 

Krystljocht nominaties A F Medium

 • A) Meerdere woningen in deze straat zijn uitbundig versierd. Een leuke binnenkomst trekt direct de aandacht naar deze woning.
 • B) Deze onfortuinlijke versierder mist tijdens zijn enthousiaste klus ineens zijn ladder. Hulpdiensten zullen waarschijnlijk na de jaarwisseling al arriveren. Even volhouden dus. Ook overdag zeker een aandachttrekker.
 • C) Mooi in combinatie met de overige straatversiering van de naaste buren, geven de straat een mooie aanblik.
 • D) Niet uitbundig, maar prachtig geheel in combinatie met de woning.
 • E) Geheel versierde tuin met naast de woning een volledig aangeklede kerstboom welke ook overdag de nodige kerstsfeer geeft.
 • F) Vanuit meerdere kanten een aandacht trekker, Langs het water en vanaf de straatkant uit tegenovergestelde richting. Leuk.
 • G) Mooie versiering die direct opvalt als je langs de doorgaande route door Menaam loopt of rijdt.
 • V) Een eervolle vermelding aan de winnaar van vorig jaar. Combinatie versiering en woning zijn ook nu weer mooi. Deze keer de verlichte fiets als leuke aanvulling.

Straten:

 • Mieddyk over de gehele lengte voorzien van feestelijke verlichting.
 • Achterbosk waar meerdere aaneengesloten woningen uitbundig versierd zijn.
 • De Braak, ook hier bij binnenkomst een gedeelte uitbundig verlicht.

Bekendmaking prijzen op 1 januari 2022.

Redactie Facebook dorpsbelangmenaam en menaldumdorp.nl


 

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM december 2021-2022 – Oud papier vertegenwoordigt een grote waarde en het is belangrijk om te beseffen dat als we het oud papier in de grijze bak laten afvoeren, er een behoorlijk prijskaartje aan hangt. Niet voor u direct, maar de rekening komt vanzelf via uw en onze afvalheffing terug. Daarbij is de grondstof voor hergebruik verloren en is nieuwe grondstof duur en extra belastend voor het milieu.

 • Voor u als bewoner minder afval kilo’s;
 • Voor de vrijwilligers inkomsten voor hun vereniging;
 • Het oud papier is weer een uitstekende grondstof voor veel nieuwe producten.

Het inzamelen van het oud papier levert dus altijd op!

De keuze is aan ons

Het oud papier is dus geen afval, tenzij u een andere keuze maakt door het in de grijze afvalcontainer te laten afvoeren. De praktijk in onze gemeente is dat helaas nog zo’n 7 % papier in de grijze container tegen hogere kosten wordt vernietigd. Kosten die oplopen tot boven de 30 euro per ton. Nu in de maand december van sint en kerst worden weer pakken papier gebruikt voor nieuwe aankopen, kerstpakketten, extra boodschappen, vele cadeaus allemaal verpakt in papier, karton en soms met extra beschermend verpakkingsmateriaal.

oudpapier constantia

Inzameling in Menaam

Veel inwoners in Menaam doen al vele jaren actief mee en zorgen dat iedere maand het papier weer langs de straat wordt aangeboden. Vrijwilligers van de muziekvereniging Constantia komen met de 2 Omrin kraakperswagens langs en laden het voor u in. Dit levert per vrachtauto iedere maand weer zo’n 5 tot 8 ton papier op. Daarnaast kunt u bijna dagelijks uw papier en karton kwijt in de papiercontainer aan de Moolnersrak. Soms komt er zoveel papier tegelijk dat de container onverwachts helemaal vol zit. Het is vervelend, maar laat het dan niet buiten de container achter. Vriendelijk verzoek om het 1 of 2 dagen later alsnog in de container achter te laten. Kunt u het fysiek aan, dan zoveel mogelijk naar achteren opstapelen. Zo gaat er veel meer in en is deze minder gauw vol.

 

Oud Papier, doet u ook (weer) mee?

 • Om de 4 weken op donderdagavond tussen 18:30 en 21:00 uur route door Menaam;
 • Orxma- en Gralda State wordt eerder afzonderlijk opgehaald bij de appartementsdeuren;
 • Verpak het compact, niet te zwaar en laat het niet de hele dag in de regen staan. Zorg er dat het papier is afgedekt en niet door uw straat heen waait.
 • De oud papier container aan de Moolnersrak is bijna dagelijks open.

U doet het dus niet alleen voor uzelf en uw portemonnee.
Vrijwilligers werken hard om het op de juiste plaats te krijgen en ontvangen hiervoor een vergoeding.

Uiteindelijk komt het papier opnieuw terug in verpakkingsmateriaal en andere belangrijke producten.

Maar bovenal, minder belasting voor het milieu.

