MYL sinds 1966

Voedselbos Menaam - "Bosk en Iepen Fjild"


BOSK EN IEPEN FJILD - MENAAM EEN VOORBEELD VOOR NOARD WEST FRYSLAN

In Menaam in ’t Ljocht van september 2016 verscheen een artikel van Maria Brukx over een voedselbos in Menaam. Gedreven door het idee de voedselrijkdom in de natuur weer te herstellen zijn in het afgelopen decennium op verscheidene locaties in Nederland initiatieven genomen voor het aanleggen van een voedselbos.

[Artikel] meer informatie oprichting, doelstelling en contactpersonen.


 

 

 

MENAAM mei 2021 - De drie ethische principes van Permacultuur : zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen. Dit is ook goed voor de meeste traditionele samenlevingen. Deze 3 principes zijn ontstaan door te leren van gemeenschappen die in een nauw verband leven – en in evenwicht - met de natuur.

Zorg voor de aarde: We hebben een grote verantwoordelijkheid om hieraan te voldoen.
We begrijpen hieruit dat we zorg moeten dragen voor biodiversiteit voor alle levensvormen. Niet gebruiken wat we oogsten is het grootste gebrek aan respect.

IMG 0343bc Medium
Het betekent ook accepteren van alle levensvormen als waardevolle elementen van de levende aarde. Om deze reden is ook het voedselbos ontstaan in ons dorp.

Zorg voor de mens: We zijn voor zover mogelijk verantwoordelijk voor onze eigen situatie en start met de zorg voor onszelf. En breidt zich als waterkringen uit tot zorg voor de ander (familie, gemeenschap) We zorgen voor onszelf door onze afhankelijkheid van de globale economie te verminderen en te vervangen door lokale economie te stimuleren, daardoor verminderen we de vraag naar producten die de huidige onrechtvaardige verdeling van rijk en arm in stand houdt.

Focussen op niet materiele waarden. Kijken naar de natuur een wandeling maken naar de zonsondergang kijken in het voedselbos kijken wat daar groeit en bloeit.

Eerlijk Delen : De natuur geeft overvloed. Doordat de bomen en planten groeien komen er steeds meer vruchten en noten en bessen. Het wordt niet minder maar meer. Hoe mooi is dat. Investeer in de toekomst en plant een boom die vruchten draagt.

Als werkgroep Bosk & Iepen Fjild zijn dit 3 redenen achter de ideeën en gerealiseerde plannen die zijn ontstaan in Menaam, namelijk Het Voedselbos en De Bezinningstuin en ook de bomen die er uiteindelijk zullen komen vanuit het nieuwe pad bij de kerk en bij Orxma State.

Natuurlijk horen er ook bijen thuis in een voedselbos en op dit moment staan er 2 bijenkasten. Misschien is er iemand onder ons die het leuk vindt om wat te vertellen over de bijen, als aanvulling op dit geschreven stukje, laat je dan even horen bij de werkgroep. Meld je ook aan als je mee doet met een informatie-wandeling. Zie site Menaldumdorp We willen graag interactie.

IMG 0353bc Medium

Telefoonnummer 0518 – 45 25 68 Maria als je informatie wilt delen over de bijen;

Werkgroep:
Meindert 06 – 4181 0500
Ankie 06 – 1980 8966
Jelmar 0518 – 46 26 41


 

MENAAM 12 november 2020 – Door de Corona regels waren het aantal aanwezigen op deze bomenplantdag tot een minimum beperkt. Hierbij een korte video impressie van de planting van de eerste boom door burgemeester Waanders en kinderburgemeester Sijtsma en het planten van bomen door de leerlingen van de Menamer basisscholen.


 


Video Bomenplantag

 

MENAAM 12 november 2020 – Weer een belangrijke moment in het realiseren van het Voedselbos in Menaam. Na een lange periode van voorbereiding en het geschikt maken van het terrein, een nieuwe stap voorwaarts.

