MYL sinds 1966

MENAAM mei 2021 - De drie ethische principes van Permacultuur : zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen. Dit is ook goed voor de meeste traditionele samenlevingen. Deze 3 principes zijn ontstaan door te leren van gemeenschappen die in een nauw verband leven – en in evenwicht - met de natuur.

Zorg voor de aarde: We hebben een grote verantwoordelijkheid om hieraan te voldoen.
We begrijpen hieruit dat we zorg moeten dragen voor biodiversiteit voor alle levensvormen. Niet gebruiken wat we oogsten is het grootste gebrek aan respect.

IMG 0343bc Medium
Het betekent ook accepteren van alle levensvormen als waardevolle elementen van de levende aarde. Om deze reden is ook het voedselbos ontstaan in ons dorp.

Zorg voor de mens: We zijn voor zover mogelijk verantwoordelijk voor onze eigen situatie en start met de zorg voor onszelf. En breidt zich als waterkringen uit tot zorg voor de ander (familie, gemeenschap) We zorgen voor onszelf door onze afhankelijkheid van de globale economie te verminderen en te vervangen door lokale economie te stimuleren, daardoor verminderen we de vraag naar producten die de huidige onrechtvaardige verdeling van rijk en arm in stand houdt.

Focussen op niet materiele waarden. Kijken naar de natuur een wandeling maken naar de zonsondergang kijken in het voedselbos kijken wat daar groeit en bloeit.

Eerlijk Delen : De natuur geeft overvloed. Doordat de bomen en planten groeien komen er steeds meer vruchten en noten en bessen. Het wordt niet minder maar meer. Hoe mooi is dat. Investeer in de toekomst en plant een boom die vruchten draagt.

Als werkgroep Bosk & Iepen Fjild zijn dit 3 redenen achter de ideeën en gerealiseerde plannen die zijn ontstaan in Menaam, namelijk Het Voedselbos en De Bezinningstuin en ook de bomen die er uiteindelijk zullen komen vanuit het nieuwe pad bij de kerk en bij Orxma State.

Natuurlijk horen er ook bijen thuis in een voedselbos en op dit moment staan er 2 bijenkasten. Misschien is er iemand onder ons die het leuk vindt om wat te vertellen over de bijen, als aanvulling op dit geschreven stukje, laat je dan even horen bij de werkgroep. Meld je ook aan als je mee doet met een informatie-wandeling. Zie site Menaldumdorp We willen graag interactie.

IMG 0353bc Medium

Telefoonnummer 0518 – 45 25 68 Maria als je informatie wilt delen over de bijen;

Werkgroep:
Meindert 06 – 4181 0500
Ankie 06 – 1980 8966
Jelmar 0518 – 46 26 41


 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.