Oud papier agenda:

Het oud papier wordt eens per vier weken op donderdagavond vanaf 18.00 uur opgehaald met behulp van kraakperswagens en vrijwillige inzet van leden van Constantia. 

Het schema voor 2023 is:

1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023
19 januari 13 april 6 juli 26 oktober
16 februari 11 mei 31 augustus 23 november
16 maart 8 juni 28 september 21 december

 

oudpapier trekker 300x

Historie inzameling oud papier in Menaam

Al vele decennia zamelt de fanfare Constantia het oud papier in in en nabij Menaam. Al sinds de 60er jaren van de vorige eeuw was het Hendrik Roersma (1894-1985) die met een fietskar de huizen langs ging om het papier bij onze dorpsgenoten op te halen.

In de afgelopen 50 jaar is er veel veranderd. De hoeveelheid papier die vrijkomt is enorm, de grondstoffen worden schaars, duur en de kosten voor verwerking/verbranding zijn fors gestegen. Het inzamelen is allang niet meer met de fietskar. De hoeveelheden zijn dermate dat er 1 maal in de vier weken 2 zogenaamde kraakperswagens door de straten het oud papier bij u komen ophalen.

 

Oud papier is geen afval – Recyclen loont – samen halen we alles eruit. Goed om te weten dat:

OK small

Wel

NOK small

Niet

 • kranten
 • tijdschriften
 • briefpapier
 • reclamedrukwerk
 • folders
 • papieren broodzakken
 • bonnetjes
 • treinkaartjes
 • cadeaupapier
 • enveloppen (ook venster)
 • kartonnen en papieren verpakkingen
 • eierdozen
 • boeken
 • telefoongidsen
 • kopieer- en faxpapier
 • verpakkingen van melk- en vruchtensappen
 • kartonnen bekertjes en borden
 • nat en vuil papier koffiefilters, wc-papier, keukenrollen, tissues
 • glossy omslagen van tijdschriften
 • catalogi
 • behang
 • foto’s
 • waterafstotend papier
 • vetvrij papier
 • gelamineerd of geparaffineerd papier
 • carbonpapier doordrukpapier

overig verpakkingsmateriaal (piepschuim, schuimvlokken, bubbelplastic etc)

IMG 20211120 WA0003 Small IMG 20211120 Verkeerd Small
TOP! - Keurig opgestapeld achterin de container FOEI! - Plastic, piepschuim, schoenen en bouwafval achtergelaten in de papiercontainer.

Bron: Fanfare Constantia

Tekst redactie Menaldumdorp.nl

[dit artikel delen op]

MENAAM 20 november 2021 – Tjonge het was vandaag weer echt sinterklazenweer, koud maar gelukkig helemaal droog. De sint is verwelkom door heel veel kinderen die vol verwachting achter de gezamenlijke muziekkorpsen CMH, Oranje en Concordia aanliepen, sommige marcheren voorop, met de grote vraag: “waar is toch die sinterklaas”

IMG 1316 bc Medium

Op de hoek Mieddyk-Orxmasingel eindelijk het moment, daar is sinterklaas met zijn gevolg op een mooie koets getrokken door een prachtig paard. De lange sinterklaasstoet volgde een lange route door Menaam om uiteindelijk op de multifunctionele ijsbaan in het centrum bijeen te komen voor het sinterklaasfeest. Een aangepaste route en plaats, alles vanwege Corona en dit volledig in de buitenlucht te organiseren. Tijd om vanaf deze ontmoeting met sinterklaas vol verwachting te genieten van deze bijzondere sinterklaastijd.

 

 


 

[dit artikel delen op]

14 november 2021 -  De Tocht is de spectakel musical die oktober volgend jaar in premiere zal gaan. Een bijzonder moment voor de Menaemer Feintsjes die normalieter langs het ijs garant staan voor een leuk feest, nu langs het ijs op de 11-steden route en dat in november op een drijvende ijsbaan.

De Menaemer Feintsjes zijn van oorsprong in 2005 afkomstig uit de Menamer fanfare Constantia. Vanaf 2009 zijn de Feintsjes een begrip in de dweil en feestwereld van de blaasmuziek. Met 4 keer Nederlands kampioen in Bemmer en 5 keer Nationaal kampioen in Voorthuizen, staan de Feintsjes garent voor een muzikaal feest. Zo ook werkten zij mee aan de varende ijsbaan van 30 meter op het 11-steden water, onderdeel van de landelijke campagne voor de musical "De Tocht" Zij staan niet alleen voor op de varende ijsbaan, maar spelen ook mee in de bijbehrende muziek.

