MENAAM 1 mei 2021 Zaterdagmiddag organiseerde IenhoarnState een wandelroute door het voormalige gemeentehuis van Menaam. Ruim 170 dorpsgenoten/belangstellenden hebben onze moderne woonlocatie met dertig appartementen voor mensen met dementie bezocht. Hartelijk dank voor jullie interesse, dat doet ons erg goed.

Maandag 3 mei zijn tien bewoners van KSW Nijstatelân verhuisd naar IenhoarnState. Vanaf volgende week komen de eerste nieuwe bewoners. De komende maanden zal sprake zijn van een gefaseerde instroom, in september zullen alle appartementen naar verwachting bewoond zijn.

Bezoeker achter pianobc Plant van buren bc
Bezoeker speelt spontaan Feintsje fan Menaem Bloemstuk kado van de buren

 

Wij vinden het welzijn van onze bewoners erg belangrijk, we willen ‘leven aan de dagen toevoegen’. Het contact met dorpsbewoners kan hierin van waarde zijn. Daarom zoeken wij vrijwilligers die hier iets in willen betekenen. Zo kunt u ondersteunen bij bestaande activiteiten voor cliënten (bijv. op het gebied van creativiteit, muziek en beweging) maar breng ook gerust uw eigen ideeën en creativiteit mee.

Lijkt het u leuk om een steentje bij te dragen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via / 0518-45 35 70.

Kijk voor meer informatie op: www.paletgroep.nl/wonen-bij-ons/ienhoarnstatefoto van dhr Taekema (oud dorpsbewoner), hij is maandag verhuisd naar IenhoarnState.

Verhuizing dhr Taekema (oud dorpsbewoner)


 

[dit artikel delen op]

MENAAM 4 mei 2021 – Vrijheid geef je door. Deze dag herdenken wij ieder jaar de slachtoffers die sinds de Tweede Wereldoorlog het leven lieten. Dit zijn de militairen en burgers die stierven in de oorlogsjaren, in oorlogssituaties en tijdens de latere vredesmissies.

IMG 0285bc Smallvlnr - Aaltje Dijkstra, ds Jeroen van Olffen en wethouder Boukje Tol.
fotos: menaldumdorp.nl

De gemeente Waadhoeke herdenkt op deze dag eveneens de oorlogsslachtoffers die vielen in onze gemeente. Namens de gemeente Waadhoeke was het wethouder Boukje Tol die in Menaam en bij Menaam twee bloemstukken legden. Bij het oorlogsmonument op het kerkhof te Menaam en een bloemstuk bij het oorlogsmonument aan de Ryksstrjitwei, alwaar op 19 november 1944 drie jongemannen werden gefusilleerd. Vanuit ons dorp was het Aaltje Dijkstra die bij elk van deze herdenkingen een toepasselijk gedicht voor las.

IMG 0311bc Small IMG 0317bc Small

 Oorlogsmonument aan de Ryksstrjitwei nabij Menaam

 

Geoorloofd - Ted van Lieshout

Alles aan oorlog is fout.
Zelfs de vervoeging
van het woord houdt
zich niet aan de regels
van sterk en zwak:
de verleden tijd

van oorlog is vrede.
Maar de verleden tijd
van vrede is oorlog.

Is het daarom dat er steeds
weer oorlog is en steeds weer vrede?
Omdat tijd wel voorbij kan gaan
maar nooit is voltooid?

De vrijheid kwam in het voorjaar - Ankie Peypers

de vrijheid kwam in het voorjaar
de vrijheid komt in het voorjaar
kijk maar we vieren haar

ze kwam kapot en in tranen
ze had oorlog onder de leden
je kon niet geloven
dat komt ze te boven
haar lauwerkrans was voor doden

maar ze vroeg ons haar door te geven
ik lig in jullie handen, zei ze
wees niet stil, zoals ik niet stil was
denk niet dat het onmogelijk is
denk dat het onmogelijk is, maar doe het

neem me mee
naar waar ik niet ben
neem me mee, zegt ze laat me leven.


