MYL sinds 1966

Voedselbos Menaam - "Bosk en Iepen Fjild"


BOSK EN IEPEN FJILD - MENAAM EEN VOORBEELD VOOR NOARD WEST FRYSLAN

In Menaam in ’t Ljocht van september 2016 verscheen een artikel van Maria Brukx over een voedselbos in Menaam. Gedreven door het idee de voedselrijkdom in de natuur weer te herstellen zijn in het afgelopen decennium op verscheidene locaties in Nederland initiatieven genomen voor het aanleggen van een voedselbos.

[Artikel] meer informatie oprichting, doelstelling en contactpersonen.


 

 

 

Bosk en Iepen Fjildkader

WERKGROEP -

BOSK EN IEPEN FJILD

Jaarvergadering DoarpsbiIang

Datum: 4 april 2017

Waar: Ny Schatzenburg
Tijd: 20.00 uur inloop 19.45

 

Tijdens de jaarvergadering van Doarpsbilang geven wij een power point presentatie over de plannen van onze werkgroep.

Onderwerpen:

  • Het leefgebied in Menaam aantrekkelijker te maken
  • De beplanting aanpakken - meer biodiversiteit - meer vruchtdragende bomen en struiken
  • Recreatie mogelijkheden en wandelpaden creëren

Kortom te zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst waar we zorg dragen voor de Natuur en Welzijn van de bewoners

Wat willen we bieden aan de Dorpsgemeenschap??
Hoe staat Menaam hier tegenover ??
En hoe worden we er allemaal beter van ??

De Werkgroep: Maria Brukx, Helena Heijn, Gretha Hielkema
Meindert Keizer, Ankie Keizer, Jelmar Lautenbach