MENAAM juli 2024 - Beste dorpsgenoten, alweer het laatste voorwoord voor de vakantie.
Maar... we zijn nog even actief en vooral de laatste weken hadden de dorpsvlaggen onze aandacht.

Het heeft even geduurd, soms heb je vertrouwen in een verkeerd bedrijf, wat ons helaas een hele hoop tijd, geld en verspilde energie heeft gekost, maar uiteindelijk hebben we via De Dokkumer Vlaggencentrale heel snel wel de vlaggen voor het dorp mogen ontvangen.

EN WAT ZIJN ZE MOOI!! En ze worden al massaal besteld.

Bestellen kan via Kosten € 19,50. Vlaggen 225 bij 150 kunnen ook aangevraagd worden via de mail.

Ook zijn we erg blij te kunnen vermelden dat bij het gebouw van DOW (ijsbaan) & Tuk& Rekke (Jeu de boules baan) op korte termijn een AED komt te hangen. Wist u dat we nu volledig gedekt zijn?
Op deze plaatsen hangt een AED: Poeisz, Nij Statelân, Brandweer, Tuorrebout, DOW/Tuk & Rekke.

Helaas ook iets minder nieuws. Er zijn weer vernielingen aangebracht in o.a. de grote speeltuin. Laten we elkaar hier op aanspreken i.p.v. over elkaar te praten wie dit vernielen en houd met elkaar toezicht. Een beetje kattenkwaad hoort erbij, maar dit is zo zonde.

Op 1 juli heeft het bestuur nog vergaderd. Augustus vakantie
Twee september zijn we er weer, inloop van 19.30 - 20.00 uur, bij De Tuorrebout / Documentatiecentrum.

Namens het bestuur van dorpsbelang wensen wij iedereen een hele fijne vakantie.

Namens het bestuur,
Ilona, Sjoerd, Wybren, Janet & Ingrid


www.menaldumdorp.nl
Bron Menaem yn't Ljocht juli

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.