1997 – Ted van Lieshout (Eindhoven 1955) is schrijver, dichter, tekenaar.
Zijn eerste dichtbundel “Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen”
werd in 1987 onderscheiden als beste bundel met een Vlag & Wimpel.
Zijn veelzijdige werk is veelvuldig bekroond in binnen- en buitenland.

Ankie (Johanna Annie) Peypers (Amsterdam, 1928) is medeoprichter van het Centrum voor Chileense Cultuur, waar zij van 1976 tot 1986 voorzitter van was. In 1946 kwam haar debuutbundel 'Zeventien' uit. Voor 'Geen denken aan' (1962) is zij bekroond met de Anne Frank Prijs.

Gedicht voorgedragen tijdens herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk, 4 mei2000.

 

Meer weten over beide oorlogsmonumenten in Menaam, zie [artikel]


 

 

 

[dit artikel delen op]

Maandag 3 mei is het zover: de eerste bewoners zullen hun intrek nemen in IenhoarnState (moderne woonlocatie met dertig appartementen voor mensen met dementie). We hebben heel wat rondleidingen gegeven de afgelopen weken in het voormalige gemeentehuis. Zo vlak voor de opening willen we de inwoners van Menaam ook de mogelijkheid bieden om een kijkje te nemen in onze bijzondere locatie.

 IenhoarnState Menaam Medium

Daarom organiseren we zaterdagmiddag 1 mei de mogelijkheid van een wandeling door het gebouw voor belangstellenden. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen: daarom is deze openstelling beperkt tot uitsluitend een doorlooproute van ongeveer 15 minuten, waarin u een indruk kunt opdoen hoe het gebouw er van binnen uitziet.

We gaan er vanuit dat u alleen komt als u geen Corona gerelateerde klachten hebt.

We zorgen voor goede looproutes, bezoekers kunnen per tweetal door het pand.

U hoeft zich niet aan te melden maar omdat we de 1,5 meter afstand in acht nemen, kan het zijn dat u even moet wachten voordat u naar binnen kunt.

Uiteraard zijn er medewerkers van IenhoarnState aanwezig om een korte toelichting te geven.

 

Wij vragen u met maximaal 2 personen tegelijk te komen, een mondkapje te dragen en de 1.5m afstand te respecteren.

Graag tot ziens op 1 mei!

[dit artikel delen op]

MENAAM 26 maart 2021 - Vanaf juni 2020 is intensief gewerkt aan de verbouw van het voormalige gemeentehuis van Menaam tot IenhoarnState: een moderne woonlocatie met dertig appartementen voor mensen met dementie. Vrijdag 19 maart was het dan zover en is deze prachtige locatie overgedragen aan KwadrantGroep.

Inrichten pandKeuken IenhoarnState Small
Nu begint het leukste deel van de voorbereiding. Begin april wordt het meubilair geleverd en kunnen we de ruimten gaan inrichten. Op de foto’s ziet u een deel van de keukeninrichting op zowel de begane grond als eerste verdieping. Uitgangspunt van ons woonzorgconcept is persoonsgerichte zorg. Dit komt in alles terug: de indeling van de algemene ruimtes, de appartementen, de kleuren, inrichting en de fysieke omgeving. Door het toepassen van domotica (moderne zorgalarmering) en het anders organiseren van de zorg worden bewoners gestimuleerd zich vrij te bewegen en een plek op te zoeken waar zij zich comfortabel voelen. Voor de een is dit een rustige plek, de ander houdt van reuring.
In april gaan we tevens ‘proefdraaien’ met betrekking tot bijvoorbeeld zorgalarmering en de keuken. Ook wordt aan de buitenzijde de puntjes op de i gezet wat betreft bestrating, omheining en de tuin. Dit hopen we eind april af te ronden zodat we helemaal klaar zijn voor de inhuizing van de eerste bewoners begin mei.

