Voedselbos in Menaam

Voedselbos in Menaam

Werkgroep Bosk en Iepen Fjild

Voedselbos in Menaam

Voedselbos in Menaam

Werkgroep Bosk en Iepen Fjild

Voedselbos Menaam - "Bosk en Iepen Fjild"


BOSK EN IEPEN FJILD - MENAAM EEN VOORBEELD VOOR NOARD WEST FRYSLAN

In Menaam in ’t Ljocht van september 2016 verscheen een artikel van Maria Brukx over een voedselbos in Menaam. Gedreven door het idee de voedselrijkdom in de natuur weer te herstellen zijn in het afgelopen decennium op verscheidene locaties in Nederland initiatieven genomen voor het aanleggen van een voedselbos.

[Artikel] meer informatie oprichting, doelstelling en contactpersonen.


 

 

 

IMG 1356bc

Een cheque van € 4000 uit het coöperatie fonds van de Rabobank die op 16 januari is uitgereikt aan de werkgroep Bosk en Iepen Fjild voor het Voedselbos.
Meer informatie Bosk en Iepen Fjild zie [LINK]

Logo boskEIFDB MENAAM / Werkgroep BOSK EN IEPEN FJILD
MENAAM EEN VOORBEELD VOOR NOARD WEST FRYSLAN

Hallo Menamers en andere belangstellenden,

NL Doet aanstaand weekend van 15 en 16 maart. De aankondiging dat er een boom geplant gaat worden met NL doet is uitgesteld vanwege de bouwwerkzaamheden die er nog moeten plaatsvinden bij Orxma State. In Menaem yn ’t Ljocht van februari 2019 op bladzijde 17 en 19 werd aangekondigd dat we een boom wilden planten, om een start te maken met ons project.

Op 25 maart tijdens de Ledenvergadering van Dorpsbelang hopen we u in grote getale te zien zodat we met elkaar de nieuwtjes kunnen uitwisselen.

Agenda 25 maart:
Bij punt 15 van de agenda: Verslag van de Werkgroep Bosk & Iepen Fjild vertellen we u het laatste nieuws. Straks komen er werkdagen in de natuur en we hopen dan op vrijwilligers voor de werkgroep die graag buiten bezig zijn.

Met vriendelijke groeten werkgroep Bosk & Iepen Fjild
Meindert Keizer, Ankie Keizer, Jelmar Lautenbach en Maria Brukx


 

 

 

BOSK EN IEPEN FJILD - MENAAM EEN VOORBEELD VOOR NOARD WEST FRYSLAN

Inleiding:
In Menaam in ’t Ljocht van september 2016 verscheen een artikel van Maria Brukx over een voedselbos in Menaam. Gedreven door het idee de voedselrijkdom in de natuur weer te herstellen zijn in het afgelopen decennium op verscheidene locaties in Nederland initiatieven genomen voor het aanleggen van een voedselbos.

Geïnspireerd door deze ontwikkeling heeft Maria Brukx het initiatief genomen voor de oprichting van een werkgroep.

Werkgroep bestaat uit:

Keizer, Meindert en Ankie Graldasingel 45 0518 – 45 20 15
Lautenbach, Jelmar Bitgummerdyk 24 0518 – 46 26 41
Heijn, Heleen Greftswal 30 0518 – 45 14 28
Brukx, Maria Brukx Fleringastr 1 0518 – 45 25 68

Wie zijn wij?

Betrokken inwoners van Menaam en als werkgroep onderdeel van Dorpsbelang Menaam.

Doelstelling van de werkgroep:
Een verandering in gang zetten in de eigen leefomgeving ( in en rond Menaam) en die te verrijken en te verduurzamen.
Aantrekkelijker maken en uitbreiden ( nieuw aanleggen) openbaar groen in en rond het dorp:

 • Bestaande percelen ( compensatie-) bos, opschonen, herbeplanten en toegankelijk maken.
 • Herzien van het plant-, maai en snoeibeleid.
 • Uitbreiden netwerk wandelpaden in en rond het dorp / verbindingspaden
 • Vergroten van de biodiversiteit van de beplanting
 • Aanplanten vrucht dragende plantensoorten en bomen
 • Herstel van cultuur met oude fruitrassen
 • Ontwikkeling van de fauna bevorderen
 • Duurzaamheid bevorderen o.a. milieuvriendelijke verlichting

Verbeteren / uitbreiden van de recreatiemogelijkheden in Menaam en de directe omgeving:

 • Recreatieve verbinding creëren met recreatiegebied tussen Menaam, Berltsum, Bitgum en Dronrijp
 • Herstel cultuurhistorische paden ( indien bestaand) ontwikkeling van boerenpaden richting Bitgum ( voorbeeld boerenpad Schingen )

Het aanleggen van een voedselbos nabij Menaam, gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en voedselvoorziening.
“ Mienskip” bevorderen van samenwerking met, en inzet van dorpsbewoners, verenigingen, bedrijven en lokaal bestuur, educatieve aspecten

Samenwerking:

Dorpsbelang
Gemeente Waadhoeke
Kerkbestuur
Habion / Nij Statelan
Kooperaasje Doarpenlan: Landschapsbeheer Friesland

PLAN

De Groene Loper Menaam

Onder andere:
Route om de historie van Menaam beter tot zijn recht te laten komen.
Bezinningstuin bij de kerk met stinzenplanten
Herinrichting Orxma State
Aanleg Voedselbos met een pad erdoor
Padenplan

Tekst Maria Brukx

Bosk en Iepen Fjildkader

WERKGROEP -

BOSK EN IEPEN FJILD

Jaarvergadering DoarpsbiIang

Datum: 4 april 2017

Waar: Ny Schatzenburg
Tijd: 20.00 uur inloop 19.45

 

Tijdens de jaarvergadering van Doarpsbilang geven wij een power point presentatie over de plannen van onze werkgroep.

Onderwerpen:

 • Het leefgebied in Menaam aantrekkelijker te maken
 • De beplanting aanpakken - meer biodiversiteit - meer vruchtdragende bomen en struiken
 • Recreatie mogelijkheden en wandelpaden creëren

Kortom te zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst waar we zorg dragen voor de Natuur en Welzijn van de bewoners

Wat willen we bieden aan de Dorpsgemeenschap??
Hoe staat Menaam hier tegenover ??
En hoe worden we er allemaal beter van ??

De Werkgroep: Maria Brukx, Helena Heijn, Gretha Hielkema
Meindert Keizer, Ankie Keizer, Jelmar Lautenbach