MENAAM februari 2024 - Beste Dorpsbewoners,

Helaas kon door omstandigheden de bestuursvergadering van januari geen doorgang vinden. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 5 februari aanstaande, u kunt vrij inlopen om 19.30 uur. Locatie: de biljartzaal aan het Skilpaed. Wel zijn verschillende werkgroepen in januari weer bij elkaar geweest. Zodra hieruit concrete informatie komt, informeren wij jullie.

We beloofden jullie nieuwe informatie te hebben over de nieuwe dorpsvlag van Menaam, maar helaas: de vlaggen zijn nog steeds onder water en we werken eraan om hier duidelijkheid over te krijgen.

Verder komt Menaam veelvuldig in het nieuws: vaak positief, maar soms ook negatief. De Black Horse heeft een succesvolle start gemaakt. De aftrap op oudjaarsdag was een daverend succes. Veel Menamers, jong en oud, hebben op 31 december de Black Horse bezocht en de sfeer was uitstekend. Dit biedt perspectief voor de toekomst! Inmiddels is bekend gemaakt dat familie De Jong uit Sneek de nieuwe uitbaters worden van de Black Horse. Ze hebben een contract van 5 jaar getekend en willen zo snel mogelijk starten.

In januari zijn 93 Foarúters (voetballers, begeleiders, supporters en sponsoren) een lang weekend op trainingskamp naar Valencia geweest. Een uniek evenement welke ook de Leeuwarder Courant heeft gehaald!

Helaas minder goed nieuwe over Waadhoeke Resort. Het lijkt erop dat door de ontwikkelingen welke u via het nieuws heeft kunnen volgen, de realisatie van een nieuw park op losse schroeven is komen te staan. Wel blijven wij positief en hopen dat Gemeente Waadhoeke en de nieuwe verantwoordelijke voor Waadhoeke Resort tot een oplossing kunnen komen.

Wij wensen jullie veel leesplezier in het nieuwe Menaam yn’t Ljocht!

Het bestuur,

Ingrid, Wybren, Janet, Ilona en Sjoerd

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.