Op 1 maart 1977 werd Dorpsbelang Menaldum opgericht en die een eigen blad "Menaem yn't Ljocht" uitgeeft. Dit boekje verschijnt 11 keer per jaar en bevat veel informatie bestemd voor de inwoners van het dorp Menaldum. De informatie bestaat onder andere uit:

Menaem Yn't Ljocht is een aanrader voor een ieder woonachtig in Menaldum.

Het boekje tot nr 8 2007 De nieuwe omslag vanaf nr 8 2007 Omslag vanaf nr 1 2011