MENAAM November 2022 - Hallo dorpsgenoten, En zo zijn we alweer een maand verder dus weer even wat nieuws vanaf de bestuurstafel. Ook het SPOM heeft de inloop gevonden voorafgaande aan de bestuursvergadering van het dorpsbelang. Heel fijn, want alleen door te verbinden met verenigingen onderling maken we ons dorp weer actiever.

Er staat Menaam weer een Roefeldag te wachten. Niet zoals we gewend zijn, maar in een nieuw jasje die verbindend zal zijn wanneer we het over onze verenigingen hebben. Het SPOM is er druk mee bezig en zal jullie op de hoogte brengen zodra alles rond is.

Ook Geartje en Dennis zijn op onze uitnodiging ingegaan en hebben aangesloten bij onze vergadering. Geartje is de nieuwe dorp coördinator en Dennis gaat over Menaam "groen en grijs". Loopt u ergens tegenaan in het dorp, liggen er stoeptegels los, of hangen de bomen zover over de stoep dat u er niet meer langs kunt, of heeft u een mooi idee voor een bloemperk? Dennis is wijkbeheerder/aanspreekpunt hiervoor en via Dorpsbelang kunnen we korte lijntjes houden met als bedoeling dat het snel opgelost wordt.

Denkt u vast na over de donkere dagen? Hoe leuk zou het zijn dat de straten weer mooi versierd en verlicht worden? Hierover meer in het volgende Menaem yn't Ljocht.

Vriendelijke groet van de bestuurstafel: Janet, Ilona, Marga, Sjoerd en Ingrid


 

[dit artikel delen op]