MYL sinds 1966

MENAAM 12 november 2020 – Weer een belangrijke moment in het realiseren van het Voedselbos in Menaam. Na een lange periode van voorbereiding en het geschikt maken van het terrein, een nieuwe stap voorwaarts.

De eerste boom is formeel geplant door onze kinderburgemeester Hester Britt Sijtsma samen met burgemeester Marga Waanders van onze gemeente Waadhoeke. Deze jonge Walnoot ging onder belangstelling van 2 persfotografen en een beperkt aantal genodigde de grond in. De Covid-19 regels en daarin opgelegde beperkingen, maakte het onmogelijk om meer belangstellenden te laten komen.

IMG 9699bc SmallBurgemeester Marga Waanders en kinderburgemeester Hester Britt Sijtsma
zetten de Walnootboom samen in de grond. foto: Menaldumdorp

Vrijwilligers

Met de hulp van circa 10 vrijwilligers lag het aankomend bos klaar vol met gelabelde struiken en bomen. Er zijn in totaal zo’n 200 bomen en struiken geplant. Allemaal volgens een uitgebreid uitgewerkt plan met daarin zo’n 30 verschillende soorten bomen, struiken en gewassen. Bedoeling is later het belang en diversiteit zichtbaar te laten worden voor onder andere onderwijsdoeleinden. Kennismaken met vruchtensoorten uit het verleden die in onze eigen omgeving nog nauwelijks voorkomen.

Leerlingen basisscholen

Een kleine groep basisschoolleerlingen van beide Menamer scholen hebben een achttal mooie jonge fruitbomen geplant. Leerlingen in laarzen en sommige in sportschoenen trotseerde de natte en vette klei. Gewapend met scheppen en de hulp van de vrijwilligers, gingen de bomen met veel enthousiasme de grond in. De grond was nat genoeg en met wat voeding erbij stonden de bomen stevig in de Menamer grond. In totaal planten de leerlingen 6 appelbomen en 2 kweepeerbomen, allen voorzien van hun naamplaatje.

2021 Officiële opening

Het resultaat is dat veel beplanting later pas echt zichtbaar moet worden. Het oogsten zal nog de nodige jaren op zich laten wachten. De hoop is dat de beplanting zal aanslaan en dat in mei of juni van het komend jaar (2021) het bos officieel en zonder de Corona beperkingen kan worden geopend. Wie weet zullen een aantal van deze kinderen over 20 jaar of later in het bos komen en nog weten hoe die eerste piepkleine boompjes werden geplant.

Er is deze dag ongelooflijk veel werk verzet, zeker door Ishi en Ben, de mannen die dit plan uitgewerkte en alle bomen hebben uitgezet op de plek waar ze moesten worden geplant.

IMG 9781bc SmallNa even flink te hebben geschept, diep genoeg voor deze appelboom.
foto: menaldumdorp.nl

Uitnodigingen

De werkgroep was erg enthousiast met het uitnodigen van de directe omgeving. Het is belangrijk dat de omgeving kennis draagt van de realisatie, voortgang en doelstelling van het bos. Helaas is de organisatie door Corona regels teruggefloten, waarna de uitnodigingen vervelend genoeg moesten worden geannuleerd.

Groet mede namens de werkgroep Bosk & Iepen Fjild

Ondersteuning - Sponsoring

Een omvangrijk project zoals het Voedselbos in Menaam zou niet mogelijk zijn zonder de ondersteuning van belangrijke organisaties en de overheid. Deze welkome ondersteuning is te danken aan:

1. Gemeente Waadhoeke met een bijdrage uit het Dorpenfonds; (stelt bovendien het terrein ter beschikking)
2. Provincie Friesland met een bijdrage uit het Mienskipfûns;
3. Vereniging Dorpsbelang Menaldum;
4. RABO bank Noordwest Friesland met het Coöperatiefonds;
5. Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland met het Leefbaarheidsfonds.

Henri Visser – redactie Menaldumdorp
Meer lezen:

- Menaldumdorp [LINK]

- Leeuwarder Courant, Maria del Grosso dd 13 november 2020 [LINK]
- Franeker Courant, dd 23 september 2020 [LINK]
- Leeuwarder Courant, Maria del Grosse dd [LINK]
- Friesch Dagblad, Bauke Boersma dd 6 augustus 2020 [LINK]


 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.