MENAAM februari 2023 - Het bestuur van het dorpsbelang van Menaam heeft, zoals u heeft kunnen lezen in Menaam yn't Ljocht, verscheidene keren een oproep gedaan. Met hulp van een dorpencoördinator zijn we bezig te inventariseren waarde dorpsbewoners van Menaam behoefte aan hebben.

Van alle dorpsbewoners hebben we zo'n kleine 10 tal reacties gehad. Daar zijn we blij mee, maar dat is helaas niet genoeg animo om iets op touw te gaan zetten. Tussen deze reacties zaten o.a. voorbeelden van andere dorpen waar wel een mooi MFA of een prachtige speeltuin is. Dit is alleen te realiseren met samenwerking in het dorp. Hoe meer er meewerken, hoe gemakkelijker we iets kunnen realiseren.
Bij deze willen we het nog eenmaal breder trekken. Dus dorpsbewoner van Menaam...

"Als ik de baas was van Menaam, wat zou ik dan willen??" We vragen u dan ook om deze brief massaal te delen binnen uw vereniging, straat of woonwijk, scholen, en andere instanties. Deze brief is niet bedoeld om nu te gaan delen waar u behoefte aan hebt maar of er behoefte is.

Aan de hand van het aantal reacties willen we dan een ontmoetingsavond houden voor alle dorpsbewoners en dan de volgende stap zetten waar de behoeftes liggen en hoe we die realiseren. U mag uw reactie sturen naar Graag met naam en 06 nummer of e-mailadres.
Reacties graag voor 12 februari. Op 13 februari om 20.00 uur vergadert het dorpsbelang weer, met vanaf 19.30 tot 20.00 uur ons inloopspreekuur voor iedereen.

Vriendelijke groet, Sjoerd, Marga, Ilona, Janet en Ingrid.

 

[dit artikel delen op]

MENAAM januari 2023 - Om te beginnen wensen wij iedereen een gezond en gelukkig 2023 en dat we samen met alle, bewoners van Menaam er een mooi jaar van mogen maken.

Samen, dat is wel het sleutelwoord van 2023!

Want ondanks de oproepen dat we u nodig hebben om mee te denken wat we in ons mooie dorp willen, hebben we helaas geen enkele reactie mogen ontvangen.
Leeft het niet? Wordt het dorpsboekje niet gelezen? Vragen waar alleen u het antwoord op heeft.

Toch willen we het nog één kans geven. We blijven erin geloven en ondanks de drukke decembermaand zijn we in gesprek geweest met Mw. Helmus. Deze ondersteunt ons hoe zo'n dorpsvisie nou tot stand komt en zij weet de weg te bewandelen naar subsidies.

Wat is er nodig in Menaam? We hebben het al eerder genoemd. Een speeltuin? Een beweegtuin? Een geasfalteerde ijsbaan? Nieuwbouw voor de volwassen jeugd? Roept u maar!!

Op korte termijn willen we verenigingen en stratenvertegenwoordigers aanschrijven om eerst inzichtelijk te krijgen waar de behoeftes liggen. We willen u ontmoeten want uw mening telt. We hebben te maken met privacy en mailadressen mogen niet zomaar meer vrij gegeven worden.
Maar heeft u wel belang en wilt u op de hoogte gehouden worden, dan mag u ons mailen en wordt u meegenomen in verdere ontwikkelingen.

Vergeet ook onze inloop niet voorafgaand aan de vergadering. U bent welkom vanaf 19.30 uur.
Volgende vergadering in februari is 13 februari.
Tot ziens


 

[dit artikel delen op]

MENAAM November 2022 - Hallo dorpsgenoten, En zo zijn we alweer een maand verder dus weer even wat nieuws vanaf de bestuurstafel. Ook het SPOM heeft de inloop gevonden voorafgaande aan de bestuursvergadering van het dorpsbelang. Heel fijn, want alleen door te verbinden met verenigingen onderling maken we ons dorp weer actiever.

Er staat Menaam weer een Roefeldag te wachten. Niet zoals we gewend zijn, maar in een nieuw jasje die verbindend zal zijn wanneer we het over onze verenigingen hebben. Het SPOM is er druk mee bezig en zal jullie op de hoogte brengen zodra alles rond is.

Ook Geartje en Dennis zijn op onze uitnodiging ingegaan en hebben aangesloten bij onze vergadering. Geartje is de nieuwe dorp coördinator en Dennis gaat over Menaam "groen en grijs". Loopt u ergens tegenaan in het dorp, liggen er stoeptegels los, of hangen de bomen zover over de stoep dat u er niet meer langs kunt, of heeft u een mooi idee voor een bloemperk? Dennis is wijkbeheerder/aanspreekpunt hiervoor en via Dorpsbelang kunnen we korte lijntjes houden met als bedoeling dat het snel opgelost wordt.

Denkt u vast na over de donkere dagen? Hoe leuk zou het zijn dat de straten weer mooi versierd en verlicht worden? Hierover meer in het volgende Menaem yn't Ljocht.

Vriendelijke groet van de bestuurstafel: Janet, Ilona, Marga, Sjoerd en Ingrid


 

[dit artikel delen op]

MENAAM December 2022 - We zijn alweer een maand verder. Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat het bestuur momenteel drie mensen op halve kracht heeft. Dat betekent niet dat ze achter de schermen niets doen, maar actief blijven er twee mensen over en dat is te weinig draagkracht om zo verder te kunnen gaan met alle ideeën die we hebben. En die zijn er genoeg!!

Ideeën hebben we dus wel, maar we hebben ook handen nodig die dit met ons kunnen en willen dragen. Dus heeft u altijd al gedacht: Ik wil wel eens kijken wat dat inhoud om me met het dorp te bemoeien, of misschien tijdelijk eens aan wil schuiven. U bent meer dan welkom!!!

We hebben het al eerder vermeld: U hoeft echt niet direct als voorzitter van het dorpsbelang aan de gang, absoluut niet. Maar we hebben u wel nodig om mee te denken.

Wij zijn bijv. erg druk bezig met een dorpsvisie. Wat willen we in het mooie Menaam? Waar hebben we behoefte aan? Een trimbaan? Meer fleur in het dorp? We krijgen vaak te horen dat de speeltuinvereniging gemist wordt.

Wij kunnen u helpen, we zijn de schakel tussen de verenigingen en het dorp. Maar hier hebben we vrijwilligers bij nodig.

Kom vrijblijvend eens langs bij onze vergadering, elke eerste maandagavond van de maand om 20.00 uur in het gebouwtje naast de Tourrebout. Voorafgaand aan de vergadering hebben we een half uur inloop voor iedereen die vragen heeft, ideeën heeft of kennis wil maken.

Wie komt ons helpen? Alleen samen houden we het dorp actief!
Ilona, Sjoerd, Marga, Janet en Ingrid

[dit artikel delen op]