MYL sinds 1966

Bosk en Iepen Fjildkader

WERKGROEP -

BOSK EN IEPEN FJILD

Jaarvergadering DoarpsbiIang

Datum: 4 april 2017

Waar: Ny Schatzenburg
Tijd: 20.00 uur inloop 19.45

 

Tijdens de jaarvergadering van Doarpsbilang geven wij een power point presentatie over de plannen van onze werkgroep.

Onderwerpen:

  • Het leefgebied in Menaam aantrekkelijker te maken
  • De beplanting aanpakken - meer biodiversiteit - meer vruchtdragende bomen en struiken
  • Recreatie mogelijkheden en wandelpaden creëren

Kortom te zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst waar we zorg dragen voor de Natuur en Welzijn van de bewoners

Wat willen we bieden aan de Dorpsgemeenschap??
Hoe staat Menaam hier tegenover ??
En hoe worden we er allemaal beter van ??

De Werkgroep: Maria Brukx, Helena Heijn, Gretha Hielkema
Meindert Keizer, Ankie Keizer, Jelmar Lautenbach


 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.