MYL sinds 1966

Voedselbos Menaam - "Bosk en Iepen Fjild"


BOSK EN IEPEN FJILD - MENAAM EEN VOORBEELD VOOR NOARD WEST FRYSLAN

In Menaam in ’t Ljocht van september 2016 verscheen een artikel van Maria Brukx over een voedselbos in Menaam. Gedreven door het idee de voedselrijkdom in de natuur weer te herstellen zijn in het afgelopen decennium op verscheidene locaties in Nederland initiatieven genomen voor het aanleggen van een voedselbos.

[Artikel] meer informatie oprichting, doelstelling en contactpersonen.


 

 

 

MENAAM augustus 2020 – Weer een grote stap voorwaarts voor de werkgroep “Bosk en Iepen Fjild” uit ons dorp. Al vele jaren is de werkgroep bezig met de voorbereiding voor meerdere groene plaatsen in en om Menaam. De voorbereiding bestond in eerste aanleg uit afspraken met grondeigenaren, bestaande regelgeving/toestemmingen en het verkrijgen van de nodige financiën vanuit toegekende subsidies. Initiatiefnemers hier is het bestuur “Bosk en Iepen Fjild” bestaande uit Maria Brukx, Meindert en Ankie Keizer en Jelmar Lautenbach.

De uitgewerkte plannen zijn o.a. voedselbos voor oa. meer biodiversiteit en onderwijs, een bezinningstuin nabij de de kerk en een tuin op de plaats van het afgebroken dienstencentrum. Al met al meer groen in en rondom Menaam maar daarbij nog vele andere belangrijke diversiteit en doelstellingen.

Het plan is om in binnenkort de eerste spade in de grond te zetten voor de aanleg van het voedselbos nabij de Graldasingel in Menaam. Hiervoor is de werkgroep op zoek naar enthousiste vrijwilligers die hun groene steentje willen bijdrage. Zij zijn van harte welke en kunnen zich opgeven bij de werkgroep.

Meer informatie is te vinden op:

[Artikel] Friesch Dagblad: Menaam wordt groen, door “Bosk en Iepen Fjild” door Bauke Boersma
[Artikel] Leeuwarder Courant: 'Bosk en iepen fjild' komt terug in Menaam: 'Die droom wordt nu werkelijkheid' door Maria del Grosso 17 aug 2020
[Contact] met de werkgroep “Bosk en Iepen Fjild” deze website.

IMG 1356bc

Een cheque van € 4000 uit het coöperatie fonds van de Rabobank die op 16 januari is uitgereikt aan de werkgroep Bosk en Iepen Fjild voor het Voedselbos.
Meer informatie Bosk en Iepen Fjild zie [LINK]

Logo boskEIFDB MENAAM / Werkgroep BOSK EN IEPEN FJILD
MENAAM EEN VOORBEELD VOOR NOARD WEST FRYSLAN

Hallo Menamers en andere belangstellenden,

NL Doet aanstaand weekend van 15 en 16 maart. De aankondiging dat er een boom geplant gaat worden met NL doet is uitgesteld vanwege de bouwwerkzaamheden die er nog moeten plaatsvinden bij Orxma State. In Menaem yn ’t Ljocht van februari 2019 op bladzijde 17 en 19 werd aangekondigd dat we een boom wilden planten, om een start te maken met ons project.

Op 25 maart tijdens de Ledenvergadering van Dorpsbelang hopen we u in grote getale te zien zodat we met elkaar de nieuwtjes kunnen uitwisselen.

Agenda 25 maart:
Bij punt 15 van de agenda: Verslag van de Werkgroep Bosk & Iepen Fjild vertellen we u het laatste nieuws. Straks komen er werkdagen in de natuur en we hopen dan op vrijwilligers voor de werkgroep die graag buiten bezig zijn.

Met vriendelijke groeten werkgroep Bosk & Iepen Fjild
Meindert Keizer, Ankie Keizer, Jelmar Lautenbach en Maria Brukx