Intrek bewoners
De huidige bewoners van KSW Nij Statelân gaan op 3 mei verhuizen. Een bijzonder moment, ook voor hun naasten en onze medewerkers. Een week later kunnen de eerste nieuwe bewoners in IenhoarnState komen wonen. Van mei tot en met september zal sprake zijn van een gefaseerde instroom, eind september zullen alle appartementen naar verwachting bewoond zijn.

Zithoek IenhoarnState Small

Een kijkje nemen?
We nodigen direct omwonenden uit om in april een kijkje te nemen, voordat de bewoners hun intrek nemen. De uitnodiging hiervoor ontvangen de directe buren binnenkort. Door coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om op korte termijn een open dag voor iedereen te organiseren.
Hopelijk kan in de zomer een officiële opening plaatsvinden als de situatie rondom corona dit toelaat.

Meer weten? Kijk op www.paletgroep.nl/wonen-bij-ons/ienhoarnstate

Bron en foto's: KwadrantGroep


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 13 maart 2021 - Al vele jaren zien wij in Menaam het prachtige pand in het centrum van Menaam totaal vervallen. Het bijzondere gebouw in zogenaamde Chalet stijl met decoratief houtsnijwerk dateert uit 1905 en is meer dan een eeuw een speciale plaats in ons dorp geweest.

Helaas zijn in 2014 de deuren definitief gesloten en is het gebouw in de afgelopen jaren 20210313 162559bctxt Smallbehoorlijk verpauperd. Een echte rotte kies tussen het oude prachtige gemeentehuis (1843) en het op dit moment verbouwde voormalig gemeentekantoor tot IenhoarnState.

Na 7 jaar verpaupering lijkt het erop dat nu een nieuwe bestemming komt voor dit bijzondere gebouw. Een bouwbedrijf heeft het pand gekocht en zal er appartementen voor starters in realiseren. Eindelijk een einde aan toch wel een tragische vorm van eigenaarschap in de afgelopen jaren. Dichtgetimmerde ramen en verrot houtsnijwerk is momenteel het trieste aanblik van een voorheen opvallend mooi gebouw.
Foto (c) www.menaldumdorp.nl

 

[Black Horse] Documentatie menaam

[Artikel] LC VVD bezorgd (4-2-2021)


 

 

[dit artikel delen op]

Menaam 13 maart 2021 - Al een halve eeuw beschikt Menaam - Dronryp over een zwembad tussen beide dorpen. Mede door het wisselen van eigenaren en hoog oplopende onderhoudskosten staat het voortbestaan regelmatig, zo ook nu weer onder druk.

Het samenvoegen van onze gemeente bij Waadhoeke geeft ook weer extra druk en lijkt het nu dat een zwembad in de stad Franeker voorkeur geniet. Begrijpelijk maar voor onze dorpen extra pijnlijk. Ook het commerciele karakter van het bad als onderdeel van Waadhoeke Resort maakt het voor de gemeente geen partij om deze financieel te ondersteunen. Het is voor Dronryp, Menaam en alle omliggende dorpen bijzonder belangrijk dat Zwembad Waadhoeke behouden blijft, ook al is het ingewikkelde zaak omdat Resort Waadhoeke een commercieel belang heeft. Vanuit Menaam alle waardering voor deze actiegroep, daarom zie de actiepagina en steun:Zwembad Schatzenburgrand

 

[Actiegroep] Zwembad Menaam
Berichtgeving Media:
[Artikel) Leeuwarder Courant van 16 maart 2021 Moeders in actie (Abonnements artikel)
[Artikel] Franeker Courant van 6 december 2020
[Artikel] Leeuwarder Courant 12 juni 2020 - Openluchtbad deze zomer toch open
[Artikel] Leeuwarder Courant 2017 - Verkoop zwembad Menaam


 

 

[dit artikel delen op]

Dorpsbelang Menaam, 9 maart 2021 - Beste dorpsgenoten, In september 2019 kwam ons ter ore dat de 20201209 Menaam Largegemeente de beplanting in de perken op de Rypsterdyk wou vervangen door gras. Deze vervanging had de gemeente niet met Dorpsbelang besproken.

