MYL sinds november 1964

Dorpsbelang Menaam

Wij, als bestuur van Dorpsbelang Menaam, krijgen vaak de volgende vraag voorgelegd: “Wat doet het Dorpsbelang precies?” Wij realiseren ons dat dit door ons onvoldoende wordt belicht en daarom is het goed om dit te verduidelijken aan onze leden (bewoners). Dit ook omdat als het nodig is zij een beroep op ons kunnen doen.

20220322 bestuur met plaatje Medium

Ons doel

Dorpsbelang Menaam heeft als doel om de leefbaarheid van ons dorp Menaam waar nodig te verbeteren. Denk hierbij aan het wonen, recreëren, werken en de scholen.

Bestuur en werkgroepen

We hebben een klein en krachtig bestuur met daaronder de verschillende werkgroepen. Denk hierbij aan documentatie Menaam en werkgroep Bosk en Iepen Fjild. Verder beheren wij de Multifunctionele ijsbaan.

Spreekbuis

De gemeente Waadhoeke probeert ons goed op de hoogte te houden van de verschillende ontwikkelingen welke Menaam raken. Er is voor ons een vast aanspreekpunt in de persoon van een dorpencoördinator bij de gemeente. Hierdoor is de gemeente voor ons toegankelijk en snel benaderbaar. De gemeente (wethouder) stel het op prijs dat er input komt van de bewoners. Wij fungeren als een soort spreekbuis tussen de bewoners en de gemeente.

Fonds Db Menaam

De samenleving individualiseert meer en meer daarom vinden wij het behartigen van de maatschappelijke en culturele belangen van de bewoner(s) belangrijk. We willen graag mensen bij elkaar brengen door ondersteuning te geven aan het organiseren en realiseren van activiteiten. Deze activiteiten en evenementen zijn belangrijk voor het dorp. Door het organiseren, bijwonen en in stand houden hiervan behoudt ons dorp zijn karakter. De inzet van vrijwilligers is daarbij een onmisbare factor. Daarom betrekken we de inwoners van ons dorp bij het organiseren en realiseren van evenementen. We willen een platform zijn om initiatieven van de inwoners en de plaatselijke verenigingen financieel te ondersteunen. Wij hebben hiervoor het fonds Db Menaam in het leven geroepen.

Leden

Doarpsbelang Menaam heeft op dit moment zo’n 730 leden. Alle leden krijgen 11 keer per jaar het Menaam yn’t Ljocht door de bus. Onze leden maken het mogelijk dat het Dorpsbelang actief bezig met de leefbaarheid van ons dorp Menaam. Ben je nog niet lid? Meld je aan op onder vermelding van je naam en adres.

Bestuursleden

Zoals bovenstaand geschreven hebben wij een klein en krachtig bestuur. Maar met meer bestuursleden zouden wij de taken en werkzaamheden beter kunnen verdelen, minder in de uitvoering en meer met toekomst bezig kunnen zijn. Ben je door bovenstaande enthousiast geworden en wil je ook een bijdrage leveren voor ons mooie dorp. Dan ben je van harte welkom.

Janet de Haan, Ilona Slingerland, Sjoerd Buren, Marga Bouwman, Ingrid de Boer en Wybren Grijpma.
Op de foto het bestuur Doarpsbilang Menaem, zonder Wybren. (foto menaldumdorp.nl)

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.