Meer weten over de Feintsjes: [https://feintsjes.nl/]
foto's Feintsjes op instagram [LINK]

De varende ijsbaan met video [LINK]
Over de musical "De Tocht"  [LINK]


Video: "De Tocht" www.musicaldetocht.frl

 


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM / SURHUISTERVEEN – zaterdag 13 november 2021 – Constantia Menaam behaalde op het Survento Fanfare Entertainment Festival een prachtige en dikke 2e prijs. Bijzonder omdat dit het eerste podium optreden was na het duoconcert in februari 2020. Spannend tot op de vrijdag 12 november 19:00 uur waarop onze demissionaire regering wederom strengere Covid maatregelen afkondigde ingaande op, jawel 13 november 18:00 uur. Gelukkig voor de organisatie en deelnemers, toch nog enige ruimte voor theater en concerten met in achtneming van de nodige Covid voorschriften.

Survento2

Foto met dank aan Survento.nl

Constantia onder leiding van dirigent Paul van Gils kwam met een bijzonder programma. Wat sinister maar met muziek uit bekende films uit het verleden. Opgemaakt als een soort net uit de kerkers ontsnapte zombies begon de fanfare vanuit het donker met een groots maar kort openingswerk, gelijk overgaand in de “Nacht op de kale berg” Het moment dat de geesten der duisternis (heksen) bijeen komen om in de nacht van de zonnewende de duivel te gaan ontmoeten. Met videobeelden en veel tumult van de heksendansen, slaat de kerkklok en verdwijnen plotseling alle heksen en komt het dorp aan de kale berg weer terug in een lieflijke en vredig ochtendgloren.

Na dit spektakel volgde de bekende dodendans, “Danse de Macabre”. Bugel soliste Boukje Houtsma nam daarna het podium met de vertolking van het “Domen” (geïnspireerd op de Kathedraal van het Noorse Trondheim). Dit leverde haar de 1e prijs op in de hoogste deelnemers groep. Afsluitend kwam Constantia met het slotwerk van J.S. Bach, een bekend orgelwerk “Toccata in D-Mineur” maar nu als Bach voor fanfare.

Constantia behaalde met haar programma 194 punten in de A-Groep. Hiermee moesten zij de fanfare De Eendracht uit Den Ilp (200 punten) voor laten. Het Fries Jeugd fanfareorkest werd 3e met 188 punten. In totaal deden 9 fanfares vanuit het hele land mee in de A, B en C-Groep. De Survento Entertainment Bokaal ging naar Nij Libben uit Koudum.

Voor de thuisblijvers en geïnteresseerden was het gehele Survento Festival live te volgen op de speciale live-stream. Deze is terug te kijken op youtube:

 

Foto’s: Survento Fanfare Festival: www.survento.nl
Meer weten over de fanfare Constantia, zie www.constantia.nl

Verslag door Cubrass.nl:
https://www.cubrass.nl/cubrass/3363/menaam-masque-paul-van-gils

Uitslagen:
https://www.cubrass.nl/cubrass/3365/uitslagen-survento-fanfare-festival-2021


 

 

 

[dit artikel delen op]

WAADHOEKE november 2021 - 3 Drumfanfares uit de gemeente Waadhoeke hebben de handen ineen geslagen en starten een unieke en veelbelovende samenwerking. Deze samenwerking tussen Drum- en Showfanfare CMH-Menaldum, Drumfanfare Concordia Sexbierum en de Drumfanfare van Muziekver. Oranje Minnertsga zal binnenkort een speciale projectnaam krijgen.

Tijdens de lastige coronaperiode ontstond er een samenwerking van Concordia Sexbierum met CMH-Menaldum. Na een positieve evaluatie van deze pilot besloten beide verenigingen hiermee door te gaan. Niet veel later sloot ook de drumfanfare van Oranje Minnertsga aan. Er bestond al een jarenlange connectie tussen de 3 verenigingen door dirigent wijlen Jacob Zoodsma, later opgevolgd door zijn zoon Jan Zoodsma. Hoe fantastisch zou het zijn dat deze verbindende factor uitmondt in één van de grootste drumfanfares in Friesland.

IMG 20211115 WA0004

Binnenkort zal er een officiële Kick Off plaatsvinden, waarbij er een intentieverklaring wordt getekend door de 3 verenigingen. Ook zal de speciale projectnaam worden onthuld. Organisatorisch is er nog veel werk te verrichten. Een speciaal hiervoor opgericht kernteam zal onderzoeken hoe deze samenwerking in de toekomst vorm kan worden gegeven. Zij zullen de zogenaamde ‘marsroute’ uit gaan stippelen.

IMG 20211115 WA0002

De instructie zal bestaan uit Jurian Kampstra, Benjamin Veldhuizen en Michael Bakker. Zij hebben hun roots bij Advendo Sneek en zijn al sinds 2016 als instructie verbonden aan CMH-Menaldum. Geplande optredens worden inmiddels al gezamenlijk opgepakt.

Samen muziek maken en marcheren naar de toekomst! We houden u op de hoogte.

Wij hopen u binnenkort muzikaal te ontmoeten:

Foto's en bron: CMH-Menaldum.nl


 

 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.