De eerste boom is formeel geplant door onze kinderburgemeester Hester Britt Sijtsma samen met burgemeester Marga Waanders van onze gemeente Waadhoeke. Deze jonge Walnoot ging onder belangstelling van 2 persfotografen en een beperkt aantal genodigde de grond in. De Covid-19 regels en daarin opgelegde beperkingen, maakte het onmogelijk om meer belangstellenden te laten komen.

IMG 9699bc SmallBurgemeester Marga Waanders en kinderburgemeester Hester Britt Sijtsma
zetten de Walnootboom samen in de grond. foto: Menaldumdorp

Vrijwilligers

Met de hulp van circa 10 vrijwilligers lag het aankomend bos klaar vol met gelabelde struiken en bomen. Er zijn in totaal zo’n 200 bomen en struiken geplant. Allemaal volgens een uitgebreid uitgewerkt plan met daarin zo’n 30 verschillende soorten bomen, struiken en gewassen. Bedoeling is later het belang en diversiteit zichtbaar te laten worden voor onder andere onderwijsdoeleinden. Kennismaken met vruchtensoorten uit het verleden die in onze eigen omgeving nog nauwelijks voorkomen.

Leerlingen basisscholen

Een kleine groep basisschoolleerlingen van beide Menamer scholen hebben een achttal mooie jonge fruitbomen geplant. Leerlingen in laarzen en sommige in sportschoenen trotseerde de natte en vette klei. Gewapend met scheppen en de hulp van de vrijwilligers, gingen de bomen met veel enthousiasme de grond in. De grond was nat genoeg en met wat voeding erbij stonden de bomen stevig in de Menamer grond. In totaal planten de leerlingen 6 appelbomen en 2 kweepeerbomen, allen voorzien van hun naamplaatje.

2021 Officiële opening

Het resultaat is dat veel beplanting later pas echt zichtbaar moet worden. Het oogsten zal nog de nodige jaren op zich laten wachten. De hoop is dat de beplanting zal aanslaan en dat in mei of juni van het komend jaar (2021) het bos officieel en zonder de Corona beperkingen kan worden geopend. Wie weet zullen een aantal van deze kinderen over 20 jaar of later in het bos komen en nog weten hoe die eerste piepkleine boompjes werden geplant.

Er is deze dag ongelooflijk veel werk verzet, zeker door Ishi en Ben, de mannen die dit plan uitgewerkte en alle bomen hebben uitgezet op de plek waar ze moesten worden geplant.

IMG 9781bc SmallNa even flink te hebben geschept, diep genoeg voor deze appelboom.
foto: menaldumdorp.nl

Uitnodigingen

De werkgroep was erg enthousiast met het uitnodigen van de directe omgeving. Het is belangrijk dat de omgeving kennis draagt van de realisatie, voortgang en doelstelling van het bos. Helaas is de organisatie door Corona regels teruggefloten, waarna de uitnodigingen vervelend genoeg moesten worden geannuleerd.

Groet mede namens de werkgroep Bosk & Iepen Fjild

Ondersteuning - Sponsoring

Een omvangrijk project zoals het Voedselbos in Menaam zou niet mogelijk zijn zonder de ondersteuning van belangrijke organisaties en de overheid. Deze welkome ondersteuning is te danken aan:

1. Gemeente Waadhoeke met een bijdrage uit het Dorpenfonds; (stelt bovendien het terrein ter beschikking)
2. Provincie Friesland met een bijdrage uit het Mienskipfûns;
3. Vereniging Dorpsbelang Menaldum;
4. RABO bank Noordwest Friesland met het Coöperatiefonds;
5. Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland met het Leefbaarheidsfonds.

Henri Visser – redactie Menaldumdorp
Meer lezen:

- Menaldumdorp [LINK]

- Leeuwarder Courant, Maria del Grosso dd 13 november 2020 [LINK]
- Franeker Courant, dd 23 september 2020 [LINK]
- Leeuwarder Courant, Maria del Grosse dd [LINK]
- Friesch Dagblad, Bauke Boersma dd 6 augustus 2020 [LINK]