MYL sinds november 1964

MENAAM 7 juni 2022 - Hallo bewoners van Menaam en andere belangstellenden, Vrijdagmiddag is de officiële opening van de Terptuin, de Verbinding en Het Voedselbos.

De laatste paar maanden werd er door de vrijwilligers en de werkgroep hard gewerkt om op 10 juni onze sponsors te verwelkomen voor het project Menaam Yn ‘t Grien. Ook de vrijwilligers hebben een uitnodiging ontvangen. De directeur van Landschapsbeheer de Heer Bouma zal de openingshandeling verrichten. Daarna wordt er een rondgang gemaakt en uitleg gegeven over het project. Volhouden en volharden dat is wat we de afgelopen jaren gedaan hebben. Daardoor hebben we dit ook tot stand kunnen brengen.

TERPTUIN
Klaas Osinga uit Berltsum en de vrijwilligers Voedselbos maar ook vrijwilligers van de kerk hebben de beplanting in de terptuin gezet.
Vorig jaar is hem gevraagd om een beplantingsplan te maken voor de Terptuin. De fontein, schelpenpaden en hagen waren al aanwezig en vormden een goed uitgangspunt. Vorige zomer heeft hij een ontwerp gemaakt voor de tuin. Het leuke aan het ontwerp is dat er ook planten gebruikt zijn die door bewoners zijn gedoneerd. We hebben met enthousiaste vrijwilligers de beplanting voor het allergrootste deel erin gezet.

DE VERBINDING met het Dorp
De planten in het verbindingsstuk zijn ook aangeplant. En door de fikse buien in het Pinksterweekend hebben ze geen water tekort. Al met al ziet het er prachtig uit en we hopen dat de bloemen uitbundig zullen stralen.

VOEDSELBOS

Er lopen ook herten in het voedselbos, die hebben al wat schade aangericht. Dus we zullen in het najaar de schade herstellen als we donateurs kunnen vinden die een boom of struik willen doneren. Het fruit willen we aanbieden aan de leden van ‘ Better Foar Letter’ Zodat er geld in het laatje komt om het voedselbos in stand te kunnen houden. Fruit wat er afgevallen is mag geraapt worden, maar soms zijn de dieren u voor.

Zaterdag 11 juni 1ste wandeling om half 11

Opgeven : Maria 0518-452568 of ( 06 Ankie)

Het project werd mede mogelijk gemaakt door: Landschapsbeheer Friesland, It Mienskip fonds, Dorpenfonds Gemeente Waadhoeke, Wonen NW Friesland, Rabobank NW Friesland, Dorpsbelang Menaam, PKN Kerk, HABION. Donatie: Project7-blad

Met Vriendelijke Groet, Project- en werkgroep Bosk & Iepen Fjild
Jelmar Lautenbach, Meindert en Ankie Keizer 06 1980 8966, Maria Brukx

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.