Hallo dorpsgenoten,

Het is voorjaar en alles groeit en bloeit!!
Daar worden we vrolijk van, toch?

Maar... het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat de gemeente een nieuw maai beleid heeft sinds januari. Sommige grasvelden slaan ze dit jaar over. Dit heeft te maken met de biodiversiteit, waar denk ik iedereen zich in kan vinden. Maar wanneer dit nou net het grasveldje is waar jou kinderen altijd spelen, of waar jij je buurtfeest elk jaar houd of het is jou uitzicht ... Tja, dan wordt je daar natuurlijk niet blij van.

Helaas hebben wij hier als bestuur van dorpsbelang ook geen invloed op, maar denken we uiteraard met jullie mee.

Wist U?? Dat wanneer je het ergens niet mee eens bent wat de gemeente Waadhoeke aangaat, dat je dan een melding kan maken?

Je gaat naar de website van de Waadhoeke en in bijv. dit geval maak je een melding bij "Melding openbare ruimte". [LINK]

Hoe meer klachten, hoe sterker je staat als dorpsbewoner. Zo wordt er namelijk een dossier opgebouwd.
Hier kun je ook de maaikaart vinden wat ze wel en niet maaien. [maaikaart]

De volgende vergadering is maandag 3 juni in het gebouw naast de Tuorrebout. Inloop voorafgaand aan de vergadering is van 19.30 tot 20.00 uur. Daar hoef je geen afspraak voor te maken, mag wel.

Namens het bestuur,
Ilona, Sjoerd, Wybren, Janet & Ingrid


 Bron Menaem yn't Ljocht juni

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.