Aangezien wij juist het aanzicht van het dorp belangrijk vinden (zie de mooie bloempotten bij binnenkomst van Menaam) zijn wij in gesprek gegaan met omwonenden en de gemeente.

Deze gesprekken hebben er tot geleid dat de gemeente met een nieuw plan is gekomen! (zie afbeelding)

Wij en de omwonenden zijn hier zeer blij mee.

Mocht u in uw omgeving/buurt zien dat de gemeente perken gaat leeghalen en vervangen door gras, dan zouden wij het fijn vinden als u dit meldt naar .

Namens dorpsbelang,

Marga Bouwman.


 

[dit artikel delen op]

MENAAM 1 maart 2021 - Een korte documentare over onze voormalige dorpsbakker Johannes Huizenga die na 110 jaar definitief zijn faniliebedrijf heeft moeten sluiten. Deze documentaire is gemaakt door Jessey Jonker.

Voor meer informatie kijk dan op www.jessey.nl


Facebook Bakker Huizenga [Facebook]

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 22 februari 2021 - Vorige week zondag stonden wij nog op de schaats en nu genieten wij van de lente. Zoals aangekondigd helpen wij jullie aankomende week het dorp te verkennen met de fotospeurtocht.

Waar zijn de foto’s gemaakt van de groene, blauwe en rode route?

Vul de antwoorden per route (groen of blauw) voor 1 maart in op het antwoordformulier en stuur ze ons retour. Uit alle goede inzendingen verloten wij een prijsje.

De blauwe en groene route bevinden zich in Menaam oost. De rode route bevindt door heel Menaam.

Veel plezier!
SPOM Menaam

Fotospeurtocht SPOM kort en makkelijk groen Large Fotospeurtocht SPOM lange route blauw Large Fotospeurtocht SPOM hele lange benen rood Large
Antwoordenformulier fotospeurtocht SPOM Groene route 1 Antwoordenformulier fotospeurtocht SPOM Blauwe Route 1 Fotospeurtocht SPOM hele lange benen rood Large
     

[dit artikel delen op]

Menaam 11 februari 2021 - Voor alle schaatsliefhebbers die nog niet lid zijn van de Menamer Ijsclub DOW Menaam

Het sneeuwt en het vriest; het is heerlijk winterweer!

IJsvereniging DOW Menaam is druk bezig om de ijsbaan gereed te maken, zodat alle leden kunnen schaatsen.
Ben je nog niet lid van de ijsbaan, dan kun je je aanmelden door een app met je naam en adres te sturen naar:

Jolanda 06-52148049
Dit kost € 8,- per jaar voor een heel gezin.
Wij hopen jullie snel te zien op de ijsbaan!

IMG 0019bc Medium11 februari 2021 - Dit is het begin, nu maar aan de slag
IMG 0014bc Medium
IMG 0022bc Medium

12 februar1 2021 - Baan open!

IMG 0157bc Medium
IMG 0140bc Medium12 februari 2021 - De eerste schaatsers genieten op het winterse ijs
Meer foto's zie x-lent for you (Anne Waterlander)

 

20210109 IJsbaan 2 20210109 IJsbaan 1

  Het ijs was door de storm en de sneuuw uitgesproken slecht.

Vrijwilligers, FAB Riool & Wegenbeheer, Brandweer Menaam en de mensen van Ijsclub DOW Menaam hebben de handen flink uit de mouwen gestoken om de baan te prepareren. Wat fantastisch! Als 'n spiegelMet hulp van onze brandweer wordt er hard gewerkt om een mooie ijslaag neer te leggen.

 

 

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.