DOARPSBELANG MENAAM - VAN DE BESTUURSTAFEL

Hallo dorpsgenoten,

We krijgen wel eens de vraag hoe de vorderingen zijn over onze oproep van een paar maand geleden "Als ik de baas zou zijn van Menaam".
Ik kan jullie vertellen dat we van de werkgroep verkeer het eerste wat zullen merken. Wat zijn zij actief geweest en we hopen gauw dat alle plannen snel gerealiseerd gaan worden.

Woningbouw heeft meer tijd nodig uiteraard, maar zijn we achter de schermen nog volop mee bezig.

De werkgroep recreatie heeft inmiddels ook een prachtig plan ingediend bij de gemeente om de groenstrook bij de Boech Zuid te voorzien van natuurlijke speelelementen, een verhard pad met bankjes voor jong en oud.

Hiervoor moeten wel alle neuzen van de bewoners van de Boech Zuid dezelfde kant op staan, maar daar hebben we alle vertrouwen in dat dat goed komt. Daardoor hebben we iets vertraging.

Ook kunnen we melden dat de speelattributen weer op de ijsbaan staan. We horen graag jullie mening of dit de juiste plaats is voor, deze speeltoestellen? Of dat jullie hier andere ideeën bij hebben. Houd hiervoor de facebook site in de gaten of reageer naar lngrid toe.

En wat hebben we genoten van een prachtige voorstelling van onze toneelvereniging. "Snoade ferhalen y'ne buorren". Ondanks de kou een groot succes.

En dan dit jaar Menamer Merke 125 jaar!!!

Dit beloofd een geweldig spektakel te worden van woensdag 22 mei t/m zondag 26 mei.
Alles draait op vrijwilligers, vrij entree het hele weekend in de feesttent, een geweldig muzikaal programma.

Sportief ontbreekt het aan niets. Iedereen kan meedoen met kaatsen en volleybal. Laten we er een geweldig weekend van maken met z'n allen.

Zomaar een aantal punten vanaf de bestuurstafel. Maar wil jij nou ook wat inbrengen? Wil je wat betekenen voor het dorp? Of heb je vragen? De volgende vergadering van dorpsbelang is op maandag 13 mei. Vrij inloop van 19.30 - 20.00 uur. In het zaaltje naast de Tuorrebout.

Fijne meimaand,

Ilona, Sjoerd, Janet, Wybren en Ingrid

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.